Listopad 2012

Setkání s Tomášem Lisým o sportu lidí s handicapem

28. listopadu 2012 v 22:53 Pozvánky na akce
Ve středu 12.12. 2012 proběhne v P8 od 13 do 14,30 setkání s Tomášem Lisým, předsedou společnosti Sportability os.

Povídání o sportech vozíčkářů i ukázky speciálních pomůcek jsou primárně určeny zahraničním studentům, ale srdečně vítáni jsou i studenti tuzemští.
(Bližší informace: Mgr. Eva Prokešová: eva.prokesova@yahoo.comSportability je občanské sdružení s celorepublikovou působností, které zpřístupňuje sport handicapovaným lidem. Za pomoci dobrovolníků vytváří podmínky pro sportovní činnost lidí s handicapem a to na rekreační i vrcholové úrovni. Díky občanskému sdružení Sportability se mohou i lidé s handicapem naplno věnovat atraktivním sportům jako je lyžování, cyklistika, nebo sjíždění divokých řek. Přitom nezáleží na tom, zda-li se jedná o nejlepší reprezentanty v daném sportovním odvětví, nebo o vozíčkáře, který si chce některý ze sportů vyzkoušet poprvé.

(fotografie převzaty ze zdroje: http://sportability.freecz.eu/?page_id=42 )

Canisterapie - přednáška a praktická ukázka na FTVS

28. listopadu 2012 v 22:43 | JV |  Pozvánky na akce
Přednáška o canisterapii spolu s ukázkou, jak speciálně vycvičený pes pomáhá člověku na vozíku proběhne na FTVS v úterý 4. 12. 2012 v 9,15.

Bližší informace: varekova.j@seznam.cz

Nabídka spolupráce při psaní práce z oblasti canisterapie

28. listopadu 2012 v 12:00 | JV |  Podpora při psaní závěrečných prací v oblasti APA
Převzato ze zdroje:

Informace pro studenty středních a vysokých škol

Naše společnost se již od svých počátků zabývá konzultacemi pro studenty středních a vysokých škol, kteří píší práce na téma canisterapie. Děláme to rádi nejen proto, aby se canisterapii dostalo lepšího povědomí na akademické půdě, což je zcela určitě potřeba, ale také proto, že sami nemáme možnosti dělat dostatek výzkumné činnosti a výsledky Vaší práce nás proto velmi zajímají.

Jakým studentům pomáháme?

 • studentům základních škol, kteří píší práce nebo dělají projekty o canisterapii, zejména v souvislosti s naší osvětovou činností a programem pro mládež
 • studentům vyšších odborných, středních a vysokých škol, především z oborů zdravotnictví, sociální péče a pedagogiky, kteří píší práce nebo dělají projekty o canisterapii
 • studentům žurnalistiky či dokumentaristiky, kteří chtějí mít canisterapii jako téma svých reportážních prací nebo dokumentárních filmů

Co pro Vás můžeme a nemůžeme udělat?

 • Můžeme Vám pomoci najít vhodné téma Vaší práce a "nastartovat" Vás tím správným směrem. Více o volbě tématu zde. Můžeme Vám odpovědět na specifické dotazy, ale nemůžeme Vám vysvětlovat veškeré základy canisterapie. Ty najdete na tomto webu a v literatuře.
 • Ideálně doporučujeme projít si kurzem, na který můžete jít i bez psa/zvířete. Tam dostanete možnost dozvědět se teorii, promluvit si s animoterapeuty, kteří již pracují a vidět náhled praxe při návštěvě zařízení. Navíc Vás využijeme pro pomoc s organizačním zajištěním kurzu a tudíž si na vlastní kůži vyzkoušíte, co to je, být organizátorem v neziskové organizaci. Tohle považujeme za stejně přínosné pro Vaše budoucí povolání, jako samotnou práci s klienty. Můžete si tedy nabrat část hodin praxe tímto způsobem. Můžete se také zúčastnit některého zcela neformálního pracovního setkání. Je tam samozřejmě také mnohem víc času na to, abychom probrali Vaše otázky.
 • Nemůžeme Vám posílat interní dokumenty, které normálně dostávají účastníci kurzů a naše týmy apod. Všechno, co jsme považovali za vhodné zveřejnit a dát k dispozici už jsme dali na web. Pokud Vás zajímá něco konkrétního, můžeme se domluvit na poslání specifické části dokumentace apod.
 • V rámci výzkumu můžeme našim animoterapeutům rozeslat Vámi zkompilovaný dotazník, nemůžeme ale zaručit, kolik se jich vrátí vyplněných. Samozřejmě s Vámi zkonzultujeme znění dotazníku tak, abyste z něj vytěžili co nejvíc.
 • Můžeme se domluvit na konzultaci přes Skype nebo po telefonu (voláte Vy nám, zatím na to nemáme sponzora). Před touto konzultací si připravte co nejpřesněji zformulované otázky.
 • Můžeme Vám zprostředkovat praxi u některého z našich animoterapeutů. Více o tomto v sekci Praxe pro studenty.

