Listopad 2013

Akce oboru TVS OSP v zimním semestru 2013/2014

24. listopadu 2013 v 21:24 Pozvánky na akce
Pro oblast aplikované tělesné výchovy a sportu osob se specifickými potřebami budou v druhé polovině semestru probíhat následující akce: přednášky, hospitace, besedy. Akce jsou primárně určeny vyučovaným studentům, ale účast dalších případných zájemců je po dohodě možná (někdy je kapacita omezená, nutnost domluvy). Pro bližší informace lze kontaktovat pedagogy uvedené u příslušné akce. (PhDr. Andrea Levitová Andrea.Levitova@seznam.cz, PhDr. Jitka Vařeková varekova.j@seznam.cz , PhDr. Klára Daďová dadova@ftvs.cuni.cz)

25.11.2013 14:30 - 16:00 Střelba zrakově postižených, U6 FTVS UK (ukázky, seznámení s pomůckami a pravidly, p. Trnka)

26.11.2013 10:00 - 11:30 MEYRA - kompenzační pomůcky, MEYRA ČR s.r.o. Hrusická 2538/5, Praha 4 (moderní kompenzační pomůcky pro tělesně postižené pro sport i běžné užití)

29.11. - 1.12. 2013 Dobrovolnictví na 8. mezinárodní turnaj v curlingu vozičkářů Mgr. Pavel Martínek Informace na emailu scjupraha@jus.cz hala na curling - Komárkova 12, Praha 4 (Roztyly) Sport ZP TV a sport ZP Levitová


2.12.2013 14:00 - 16:00 Interactive coaching, marketing, motivace, mezikulturní rozdíly, Oldřich Dutý, MSc, FTVS UK, P1 - přednáška rektora mezinárodní univerzity se ZP je volně přístupná http://www.ingenioetarti.cz/oldrich-duty/ POZOR, PŘEDNÁŠKA SE PŘESOUVÁ DO POSLUCHÁRNY P2!

2. 12. 2013 9,15 - 12,30 v učebně P8
/ 3.12.2013 11:00 - 12:30 / 13 - 14,30 - 3 možnosti přednášky "Nebojme se komunikace s lidmi se sluchovým postižením", Mgr. Eva Liberdová, FTVS (Vařeková)

3.12.2013 18:30 - 20:00 Florbal vozíčkářů, Martin Kosík, Zdeněk Krupička, sraz 18:25 ZŠ Jírovcovo nám. 1782 Jírovcovo náměstí 1782/1, Praha 4 Sport ZP (Levitová) - RUŠÍ SE KVŮLI REKONSTRUKCI TĚLOCVIČNY!!!

4.12.2013 18:30 - 21:00 Quadrugby vozíčkářů, JUDr. David Lukeš, sraz: 18:30 metro Želivského SH TJ Bohemians Praha (Hagibor), Izraelská 6 Sport ZP (Daďová, Levitová)

6.12.2013 16:20 - 17:45 Tělesná výchova u lidí se sníženým IQ, vede paní Kvapilíková. Sraz v 16:20 před ZŠ Strossmayerovo náměstí, Strossmayerovo náměstí 4, Praha7 Sport ZP (Levitová)

7.1.2014 11:00 - 12:30 Asistenční pes v praxi, František Serbus, U7 FTVS UK (beseda paralympionikem, t.č. v pracovním poměru na FTVS UK) - (Levitová)

4. - 5. 1. 2014
3. a 4. kolo ligy curlingu, Roztyly
8 - 12 dobrovolníků
22. 2. 2014
5. kolo ligy curlingu, Roztyly
8 - 12 dobrovolníků
Mgr. Pavel Martínek Informace na emailu scjupraha@jus.cz


Každé pondělí a středa 18:00 - 19:00 Cvičení na BOSU - výzkum u jedinců s axiální spodyloartitidou PhDr. Andrea Levitová, Ph.D. 18:00 velká tělocvična Revmatologického ústavu Revmatologický ústav (po domluvě možnost náhledu, cvičební úbor s sebou)

Specifika VŠ studia studentů se ZP

22. listopadu 2013 v 14:59 Pozvánky na akce
V odkazu se nachází pozvánka na vzdělávací kurz Specifika vysokoškolského studia studentů se zdravotním postižením, jehož organizátorem je Informačně-poradenské centrum RUK.

