Březen 2013

Nabídka vedení skupinového cvičení pro seniory

27. března 2013 v 12:50 Brigády a zaměstnání
Fitness Kotva uvažuje o rozšíření počtu hodin zdravotního skupinového cvičení v aerobním sále.
K dispozici jsou velké míče, malé míče, therabandy i další pomůcky.

Plánuje se otevření hodin pro seniory, ale také pro žáky základních a mateřských škol.

Cvičení by měla probíhat v méně frekventované hodiny - tj. 8 - 12 a 14 - 16 hodin v průběhu pracovního týdne (ev. podle zájmu i víkendy).


Zájemci o placenou lektorskou činnost a praxi (absolventi i studenti) se mohou v případě zájmu obracet na:

Moniku Milchovou


Abilympiáda v JÚ - potřeba ještě 10 dobrovolníků

22. března 2013 v 14:13 Dobrovolnictví
Na abilympiádu v JÚ, která se koná 18.5. 2013 od 8 do 17 hodin, je potřeba ještě nejméně 10 dobrovolníků na pomoc při zajišťování soutěžních disciplín!!!

Studenti dostanou pití a bagetu.
Dostanou se přímo do Jedličkova ústavu a získají autentické zkušenosti z této naší přední instituce zabývající se vzděláváním osob s tělesným postižením. Mohou se zde porozhlédnout a třeba získat kontakty na osoby, s nimiž je pak možné domluvit další stáže či účast na akcích.
Je nepochybné, že v době výrazných integračních trendů jsou tyto zkušenosti k nezaplacení.

Více informací v předchozím článku:

Abilympiádu lze podpořit i jiným způsobem - např. sponzorstvím.

Jedním ze zajímavých způsobů, který je přínosný a "nic nestojí" je vedení dětí (např. žáků v hodinách ČJ) k zapojení do projektu Čtení pomáhá. www.ctenipomaha.cz

Mezinárodní konference APA

12. března 2013 v 15:04 Pozvánky na akce

Zájemci o aplikované pohybové aktivity mohou:

1) navštívit mezinárodní konferenci APA 2013 v Brně


23. - 24. 5. 2013

Účast je zdarma - což je u konferencí výjimečné. Je třeba se přihlásit do konce března.

Tematické sekce konference:

  • 1. Aplikované pohybové aktivity v preprimárním, primárním a sekundárním školství v ČR a zahraničí
  • 2. Terciární vzdělávání v oblasti aplikovaných pohybových aktivit v ČR a zahraničí
  • 3. Pohybová rekreace a sport u osob se speciálními potřebami
Všechny obdržené příspěvky projdou recenzním řízením a podle doporučení recenzentů budou publikovány v rámci speciálního čísla odborného časopisu Studia Sportiva.

Konference je pořádána ve spolupráci s Českou asociací aplikovaných pohybových aktivit.

2) navštívit APA sekci na konferenci k 60. výročí FTVS

konference se koná ve dnech 19.-21. června 2013, APA sekce bude probíhat jeden den.3) rozjet se na Mezinárodní APA konferenci v Madridu v roce 2014 (neboť v říjnu bude ve Španělsku krásně Mrkající)


4) pouvažovat o zahraničním studiu APA v Belgii v Leuven (bližší informace na zahraničním oddělení fakulty u paní Basařové)

Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity


Historie oboru APA na FTVS

12. března 2013 v 12:11 | jv |  Studium

Historie APA na UK FTVS


1953 - založení ITVS původně se sídlem v Tyršově domě
1959 - začlenění ITVS mezi fakulty Univerzity Karlovy - přejmenování na FTVS
1982 - otevření studia TV-rehabilitace (od r.1991 s názvem Fyzioterapie)
1989 - dokončení studia TVS studenta s míšní lézí
1992 - otevření Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených (3letého bc studia).
1992 - Ve spolupráci s Kolínem nad Rýnem byla zahájena i výuka specializace Taneční a umělecká výchova zdravotně postižených. Tento obor vystudovalo i 50 německých studentů.
1994 - dokončení studia u neslyšícího studenta
1995 - první promoce studia TV a PV ZdP (včetněZdP studentů)
1996 - otevření 2letého navazujícího magisterského studia TV a PV ZdP.
2002 - ukončení PhD studia prvního ZdP studenta
2004 - v rámci nové akreditace byla TVS zdravotně postižených včleněna do studijního oboru tělesná výchova a sport. Určitým návratem k původnímu typu studia byla nová akreditace samostatného oboru:
2010 - otevření oboru Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami - poprvé v denní i kombinované formě. Přesto zkušenosti ukazují, že vzhledem k širokému záběru nároků na studenty oboru není žádoucí dosahování plné sportovní výkonnostní úrovně (studenti musí být schopni u jednotlivých sportů zvládnout jejich aplikace a dále široký záběr předmětů klinických a speciálně pedagogických). Proto:
2014 - plánované otevření nově akreditovaného oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami

Studium oboru TV PV ZdP absolvovalo v průběhu let 1995 - 2011 celkem 650 studentů.
Na FTVS UK studovali i absolvovali studenti s různými typy zdravotního postižení - tělesným, zrakovým i sluchovým - a to na všech úrovních studia (Bc., Mgr., Ph.D.).
Studenti s různými typy postižení (tělesné, zrakové i sluchové) byli přijati i do v současné době akreditovaného oboru TVS OSP.