Co za to?

 • Konzultace poskytujeme zdarma, ale to neznamená, že to bude "úplně zdarma". Od Vás čekáme, že se aktivně zapojíte, načtete si, co je potřeba a přijdete s konkrétní představou toho, jak potřebujete pomoci. Nechceme a nebudeme dělat konzultace pro studenty, kteří si animoterapii zvolili jen proto, že je to populární a roztomilé téma a vlastně je to vůbec nezajímá. Máte-li si zasloužit náš čas a energii, očekáváme flexibilní a aktivní přístup a upřímnou snahu se něco dozvědět a zpracovat si vlastní text, nejen okopírovat již známé informace.
 • Výslednou práci chceme vidět, než to "jde ven", tedy než to dáte do ruky Vašim profesorům. Jednak Vám jí okomentujeme a také chceme zabránit tomu, aby se o animoterapii zbytečně šířily další nepřesné informace. Vy dostanete lepší známku, protože Vám vysvětlíme detaily a my budeme mít jistotu, že o nás v akademickém světě nekolují nějaké nesmysly, což už se stalo. Od Vás to tedy bude vyžadovat, abyste svou práci napsali včas a stihli nám jí před předáním poslat ke kontrole. My se budeme snažit o co nejrychlejší kontrolu.
 • Vaši úplnou finální verzi pak zařadíme do našeho archivu studentských prací. Tento archiv právě budujeme a v budoucnu ho chceme nějak zveřejnit. Už nyní samozřejmě práce poskytujeme ostatním studentům, aby si uměli udělat představu o tom, co již bylo napsáno.
 • Protože my potřebujeme vykazovat naši činnost a také jí vyhodnocovat, budeme od Vás potřebovat vyplnit dokumenty - vstupní žádost a výstupní formulář (u jednorázových teoretických konzultací stačí jen výstupní), které nám umožní zjistit, co vlastně potřebujete a zda Vám naše konzultace k něčemu byly. V případě praxe pak ještě dokumenty o provádění praxe.
 • Budoucí spolupráce - v zásadě razíme princip, "když Vám pomůžeme my, pomozte i Vy někomu dalšímu". Vyhrazujeme si proto právo předat Váš kontakt budoucím studentům, kteří se zabývají stejnou tématikou nebo Vás oslovit s možnostmi spolupráce na rozvojových či výzkumných projektech, o kterých si myslíme, že by Vás mohly zajímat.
 • Vzhledem k našemu vytížení také prosíme, abyste to byli Vy, kdo se ozve, pokud by kdekoli vázla komunikace nebo spolupráce. Prostě musíte honit Vy nás a ne my Vás :-)

Co pro to musíte udělat hned teď?

V případě zájmu o jednorázové teoretické konzultace

Kontaktujte Míšu Freeman telefonicky nebo emailem s Vaším dotazem. Buď Vám ho odpoví hned nebo si domluvíte telefonickou nebo Skypovou konzultaci. Současně s odpovědí dostanete výstupní formulář, kterým zjišťujeme, zda Vám konzultace k něčemu byla.

V případě zájmu o rozsáhlejší konzultace, materiály a/nebo zprostředkování praxe

Postupujte podle kroků sepsaných v sekci Kroky spolupráce

Těšíme se na spolupráci!


Aktuální poptávka po dobrovolnících na plavání v Jedličkově ústavu

27. listopadu 2012 v 17:06 | jv |  Dobrovolnictví
Aktualizace informací ohledně možné dobrovolné praxe jako asistent instruktora při plavání v Jedličkově ústavu:

V současné době je pomoc nejvíce potřeba v pondělí 14.45 - 16.25 a úterý si lze vybrat čas mezi 8-16.25 hodinou, tam je potřeba celý den.

Všem zájemcům děkujeme.