Kurz je určen zejména pro vyučující/lektory, pracovníky studijních oddělení a další poradenské pracovníky a jeho presenční část proběhne v termínu 2. prosince 2013. Kurzu se mohou zúčastnit i studenti se zájmem o asistentskou pomoc spolužákům se ZP.

Navazující distanční část bude otevřena v prostředí Moodle do konce ledna 2014. Kurz je ukončen složením znalostního testu. Každý úspěšný účastník obdrží osvědčení o jeho absolvování.

Více informací ke kurzu je možné získat zde: http://www.cuni.cz/UK-4982.html


Sportovní klub JÚ - poptávka po dobrovolnících

19. listopadu 2013 v 16:37 Dobrovolnictví
Vážení studenti, dobrovolníci.
Dovolte mi Vám nabídnout možnost dobrovolnictví na sportovních akcích Sportovního clubu Jedličkova ústavu a škol.
Níže přeposílám tabulku s aktuální "zvýrazněnou" akcí na konci listopadu.

Kdo byste měl zájem o poskytnutí pomoci v uvedeném datu, nechť se neváhá ozvat na e-mail: scjupraha@jus.cz

Trenéři se s Vámi pak již rádi dohodnou na dalších podrobnostech.


datum
akce
počet
pomocníků
28. - 29. 9. 2013
1. a 2. kolo ligy curlingu, Roztyly
8 - 12
29. 11. - 1. 12. 2013
8. mezinárodní turnaj v curlingu voz., Roztyly
8 - 16
4. - 5. 1. 2014
3. a 4. kolo ligy curlingu, Roztyly
8 - 12
22. 2. 2014
5. kolo ligy curlingu, Roztyly
8 - 12
26. - 27. 4. 2014
MČR v curlingu vozíčkářů, Roztyly
8 - 12
1. - 2. 6. 2014
MMČR v boccie I. liga 2. kolo, Hostivař
23 - 25
25. 6. 2014
Prázdniny nanečisto, JÚŠ Praha
20 - 25

S přáním pěkných dní,

Mgr. Soňa Vlčková
Sociální pracovnice
Koordinátorka dobrovolníků

V Pevnosti 4
128 41 Praha 2 - Vyšehrad
Tel. 241 083 313
cid:emba33a0dc-acd5-46e4-99cb-f2d5cab6a018@Picasso

Think Big - máte nápad v oblasti ATVS?

17. listopadu 2013 v 22:48
Grantový program Think Big podpoří mladé nápady
Lze zkusit požádat o podporu i v oblasti aplikované tělesné výchovy a sportu osob se specifickými potřebami.
(Tato oblast se v současné době bez grantové podpory neobejde a v projektu lze získat velmi cenné vlastní zkušenosti.)

Sportovní den pro děti na vozíku?
Průzkum a projekt na odstranění bariér na FTVS UK?
Outdoorový kurz pro nevidomé i zdravé děti?
Osvětová akce pro integraci dětí s postižením mezi sportující zdravé děti?
Uspořádání koncertu na podporu pohybových aktivit osob se specifickými potřebami?Výzva Nadace Telefónica pro přihlašování projektů je otevřena do 16. prosince, podporu mohou získat nápady mladých lidí ve věku 15 až 26 let. Program podporuje mladé lidi, kteří chtějí získat zkušenosti s řízením vlastního projektu a zároveň udělat něco prospěšného pro své okolí. Jednotlivci nebo týmy mohou díky programu získat finanční podporu v první fázi (level 1) ve výši až 10 000 Kč, úspěšní příjemci mohou ve druhé fázi (level 2) získat až 70 000 Kč.

Výzva pro přihlašování projektů je otevřena do 16. 12. 2013 do 14:00.

Program realizuje Nadace Telefónica ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti. Dosud podpořil přes 700 projektů 37 miliony korun. V předchozí výzvě šlo o každý třetí přihlášený projekt. Každý podpořený tým či jednotlivec navíc získá cenné vzdělání praktických dovedností, jako jsou prezentační dovednosti nebo projektové řízení.