Základem studijního kurikula byly již od původního oboru tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených tyto tři pilíře:
- aplikované pohybové aktivity (tj. studenti se po zvládnutí sportovních základů snaží osvojit si schopnost aplikovat tělovýchovné aktivity pro potřeby osob s různými typy oslabení či postižení)
- všechny formy speciální pedagogiky (tj. studenti se po zvládnutí standardního pedagogického základu podrobněji věnují jednotlivým disciplinám speciální pedagogiky, tj. tyflopedii, surdopedii, somatopedii, psychopedii a etopedii)
- odpovídající klinické předměty (neurologie, interna, ortopedie aj.).


S problematikou "APA" jsou však seznamováni studenti všech oborů UK FTVS, a to v různých předmětech:
- Zdravotní tělesná výchova
- Zdravotní tělesná výchova v praxi
- Aplikace zdravotní tělesné výchovy
- Tělesná výchova a sport OSP
- Sportovní klasifikace OSP
- Sportovní příprava a klasifikace ve sportu OSP
- Pohybové programy pro zdravotně oslabené
- Pohybové aktivity a prevence civilizačních onemocnění
- Aplikace kompenzačních cvičení pro OSP
- Pohybový systém a prevence pohybových poruch
- Ucelená rehabilitace
- Kompenzační cvičení (Compensatory Excercise)
- Tělesná výchova a sport OSP v praxi
- Cvičení a plavání v těhotenství
- Kurz zdravotní tělesné výchovy a lukostřelby

Abilympiáda v JÚ - 18.5. 2013

8. března 2013 v 17:59 | jv |  Dobrovolnictví

Abilympiáda je "olympiáda" pracovních dovedností lidí se zdravotním či tělesným postižením. V JÚ se každoročně v květnu odehrává juniorská verze této soutěže. Děti a mládež s nějakým handicapem tu dostávají možnost ukázat své schopnosti ve vypsaných disciplinách a změřit síly s ostatními.

Dobrovolní pomocníci se dostanou za brány Jedličkova ústavu a mají možnost se blíže seznámit s touto špičkovou vzdělávací institucí. Jsou vtaženi do soutěžní atmosféry - radostí i proher jednotlivých účastníků - a přímo pomáhají realizaci akce. Z jediného dne často získávají trvalejší dojmy, než z celosemestrální výuky předmětu.

Studenti, kteří mají zájem se akce zúčastnit a pomoci, budou vítáni (a budou i napojeni a nakrmeni :-) )

Vážní zájemci se mohou blíže informovat i následně (pouze závazně) hlásit zde:


Milena Zvěřinová
koordinátorka dobrovolníků JÚŠ
Telefon: 728112759

(Na tomto kontaktu je možné se hlásit i v případě zájmu o jinou dobrovolnou pomoc v JÚ. Dlouhodobě je poptávka po dobrovolných asistentech při výuce plavání i při dalších sportech. Jednorázově lze pomoci při různých akcích, dni otevřených dveří, výletech, sportovních soutěžích aj.)

... nebo pátrat po bližších informacích zde:

Přihlášení studenti budou vypsáni u jednotlivých disciplín a bude se s nimi závazně počítat (kdyby se tedy pak cokoli na poslední chvíli semlelo, omlouvejte se slušně a co nejrychleji, ať je možné na akci vše operativně vyřešit).

Na akci je nezbytné vytrvat po celý den - tj. 8 - 17 hodin.


Abilympiády se pravidelně zúčastňují studenti 2. ročníku TVS OSP na UK FTVS v rámci výuky předmětu UCELENÁ REHABILITACE. Pro letošní rok zprostředkovává komunikaci s JÚ Eliška Nejdlová eliskanejdlova@seznam.cz

Z dalších akcí JÚŠ a Sportovního klubu:
(možnost zúčastnit se jako pomocníci)
27.-28.4.2013 - Mistrovství ČR v curlingu vozíčkářů (hala Roztyly), počet pomocníků 8-12
1.-2.6.2013 - Mistrovství ČR v boccie (hala Hostivař), počet pomocníků 23-25
26.6.2013 - "Prázdniny nanečisto" (v areálu JÚŠ), počet pomocníků 20-25
www.scjupraha.eu

Florbalový oddíl Sportovního klubu vozíčkářů Praha hledá trenéra

3. března 2013 v 21:29 Brigády a zaměstnání
Florbalový oddíl Sportovního klubu vozíčkářů Praha hledá trenéra
---------------------------------------------------------------------------------------------

O nás:
- jsme jedním z 9 ligových týmů /5 turnajů ročně/
- účastníme se dalších mezinárodních turnajů /cca 2 turnaje ročně/
- trénujeme každé pondělí 20.30 - 22.30 v hale TJ Ruzyně


Co hledáme / nabízíme:
- možnost seberealizace, práce se sportovním týmem
- seznámení s nejpopulárnějším kolektivním sportem na vozíku u nás
- odměny 1000 Kč / měs. (zatím)

Kontakt: Dominika Horáková, floorball(at)skvpraha.org, tel. 723409206