Mohou se obracet na koordinátorku dobrovolníků Bc. Milenu Zvěřinovou
Telefon: 728112759

Bazén Jedličkova ústavu Praha

Kontakt

27. listopadu 2012 v 17:06 Kontakt
Stránky podporuje katedra Zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství
UK FTVS Praha

S dotazy či nabídkami na zveřejnění informací se můžete obracet na:

PhDr. Jitku Vařekovou, Ph.D

PhDr. Kláru Daďovou, Ph.D.

PhDr. Andreu Levitovou, Ph.D.

Mgr. Evu Prokešovou

Rádi zveřejníme zejména:
1) pozvánky na akce a přednášky týkající se pohybových aktivit osob se specifickými potřebami.
2) poptávku po dobrovolnících, kteří by mohli pomoci při pohybových aktivitách osob se specifickými potřebami (jednorázové sportovní akce, sportovní kurzy, kroužky, výlety aj.), včetně pravidelné pomoci v organizacích
3) nabídky podpory pro studenty při psaní závěrečných prací.

Podpora studentů při psaní závěrečných prací může být velmi výhodná pro všechny zúčastněné strany:
Studentovi umožní zpracovávat zajímavé téma z praxe a získat jedinečné zkušenosti.
Organizaci usnadní získat dobrovolníka, který má jasný cíl a zájem. Výsledky práce (ať už shromáždění relevantní literatury či vlastní výzkum) mohou pak obohatit i organizaci samu a podpořit další výzkum. Mohou být zajímavým zdrojem materiálů při procesu získávání finančních zdrojů.
Škola zpětně uvítá studenty s vlastními praktickými zkušenostmi a vazbami v terénu.

Pro ilustraci uvádíme některé typy prací, které naši studenti mohou zvolit:
1) Sledování deskriptivně asociačních vztahů neboli zkoumání, zda za určitých podmínek (u určité skupiny osob, v určité situaci, v určité lokalitě) lze vysledovat odchylky ve sledované proměnné (oproti průměrné populaci či klidovému stavu). Např.:
- Mají osoby se zrakovým postižením změny držení těla v oblasti krční páteře?
- Mají sportující osoby se zrakovým postižením lepší prostorovou orientaci a pohybovou koordinaci?
- Jak probíhají hodiny TV při integraci žáka se specifickými potřebami?
- Srovnání pohybových činností mentálně postižených v ČR a v Rakousku
- Může tanec ovlivnit sebehodnocení vozířkářů?


2) Jednoduchý experiment. Zpravidla: zda dojde u sledovaných jedinců ke zlepšení určitých parametrů na základě určité intervence, obvykle pohybové.
- Ovlivní tříměsíční pohybový program koordinaci seniorů?
- Dojde ke zlepšení grafomotoriky u žáků s ADHD po absolvování relaxačního programu?
- Zlepšení výkonů v atletice (hody a vrhy) u sportovců - spastiků při pravidelném zařazení sportovní masáže do tréninkového programu
- Vliv vyrovnávacího cvičení na stresovou inkontinenci
- Účinek komplexního rehabilitačního programu dětí s astma bronchiale


3) Využití určité metody či metodiky + kasuistiky či jiný způsob sběru dat.
- Metodika plavání osob se zrakovým postižením
- Protetický rehabilitační program po transfemorální amputaci
- Kompenzační cvičení u dětí s dětskou mozkovou obrnou ve vrhačských disciplínách
- Rehabilitační péče v domovech pro seniory
- Variabilita přípravy jezdců na handbiku

Ukázka střelby osob se zrakovým postižením

20. listopadu 2012 v 15:16 Pozvánky na akce
26. 11. 2012 ve 14,30 hodin proběhne na FTVS UK zajímavá přednáška o zvukové střelbě (střelba osob se zrakovým postižením).
Přednáška se koná v U6.
Potom možnost praktické zkoušky.