Veškeré potřebné informace naleznete na webových stránkách programu Think Big (www.o2thinkbig.cz ). V případě jakýchkoli dotazů týkajících se přihlášení či zaměření vašeho projektu si přečtěte pravidla programu Think Big, nebo kontaktujte tým Think Big na emailu info@o2thinkbig.cz
nebo na telefonních číslech 724 001 060 a 724 001 061 (od 9:00 do 17:00), případně na Facebooku http://www.facebook.com/o2thinkbigcz
.
Projekty, které by se týkaly FTVS, lze konzultovat na děkanátě s grantovou poradkyní Monikou Frantovou (frantova@ftvs.cuni.cz ).
Projekty zaměřené na pomoc osobám se specifickými potřebami lze konzultovat také s Bc. Janou Draslarovou, absolventkou naší fakulty, ředitelkou sdružení Vlastní cestou a grantovou koučkou. jana.draslarova@vlastnicestou.cz

Abilympiáda 2014 - v sobotu 17. 5.

14. listopadu 2013 v 14:19 Dobrovolnictví
Abilympiáda je "olympiáda" pracovních dovedností lidí se zdravotním či tělesným postižením. V JÚ se každoročně v květnu odehrává juniorská verze této soutěže. Děti a mládež s nějakým handicapem tu dostávají možnost ukázat své schopnosti ve vypsaných disciplinách a změřit síly s ostatními.

Dobrovolní pomocníci se dostanou za brány Jedličkova ústavu a mají možnost se blíže seznámit s touto špičkovou vzdělávací institucí. Jsou vtaženi do soutěžní atmosféry - radostí i proher jednotlivých účastníků - a přímo pomáhají realizaci akce. Z jediného dne často získávají trvalejší dojmy, než z celosemestrální výuky předmětu.
Za FTVS UK se akce pravidelně účastní studenti 2. ročníku oboru TVS OSP v rámci předmětu ucelená rehabilitace.
Nicméně i další studenti (vyšších či nižších ročníků, TVS i jiných oborů), kteří mají zájem se akce zúčastnit a pomoci, budou vítáni (a budou i napojeni a nakrmeni :-) )
Vážní zájemci se mohou blíže informovat i následně (pouze závazně) hlásit zde:
Mgr. Soňa Vlčková
E-mail: s.vlckova@jus.cz
Telefon: 241 083 313(Na tomto kontaktu je možné se hlásit i v případě zájmu o jinou dobrovolnou pomoc v JÚ. Dlouhodobě je poptávka po dobrovolných asistentech při výuce plavání i při dalších sportech. Jednorázově lze pomoci při různých akcích, dni otevřených dveří, výletech, sportovních soutěžích aj.)
... nebo pátrat po bližších informacích zde:
http://www.jus.cz/aktuality-z-Jedle?p=2 o spoustě zajímavých aktualit
Přihlášení studenti budou vypsáni u jednotlivých disciplín a bude se s nimi závazně počítat (kdyby se tedy pak cokoli na poslední chvíli semlelo, shánějte za sebe náhradu, omlouvejte se slušně a co nejrychleji, ať je možné na akci vše operativně vyřešit) .
Na akci je nezbytné vytrvat po celý den - tj. 8 - 17 hodin.

Z dalších akcí JÚŠ a Sportovního klubu:
(možnost zúčastnit se jako pomocníci)
29. 11. - 1. 12. CU 8. mezinár. turnaj v curlingu vozíč., Praha (pořádá SC JÚ Praha)www.scjupraha.eu


Abilympiádu lze podpořit i jiným způsobem - např. sponzorstvím.
Jedním ze zajímavých způsobů, který je přínosný a "nic nestojí" je vedení dětí (např. žáků v hodinách ČJ) k zapojení do projektu Čtení pomáhá. www.ctenipomaha.cz

