Leden 2013

Nabídka odborné praxe v Belgii v DSI

29. ledna 2013 v 14:47 | jv |  Pozvánky na akce
FTVS UK má od roku 1995 smlouvu o vzájemné spolupráci s Dominiek Savio Instituut (DSI) v Gits v Belgii. (DSI je institut podobný našemu Jedličkovu ústavu jen ve větším měřítku a mimo město, pro dospělé i dětské klienty.)

Předmětem smlouvy je odborná spolupráce v oblasti výměny zkušeností, studijní stáže českých studentů v DSI a pobyty zdravotně postižených klientů a zaměstnanců DSI v Praze. Výhledově je zde otevřen prostor i pro další spolupráci.

FTVS se zavazuje v případě zájmu belgické strany ubytovat hosty z Belgie a nabídnout jim odborný program a osobní asistenci osobám se zdravotním postižením. Zavazuje se vysílat vhodné zájemce s aktitvní znalostí angličtiny, kteří budou připraveni získávat nejen nové zkušenosti, ale i poskytovat pečovatelskou péči dle potřeb DSI.

DSI se zavazuje zajistit odbornou praxi pro studenty oboru TVS OSP (pokud nebude zájem ze strany těchto studentů, tak ev. i studentů TVS, speciální pedagogiky či fyzioterapie). Po dobu odborné praxe uhradí jejich ubytování a stravování. Cestovné a pojištění si platí studenti sami.

Termíny potvrzení zájmu na příští rok by měly být vždy k 31. 12.. V letošním roce se termín výjimečně posunuje do 14.2. 2013. Výjezd se obvykle koná na podzim - v září či říjnu - a trvá 1 až 2 týdny.

V letech 1995 - 2010 se stáže v DSI zúčastnilo 44 studentů z FTVS UK.

Naopak z DSI do Prahy přijelo dosud celkem 165 osob.

Upřesnění příjezdu se jmenovitým seznamem osob a další požadavky se upřesňují nejpozději měsíc před stanoveným termínem.

Osobní zkušenosti z DSI můžete na katedře ZTV-TVL konzultovat s Mgr. Evou Prokešovou a PhDr. Klárou Daďovou, které na pobytu v minulosti byly.

Organizací výměny se zabývá Doc. Bartůňková z katedry fyziologie, kde je v případě zájmu nutno se co nejrychleji ohlásit a začít domlouvat.

Na výměnu jezdí obvykle z naší strany 1 až 3 studenti. Jednou byli i 4.

Z Belgie výprava nejezdí každý rok a v různých letech byla různě početná (7 - 45 osob).


Co je možné vidět v DSI ?
  • vzorovou týmovou práci s handicapovanými od 3 let až po dospělost (tým: speciální pedagogové, logopedi, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, kliničtí psychologové, lékaři neurolog, pediatr)
  • školy: -mateřská -základní -střední
  • různé druhy terapiefyzioterapie, ergoterapie, logopedie, muzikoterapie, arteterapie, hipoterapie..
  • Mariasteen - chráněné dílny (pro 470 osob, 1/3 s tělesným, 2/3 s mentálním handicapem)
  • Molendries - po okolí vyhlášená restaurace
  • Dům s pečovatelskou péčí - o nejtěžší pacienty
  • Dům nezávislého života - jsou zaměstnaní, vlastní své finance, jezdí i do zahraničí

V DSI je:
420 postižených klientů (asi polovina je ambulantních)
450 zaměstnanců

Diagnózy zdravotního postižení v DSI
1. DMO (centrální poruchy hybnosti s kognitivními a psychosociálními problémy 72 %
2. neurodegenerativní onemocnění (např. Duchenne, Becker) 12 %
3. spina bifida 8 %
4. ortopedické vady 4 %

Nabídka spolupráce a praxe ve sdružení Vlastní cestou

14. ledna 2013 v 21:23 Dobrovolnictví
Vážení studenti, jako Vaše kolegyně-studentka magisterského studia FTVS-obor Tělesná výchova osob se specifickými potřebami a zároveň ředitelka o.s. Vlastní cestou si Vás dovoluji oslovit s nabídkou spolupráce.
Velice si vážím studentů tohoto oboru, zejména, pokud studují proto, aby byli schopni pomáhat jednou lidem se zdravotním postižením.
Chápu, že toho všichni máme hodně, nyní je dokonce zkouškové období,ale přesto se chci zeptat, jestli by se nenašel alespoň jeden z Vás, do třiceti let, který by nám chtěl pomoci s žádostí o dotaci na Program Mládež v akci. Napsat ho umíme a rádi Vás to naučíme, ale potřebujeme někoho, kdo by se chtěl aktivně podílet na projektu, který by pomohl lidem s tělesným postižením shánět dobrovolníky a školit je a zároveň nevidomým dětem a studentům, které chceme podpořit, aby se naučili plavat ve spolupráci s panem PaedDr. Kovařovicem z katedry plavání. Pokud by někoho bavilo naučit se psát žádosti, plánovat a realizovat benefiční akce, plavat s dětmi se zbytky zraku, ozvěte se mi prosím co nejrychleji na mobil 777/818351.
Sdružení Vlastní cestou nyní aktuálně hledá:
1/ aktivní dobrovolníky na volnočasové aktivity lidí pohybujících se na vozíku (proškolíme Vás, vážíme si Vás, nabídneme volné vstupy na naše akce, pojistíme a máte možnost supervize)
2/ profesionální osobní asistenty (po proškolení v případě spokojenosti nabízíme plat 90 Kč na hodinu na DPP, supervize je povinná, asistent je v péči naší koordinátorky osobní asistence a hýčkán celým týmem, aby byl spokojený:-).
3/ dobrovolníky organizátory na naše benefiční a osvětové akce
4/ dobrovolníky či brigádníky pro projekt na Program Mládež v akci (může začít od 1.5.2013 až trvat od 6 do 18 měsíců)předběžný program viz výše.