Bližší informace Dr. Levitová: Andrea.Levitova@seznam.cz

Poptávka po dobrovolnících na pomoc při sportovních akcích Sportovního klubu JÚ

15. listopadu 2012 v 12:42 Dobrovolnictví
Máte-li chuť a čas pomoci na některé sportovní akci SC JÚ, získáte:
- netradiční zážitky
- neobyčejné zkušenosti, které vás obohatí studijně (získáte nové informace, u zkoušek uplatníte vlastní názory a poznatky, můžete čerpat podněty pro svoji závěrečnou práci), profesně (Člověk se zkušenostmi z praxe je dnes na pracovním trhu ve značné výhodě - praxe se zkrátka počítá. Mnoho lidí dnes "zasvěceně" diskutuje speciální školství, ale nikdy v takové instituci nebyli. Přece mezi ně nechcete patřit. :-) ) i osobnostně (potkáte zajímavé lidi, získáte jiný pohled na svět, na zdraví, na sebe, na druhé...),
- dobrý pocit z pomoci někomu druhému. A to je k nezaplacení :-)


datum.................typ akce a místo konání........ (počet potřebných pomocníků)
12. - 13. 1. 2013 2. a 3. kolo ligy curlingu, Roztyly (8 - 12)
9. - 10. 3. 2013 4. a 5. kolo ligy curlingu, Roztyly (8 - 12)
27. - 28. 4. 2013 MČR v curlingu vozíčkářů, Roztyly (8 - 12)
1. - 2. 6. 2013 MMČR v boccie I. liga 2. kolo, Hostivař (23 - 25)
26. 6. 2013 Prázdniny nanečisto, JÚŠ Praha (20 - 25)


Velice vítaná je pomoc při výuce plavání. Výuka probíhá každé dopoledne. Bazén je moderní, krásný a teplý.Mrkající
Studenti sportovních oborů zde mají možnost získat mimořádné praktické zkušenosti.

Kontakt na Sportovní klub JÚ:

web: www.scjupraha.eu č.ú.: 102106252/0300
předseda:
Mgr. Pavel Martínek

+420 728 917 959
(pouze sms - neslyšící)

Kontakt na koordinátorku dobrovolníků při JÚ:

Bc. Milena Zvěřinová Dis.
Koordinátorka dobrovolníků
Jedličkův ústav a školy
V Pevnosti 4, Praha 2
Telefon: 728112759

O Jedličkově ústavu:
(zdroj: www.jus.cz)

Jedličkův ústav a školy (JÚŠ)
Jsme příspěvková organizace fungující již od roku 1913, která poskytuje školské a sociální služby mladým lidem s tělesným postižením po dobu jejich školní docházky a během přípravy na budoucí povolání. Najdete nás na pražském Vyšehradě (mapa a virtuální prohlídka areálu).
Důraz klademe na vhodné vzdělávání, komplexní rozvoj dovedností a celkovou rehabilitace. Naším cílem je co nejlepší integrace našich absolventů do běžného života a přirozeného sociální prostředí.
Naše služby poskytujeme přibližně dvěma stovkám dětí a mladých lidí, kteří denně navštěvují naše bezbariérové školy, bydlí celý týden v našich domovech nebo chodí do běžných škol v místě bydliště.

Dobrovolnictví v Centru Paraple

13. listopadu 2012 v 14:37 Dobrovolnictví

Zde je seznam sportovních kurzů centra Paraple na rok 2013 (lyžařský kurz je již obsazen).

Pomoc studentů je velmi vítaná. Na každý kurz je potřeba cca 10 dobrovolníků. (Obvykle je nutné zajistit jednoho studenta na jednoho účastníka kurzu.)

Na kurzu budete mít zajištěnou stravu a ubytování zdarma.


termín
název
Dní/nocí
19.1-26.1
Lyžařský kurz
8 dní 7 nocí
26.1-2.2
Lyžařský kurz
8 dní/ 7nocí
27.-31.5
Potápěčský kurz
5dní/ 4 noci
7.6-12.6.
Vodácký kurz
5dní/ 4noci
24.-29.6
Sportovní kurz
6dní/5nocí
9.-14.7.
Cyklistickýkurz
6dní/5nocí
30.7.- 4.8.
Cyklistický kurz
6 dní/5nocí
8.9 -15.9
Chorvatsko
8dní/7nocí
8.4.-19.4
ZZŠ I.
11 nocí/12 dní
30.9 -11.10
ZZŠ II.