Rozhovor s Bohuslavem Hůlkou, předsedou Sportovního klubu vozíčkářů

12. listopadu 2013 v 20:59 Organizace

převzato z: http://www.invarena.cz/?p=474

Sportem k aktivnímu životu

Listopad 30, 2012 Deníky
Bohuslav-Hůlka
Před deseti lety jej postihl těžký úraz při lezení po skalách, který ho upoutal trvale na invalidní vozík. Přesto se o dnes osmatřicetiletém Bohuslavu Hůlkovi (foto) nedá hovořit, jako o handicapovaném. Svůj problém totiž překonal, nevzdal se a pokračoval v aktivní činnosti.
"Vždycky jsem byl sportovcem, hned po úraze jsem hledal cestu, jak ve sportu pokračovat. A nyní mohu po pravdě povědět, že sportuji ještě o něco víc," směje se předseda Sportovního klubu vozíčkářů Praha.
- Pane předsedo, jak jste se dostal do SKV Praha a potažmo ke své funkci?
Se sportem vozíčkářů jsem se seznámil poměrně rychle, díky Rehabilitačnímu ústavu v Kladrubech a Centru Paraple. Jak jsem ale poznával jednotlivé sporty, plynule mě to zaválo do tohoto sdružení, zjistil jsem, že mám sílu pomoc i administrativně, a tak jsem se před dvěma roky stal předsedou.
- Jste profesionálem?
Jsme z větší části sdružením dobrovolníků. Máme sice několik lidí, kteří u nás pracují na částečný úvazek, ale já mám své civilní povolání. Pracuji jako učitel matematiky a informatiky na základní škole. To, že jsme amatéři, ale neznamená, že se nesnažíme vytvořit sportovcům profesionální zázemí.
- Co si pod termínem "profesionální zázemí" mám představit?
Jde o jistotu, kterou dáváme sportovci do přípravy. Sport na vozíku je nesmírně náročný, jelikož je třeba mít k němu výrazně dražší vybavení, než u zdravých. Dalším problémem je i to, že každý z nás potřebuje mít u svého sportu asistenta, což zdvojnásobuje náklady. Proto se především snažíme kompenzovat rozdíly mezi náročností sportů bez handicapu a s handicapem. Aby každý vozíčkář, který hodlá sportovat, nebyl potrestaný za své rozhodnutí. Pro začátečníky se snažíme zapůjčovat vybavení a pro pokročilé zajišťujeme možnost, aby si vybavení pořídili. Zajišťujeme proškolené asistenty. U sportů, které mají pravidelné tréninky, což jsou u nás stolní tenis a florbal, zabezpečujeme bezbariérové tréninky.
- Kolika odvětvím se momentálně věnujete?
Máme šest sportovních oddílů, sportů ale máme o něco víc. Naším nejstarším odvětvím je stolní tenis, kterému se naši členové věnují přes dvacet let. Po roce 2001 přibývaly další sporty, ať už florbal, lyžování, orientační závody, což jsou sporty soutěžní. Provozujeme i sporty nesoutěžní, zážitkové, jako jsou například potápění nebo cykloturistika, lezení, sjíždění řek, letos jsme zkoušeli i paragliding.
- Kolik členů sdružujete?
V současné době máme sto deset členů. Z větší části jde o vozíčkáře po úrazu míchy. Zbytek jsou naši trenéři, asistenti a fanoušci.
- Troufáte si říct, že jste v něčem výjimeční?
Ano, na rozdíl od podobných sdružení máme velice širokou škálu sportů. Druhou výjimečnost spatřuji v tom, jak důležitý je pro nás nábor začátečníků. To jsou lidé, kteří by mohli po úrazu skončit v pasivitě. Sport chápeme jako prostředek k aktivnímu životu. Výsledky jsou proto pro nás až na druhém místě.
- Sport je ale přeci jen o medailích. Jsou nějaké úspěchy, kterými byste se chtěli pochlubit?
Ve stolním tenise dosáhl nejlepších výsledků František Glazar, který získal zlato na paralympiádách v Aténách a v Sydney. Pokud si vezmeme dynamicky se rozvíjející sport jménem florbal, tak v něm máme v současné době tři reprezentanty a náš tým skončil třetí v posledním ročníku extraligy, druzí pak v předešlých dvou ročnících. Velmi úspěšní jsme i v orientačních závodech, což je má disciplína. V roce 2009 jsem přivezl bronz z maďarského světového šampionátu a o rok později z Norska.
- Co musí splnit člen vašeho klubu?
Pokud se jedná o vozíčkáře, tak jedinou podmínkou je zájem o sport. Zájemci si vyzkouší všechny sporty a potom se mohou věnovat tomu, který jim vyhovuje a pro který se hodí. Dalšími členy jsou pak nehandicapovaní, většinou dobrovolníci, kteří mají vůli nám pomáhat. Bližší informace naleznou všichni na našem webu www.skvpraha. org, nebo na telefonním čísle 777 669 700.
- Jak je to s dobrovolníky?
Ochotných lidí potkáváme naštěstí velké množství. Většinou se ale jedná o studenty. Trošičku větší oříšek je, aby s námi zůstali ve chvíli, kdy nastupují do nějakého zaměstnání. Nemáme totiž mnoho prostředků na to, abychom asistentům platili víc, než úhradu jejich nákladů. Ve chvíli, kdy získají potřebné schopnosti a mohli by dokonce zaučovat další zájemce, tak odcházejí. Což se týká především asistentsky náročných sportů, jako potápění a lyžování. Jsem ale rád, že naše činnost tímto problém bezprostředně ohrožená není.
- Nabízíte jim něco mimo dobrého pocitu?
Jednak seznámení se sportujícími vozíčkáři, zážitek, který není tak úplně obvyklý. Po finanční stránce pak pokrytí výdajů například s pobytem na horách, vodě, kole a podobně. Odměny jsou spíše symbolické.
- Nemám dost času, abych mohl dělat dobrovolníka. Mohu vám nějak jinak pomoci?
Samozřejmě finančně, a nemusí jít o horentní sumy. Například můžete spojit své vlastní sportování s pomocí. Tím se stanete naším Spojencem. Tak, jako například předloni paní Jana Glabazňová z Opavy, která se rozhodla, že si k padesátým narozeninám zaběhne maratón. Začala proto trénovat a pro svou další motivaci nám slíbila posílat za každý uběhnutý kilometr jednu korunu. Oslovila i několik svých známých, kteří ji začali podporovat a posílat nám stejnou částku. Všechny nás mimořádná úroveň podpory mile překvapila. V současné době běhá, jezdí a hraje pro nás více než sto podobných Spojenců. Naším Spojencem se může stát rekreační i vrcholový sportovec, stačí se zaregistrovat nawww.skvpraha.org/spojenci.
Pražský deník