V případě zájmu se hlaste u Jany Draslarové na mobil: 777/818351.

Díky všem:-)
Jana

Kurzy Clary Marie Lewitové

11. ledna 2013 v 11:13 Kurzy a semináře

O nohách

Kdy:8.2.2013
Kde:CKP Roseta
Nezamyslova 1712/13A
120 00 Praha-Praha 2
Česká republika
Cena:1 000 Kč
Kontakt:Mgr. Jitka Holubcová
241 441 685, 773 590 950
holubcovaj@yahoo.com
Kategorie:Semináře
Pozvánka ke stažení: O nohách 8.2.2013 (8)
Další kurzy:
O nohách: pátek 8. února 2013
O rukách: pátek 1. března 2013
O vnitřních prostorách: pátek 5. dubna 2013
Přístup Clary Lewitové (Fyzioterapie funkce):
Clara Lewitová (dříve Helena Hermachová) vyvinula za léta praxe svůj originální přístup, který nazývá fyzioterapie funkce. Při své práci vychází z vnímání a pozorování lidského těla a jeho funkcí. Sleduje která část těla je v malém, velkém nebo optimálním napětí a jak si stojí ke zbytku těla. Při terapii využívá jemnou techniku doteků, kterými napětí optimalizuje. Stabilizuje klouby, pracuje s chodidly a vnímáním dotyků. Učí pacienta, jak vnímat své tělo a jak s ním zacházet, aby dlouhodobě minimalizoval nebo úplně vyléčil své obtíže. Vždy má na paměti, že terapeut i pacient jsou v neustálém procesu učení se. Každá situace pak dává možnost najít pro pacienta další cestu, jak pracovat se svým tělem.

Anotace odborného kurzu:
Kurz O nohách je aplikací přístupu Clary Lewitové na konkrétní část těla. Navazuje na základní řadu kurzů z fyzioterapie funkce. Základní řada obsahuje čtyři třídenní kurzy (Forma, funkce, facilitace; Pohyb a stabilita; O dýchání a Funkční tape). Absolvování předešlých kurzů NENÍ podmínkou účasti, ale v porozumění přednášeným poznatkům může účastníkům pomoci.

Časový harmonogram:
13:00 - 14:00 Prezence účastníků a organizační záležitosti
14:00 - 15:30 Diagnostika funkčních poruch z tvaru, z palpace a vyšetření vnímání
15:30 - 16:30 Možnosti terapie: stimulace, relaxace, mobilizace, stabilizace.
16:30 - 17:00 Přestávka
17:00 - 18:00 Tape, aktivní cvičení, chůze. Klinické souvislosti.
18:00 - 18:30 Závěrečné shrnutí a diskuse

Co říká o svém přístupu Bc. Clara Lewitová:
"Fyzioterapie funkce je přístup, ve kterém fyzioterapeut ze struktury těla, napětí měkkých tkání a reaktibility celého pacienta čte o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima (směrem k optimu). Terapeutickými vstupy mění napětí a reaktibilitu (vnímání), tím také chování-funkci a v posledku i strukturu směrem k optimu. Podle reakcí pacienta a probíhajících změn mění terapeutické vstupy: terapie je dialog pacienta s terapeutem. Terapeut hledá vhodné postupy a doprovází pacienta při aktivním učení se nových možností regulace napětí, koordinace pohybů, vnímání a (pohybové) životosprávy, optimální pro tohoto neopakovatelného člověka, pacienta. Při čtení, dialogu i učení vycházíme z celku pacienta a všechny kroky terapeutické práce (aktivní i pasivní) se vztahují k tomuto celku." C.-M. H. Lewitová
Určeno pro:
Fyzioterapeuty, lékaře, maséry, pohybové terapeuty i další zájemce.
Akreditace:
Na UNIFY ČR byla podána žádost o přidělení souhlasného stanoviska k započítání vzdělávací akce do kreditního systému (4 kredity).

S sebou:
Pohodlné oblečení, psací potřeby, blok.