Bližší informace ke kurzům:


Kromě pomoci na sportovních kurzech uvítají v "Parapleti" i občasnou či pravidelnou pomoc při sportovních aktivitách klientů v odpoledních a večerních hodinách:

PONDĚLÍ:
- stolní tenis (Paraple, 16,30)

- florbal (Říčany, 19,45)

ÚTERÝ:
- plavání, aquaterapie (Pražačka, 14,15)

STŘEDA:
- florbal na elektrickém vozíku (Skalka, 16,00)

- quadragby (Želivského, 18,00)

ČTVRTEK:
- lyžování Chotouň - monoski, biski, kartski (pouze v zimě, 8,00)

- hippoterapie (Dolní Počernice, 9,30)

- lukostřelba (Tyršův vrch, 16,45)

- boccia (Paraple, 17,00)

- potápění (bazén Slavie, 20,15)


Handbiky - dle zájmu a po domluvě s úsekem sportovních aktivit
Praxe v posilovně v Centru Paraple - téměř každý den - dle zájmu a po domluvě s úsekem sportovních aktivit

Bc. Jakub Krátký, Mgr. Jiří Pokuta, Mgr. Lenka Honzátková
sportovní úsek

Centrum Paraple, o.p.s.
Ovčárská 471, 108 00 Praha 108
telefon: 00420725051556
emaily:

Jakub Krátký kratky@paraple.cz
Lenka Honzátková honzatkova@paraple.cz
Jiří Pokuta pokuta@paraple.cz


Vyhlášení nejlepších sportovců SC JÚ

13. listopadu 2012 v 14:32 Pozvánky na akce
Dne 19. 12. 2012 proběhne v hotelu Holiday Inn od 13 hodin vyhlášení nejlepších sportovců sportovního klubu Jedličkova Ústavu Praha za rok 2012.

Zájemci o tuto akci jsou vítáni.


Vlastní cestou - poptávka po dobrovolnících

9. listopadu 2012 v 11:05 Dobrovolnictví
Aktuálně hledáme dobrovolníky na pomoc:
1/ při organizování benefičních akcí
jedná se o sportovní a kulturní akce (koncerty, golfový turnaj, beachvolejbalový turnaj, módní přehlídka apod.)
2/ dobrovolné osobní asistenty
dobrovolníci jsou pečlivě proškoleni a poté samostatně či ve dvojici doprovázejí pod dohledem koordinátorky dobrovolníků naše klienty na kulturní či sportovní aktivity v jejich volném čase (na koncert, festival, do kina, divadla, plavat, na turnaj v bocce, posedět na kafe, nakoupit oblečení apod.)
3/ dobrovolníky na vše potřebné (administrativa, pochůzky, pomoc při psaní dotací, rozdávání letáčků, pomoc s Facebookem a s www stránkami atd.).

4/ při organizaci školení nových dobrovolníků a osobních asistentů a osvětových akcích pro veřejnost

5/ Na nový projekt "PLAVÁNÍ pro všechny" chystaný od února 2013 hledáme studenty FTVS, kteří se zajímají o plavání lidí se zdravotním postižením, kteří by pod odborným dohledem úžasného pana Kovařovice z katedy plavání pomohli 1x týdně dobrovolně jako asistenti při výuce plavání zejména nevidomých zájemců o naučení se plavat.


V případě zájmu o dobrovolnictví, stáž nebo praxi prosím pošlete prosím krátký motivační email na jana.draslarova@vlastnicestou.cz, ozveme se Vám.
Těšíme se na spolupráci s Vámi, zaškolíme Vás, seznámíme přirozenou cestou s našimi klienty a budete mít možnost konzultace se zkušenějšími kolegy(němi) a supervizorkou. Získané zkušenosti oceníte při studiu, psaní závěrečné práce i směrování budoucího profesního zaměření.

U našich asistentů a dobrovolníků oceňujeme zejména zájem o tuto práci, etické chování, spolehlivost, dochvilnost, samostatnost, ochotu se učit nové věci, odolnost proti stresovým situacím a mnoho dalšího, jak již to u těchto typů práce bývá:-)
Naše sdružení si přijaté pracovníky hýčká, váží si jich a podporuje jejich nápady i další vzdělávání.

Naše heslo: Pomáhat nás baví:-)

Jana Draslarová, ředitelka sdružení a koordinátorka dobrovolníků

Benefiční beachvolejbalový turnaj pro sdružení Vlastní cestou

9. listopadu 2012 v 10:58 Pozvánky na akce
2. 12. 2012 v Time Out areně na Strahově od 12:00-15:30 hodin.

Pozvánka na Mikulášský beachvolejbalový turnaj :-)


Zveme Vás na letos již 5.ročník benefičního Mikulášského beachvolejbalového turnaje v TIME OUT ARENĚ :-)

Vážení přátelé našeho sdružení, pokud budete mít čas a chuť si
zasportovat a pobavit se, tak Vás tímto zveme na Mikulášský
beachvolejbalový turnaj, jehož výtěžek půjde na podporu činnosti
našeho sdružení. Startovné je pouhých 350,- na osobu. Hrát se bude minimálně 2-3 hodiny.