O nohách - fyzioterapie funkce podle Clary-Marie Lewitové

11. listopadu 2013 v 22:42 Kurzy a semináře
O NOHÁCH
Kurz z oboru fyzioterapie funkce Clary-Marie Heleny
Lewitové
Motto: Nohy nás nesou životem.
Nesou nás nohy životem?
Co pro ně můžeme udělat?
Lektor: Mgr. Marek Král
Termín: Pátek 22.11.2013
Místo konání: Centrum komplexní péče Sámova s.r.o.
Sámova 28/410, 101 00, Praha 10
Objednání: 271 745 783, 777 980 996 (recepce CKP Sámova)
Dotazy: zikmundova@ckpsamova.cz
Cena: 1000,-Kč (platba nejpozději do 8.11.2013)


Přístup Clary Lewitové (Fyzioterapie funkce):
Clara Lewitová vyvinula za léta praxe svůj originální přístup, který nazývá fyzioterapie
funkce. Při své práci vychází z vnímání a pozorování lidského těla a jeho funkcí. Sleduje,
která část těla je v malém, velkém nebo optimálním napětí a jak si stojí ke zbytku těla.
Při terapii využívá jemnou techniku doteků, kterými napětí optimalizuje. Stabilizuje
klouby, pracuje s chodidly a vnímáním dotyků. Učí pacienta, jak vnímat své tělo a jak
s ním zacházet, aby dlouhodobě minimalizoval nebo úplně vyléčil své obtíže. Vždy má na
paměti, že terapeut i pacient jsou v neustálém procesu učení se. Každá situace pak dává
možnost najít pro pacienta další cestu, jak pracovat se svým tělem.


Mgr. Marek Král:
Vystudoval v roce 2000 magisterské studium fyzioterapie na Karlově univerzitě v Praze
se specializací na somatopsychoterapii. Mezi lety 2002 až 2008 působil jako asistující
lektor C.-M. H. Lewitové při vzdělávání fyzioterapeutů v rámci bc. i mgr. studia na UK
FTVS, jakož i na kursech "Fyzioterapie funkce". Od roku 2008 pracuje jako samostatný
učitel "Fyzioterapie funkce", přístupu vycházejícího z učení Clary-Marie Heleny
Lewitové v kursech i v rámci výuky bc. i mgr. studentů UK FTVS. V současné době je
fyzioterapeutem v soukromé ambulanci "die Praxis", Physiotherapie Thom Kuipers ve
Švýcarsku.

Anotace odborného kurzu:
Kurz O nohách je aplikací přístupu Clary Lewitové na konkrétní část těla. Navazuje na
základní řadu kurzů z fyzioterapie funkce. Základní řada obsahuje čtyři třídenní kurzy
(Forma, funkce, facilitace; Pohyb a stabilita; O dýchání a Funkční tape). Absolvování
předešlých kurzů NENÍ podmínkou účasti, ale v porozumění přednášeným poznatkům
může účastníkům pomoci.