Patronát nad letošním turnajem si drží stále naše oblíbená dvojice "Eva a Vašek", kteří věříme, že letos opět dorazí a po
skončení turnaje opět zahrají na kytaru a zazpívají svůj skvělý jazz. Více informací o jejich hudbě najdete na www.emingerova.cz.

Turnaj se bude konat v neděli 2.12.2012 od 12 do 15 hodin,
Registrace týmů a šatna bude k dispozici již od 11:30!

Prosím hlaste své 2-3 členné týmy (povinně min. jedna dívka v týmu) co nejdříve na email: jana.draslarova@vlastnicestou.cz nebo volejte přímo na 777 818 351.
Hledá se sponzor či dárce na zakoupení triček pro účastníky (jinak asi nebudou).

Tímto také děkujeme panu Maierovi a celé TIME OUT ARENĚ za každoroční odpuštění nájmu a přátelský přístup:-)

Více informací o místě turnaje naleznete na: http://www.beachpraha.cz/.

Přijďte si zpříjemnit předvánoční čas a podpořit tím i dobrou věc,
těšíme se na vás!!!
Více informací naleznete na www.vlastnicestou.cz nebo na Facebooku v aktualitách.

Laura a její tygři - benefiční koncert

9. listopadu 2012 v 10:55 Pozvánky na akce
22. 11. 2012 benefiční koncert skupiny Laura a její tygři v klubu Rock Cafe na Národní třídě od 20:30 hodin.


Více informací naleznete na www.vlastnicestou.cz nebo na Facebooku v aktualitách.


PS: Pokud se mezi vámi najdou nadšenci, kteří by se ještě rádi zapojili do organizace koncertu, tak nás neváhejte kontaktovat. Sháníme další lidičky, kteří by nám pomohli přímo na místě v Rock Café, ale do budoucna i na dalších akcích. Pište na
agnes@vlastnicestou.cz nebo volejte na 774 409 105.

Přednáška o dynamickém tréniku u osob s roztroušenou sklerózou

7. listopadu 2012 v 13:21 Pozvánky na akce
Pozvánka
na přednášku Prof. Jacques Vanden-Abeele z kanadské Sherbrooke University
na téma:
DYNAMIC TRAINING FOR PERSONS WITH MULTIPLE SCLEROSIS :
SCIENTIFIC FOUNDATIONS AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES
se koná v pátek 9.11.2012 od 11:00-12:30
v posluchárně P2,
3.patro hlavní budovy FTVS UK, José Martiho 31, Praha 6, Veleslavín
Přednášku doplní Mgr. Marcela Řasová, Ph.D. fotodokumentací ze své dlouholeté práce s pacienty s roztroušenou sklerózou. Uplatňuje v ní nejen poznatky ze studia na UK FTVS, své osobní zkušenosti, ale především zkušenosti ze své zahraniční stáže na Sherbrooke University (2004)
Profesor Jacques Vanden-Abeele
Profesor Jacques Vanden-Abeele patří mezi průkopníky moderního pojetí pohybové terapie, zejména u osob s neuromuskulárními chorobami. Jeho profesionální život je spjatý s Sherbrooke University. Je emeritním profesorem Neurologické kliniky, později profesorem Laboratoře pro výzkum lidského pohybu začleněné do odd. Kinantrologie tamní Fakulty tělesné výchovy a sportu. I v současnosti je stále aktivní. Spolupracuje s výzkumnou skupinou neurověd a vyučuje v departmentu Elektronického a výpočetního inženýrství jejich Elektrotechnické fakulty.

Mgr. Marcela Řasová, Ph.D. je absolventkou:
- bc. studia Taneční a umělecká výchova zdravotně postižených
- mgr.studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených
- doktorského studia Kinantropologie s disertací na téma: Vliv pohybu s hudbou na fyzický stav jedinců s roztroušenou mozkomíšní sklerózou a jejich kvalitu života
Dobře úročila výsledky ze své zahraniční stáže v r. 2005 obhájila 1.místo v Biomedicinské sekci SVOČ. I přes svůj handicap dosáhla nejvyššího akademického vzdělání. Její studijní výsledky, publikační činnost a navíc obětavá práce pro druhé ji v r. 2011 předurčily k získání mimořádnho ocenění rektora Karlovy Univerzity.