Časový harmonogram:
13:00 - 14:00 Prezence účastníků a organizační záležitosti
14:00 - 15:30 Diagnostika funkčních poruch z tvaru, z palpace a vyšetření
vnímání
15:30 - 16:30 Možnosti terapie: stimulace, relaxace, mobilizace, stabilizace.
16:30 - 17:00 Přestávka
17:00 - 18:00 Tape, aktivní cvičení, chůze. Klinické souvislosti.
18:00 - 18:30 Závěrečné shrnutí a diskuse

Určeno pro:
Fyzioterapeuty, lékaře, maséry, pohybové terapeuty i další zájemce.
Akreditace:
Na UNIFY ČR byla podána žádost o přidělení souhlasného stanoviska k započítání
vzdělávací akce do kreditního systému (4 kredity).

S sebou:
Pohodlné oblečení, psací potřeby, blok.
Těšíme se na setkání s Vámi, Bc. Markéta Zikmundová, koordinátorka kurzu

Stáž v Belgii (Dominiek Savio Institut - Gits)

5. listopadu 2013 v 22:38 Pozvánky na akce
Rok se s rokem sešel a je tu opět nabídka cesty do Belgie a stáže v Dominiek Savio Instituut (DSI) v Gits.

Více informací k tomuto projektu najdete v článku z minulého roku:


Smlouva o vzájemné spolupráci FTVS a DSI funguje od roku 1995. Každoročně vyjedou do Belgie z naší strany 1 - 3 studenti. Jedná se o týdenní pobyt v zařízení, které poskytuje ucelenou rehabilitaci osobám s kombinovaným postižením. Pobyt je určen především studentům oboru TVS OSP, ale v minulosti se jej účastnili i studenti TVS a Fyzioterapie.

Belgická strana hradí pobyt, studenti si zaplatí jenom cestu.

V tuto chvíli zbývají ještě dvě volná místa. Zájemci by měli být dobře jazykově vybaveni (základem je angličtina, ale užijete i francouzštinu), motivovaní k práci se zdravotně postiženými (se zájmem uplatnit nabyté zahraniční zkušenosti v další profesní profilaci) a samostatní. Po návratu by studenti měli být schopni zahraniční zážitky nějakým způsobem prezentovat, předat dál (ve výuce např. v hodinách ucelené rehabilitace, na internetu, na nástěnce) a přispět tak k rozvoji oboru APA na FTVS.

Organizaci pobytu zajišťuje (a bližší informace a pomoc se zprostředkováním poskytne) paní docentka Bartůňková (katedra fyziologie).

O nejčerstvější informace se s vámi mohou podělit studenti, kteří byli v Belgii letos na podzim: Martina Libá, Jarda Klap a Míša Zimová.
Helpnet - informační portál pro osoby se specifickými potřebami

3. listopadu 2013 v 13:32

Informační portál Helpnet.cz pro osoby se specifickými potřebami usnadňuje orientaci v problematice zdravotního postižení. Anotace s odkazy na tuzemské internetové zdroje jsou roztříděny podle základních skupin postižení - zrakové postižení, sluchové postižení, mentální postižení, tělesné postižení, vnitřní nemoci, duševní zdraví. Tyto hlavní cílové skupiny doplňují rodiče dětí se zdravotním postižením a senioři.
Další rubriky představují průřezové kategorie, jako například sociální služby, legislativa, dokumenty, kompenzační pomůcky, zaměstnávání či vzdělávání osob se zdravotním postižením, odstraňování bariér, poradenství, fundraising, kalendář akcí. Helpnet dále upozorňuje na vyhlášená grantová a dotační řízení, informuje o aktuálním dění v komunitě osob se zdravotním postižením a pečujících organizací. Přináší rovněž monitoring médií Anopressu IT, který zachycuje vše podstatné, co se objevilo na téma osob se specifickými potřebami v tuzemských médiích.


V případě zájmu si můžete objednat zasílání newsletteru z tohoto portálu u šéfredaktora Jaroslava Wintera (winter@brezen.cz).

Přibližně jednou týdně budete dostávat mail s aktualitami (informace o kurzech, přednáškách, výstavách, charitativních akcích, legislativních novinkách v oblasti ZP)