Červenec 2014

Komunikační prostředky osob se sluchovým postižením v praxi

28. července 2014 v 12:57

ZVEME VÁS
na odpolední odbornou konferenci na téma
KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM V PRAXI
čtvrtek 25. září 2014 od 13.00 hod
velký sál Magistrátu hl. města Prahy, Mariánské náměstí 1, Praha

V České republice žije více jak 0,5 milionu lidí se sluchovým postižením, ne všichni se domluví znakovým jazykem a je velký rozdíl, jestli se někdo z nich narodil neslyšící, nedoslýchavý
nebo o sluch přišel během života.
Odborníci s mnohaletými osobními zkušenostmi Vás seznámí s rozdíly mezi sluchovými postiženími, pravidly komunikace, představí Vám technologie usnadňující komunikaci jak v zaměstnání, tak v běžném životě.
Přednášet budou Mgr. Věra Strnadová, Mgr. Petr Vysuček, Ing. Martin Novák,
Jaroslav Winter, Ing. Zdeněk Bumbálek, Mgr. Marie Horáková, paní Anica Dvořáková a další.

Registrovat se můžete na jindrova@orbipontes.cz

Odborná konference je vhodná pro personalisty, úředníky, sociální pracovníky, zdravotníky, pedagogy a celou širokou veřejnost.
Konference bude tlumočena do českého znakového jazyka
a simultánně přepisovaná do českého jazyka.

133x96+3_inz_low

Konference je zdarma.
Nabízí ucelené informace o problematice sluchového postižení, které mohou studentům i pedagogům FTVS UK nabídnout
- vhled do důležité a zajímavé oblasti.
- pomoc při přípravě na předměty týkající se TVS osob se sluchovým postižením (Sport ZP, Ucelená rehabilitace aj.)
- informace pro vlastní pedagogickou praxi (jak učit osoby se sluchovým postižením a jak učit, jak učit osoby se sluchovým postižením :-) )

Organizace Orbi Pontes též uvítá dobrovolníky při pořádání akce.


Kontakt: jindrova@orbipontes.cz

50 tis. pro neziskovky, ve kterých pomáháte jako dobrovolníci

9. července 2014 v 18:43

Jste klientem České spořitelny a dobrovolníkem v neziskovce víc jak rok? Je možné žádat o podporu až 50 tis.

O programu

Česká spořitelna rozšířila svou podporu individuálního dobrovolnictví v roce 2013 i na své klienty. Letos tento program převzala její nadace [nové okno], jejímž prostřednictvím mohou klienti ČS po dobu dvou měsíců žádat o grant až do výše 50 000 Kč pro neziskovou organizaci v ČR, ve které minimálně jeden rok působí v roli dobrovolníka. Grant bude určen na projekt dané organizace, který patří do těchto oblastí - Aktivní život seniorů, Prevence a léčba drogových závislostí a Péče o lidi s mentálním postižením.
Česká spořitelna rozdělí až 1 000 000 Kč. Hodnocení projektů proběhne ve dvou kolech. V prvním kole bude o postupu žádostí rozhodovat grantová komise složená ze zástupců ČS, druhé kolo proběhne hlasováním veřejnosti.
Česká spořitelna podporuje společně se svou nadací individuální dobrovolnictví už od roku 2007, kdy pro své zaměstnance spustila dobrovolnický program s názvem Den pro charitu. Ten se během krátké doby stal mezi zaměstnanci velmi oblíbeným a tak pro ně po dvou letech, v roce 2009, otevřela Grantový program, který rozděluje 1 000 000 Kč. Zaměstnanci tak díky této aktivitě svého zaměstnavatele mohou získat finance pro neziskové organizace, ve kterých působí jako dobrovolníci. Letos proběhne už jeho šestý ročník.


Granty pro iniciativní mladé lidi v oblasti APA

7. července 2014 v 14:43
Máte dobrý nápad jak rozhýbat své okolí?
Rozhýbejte své okolí a my vám pomůžeme rozhýbat váš projekt!

To je podtitul grantového programu VPOHYBU Nadace Vodafone určeného pro iniciativní mladé lidi do 26 let.

V letošním roce byly právě zveřejněny projekty, které postoupily do užšího výběru a mezi které bude rozděleno 2,6 milionu korun. Ideální čas nasbírat inspiraci na tvorbu vlastního projektu v oblasti APA, se kterým se přihlásíte příští rok. :-)

1) Edukačně - sportovní den pro seniory v oblasti Divoké Šárky? (Stanoviště s informačními panely o významu pohybové aktivity, správného provádění postupů prevence pohybových poruch aj.)
2) "Den bez bariér" na FTVS - hosté, lektoři, významní sportovci se ZP přednášejí pro širokou veřejnost
3) Světový den porozumění autismu na FTVS - aktivity na sportovištích i v nedaleké Šárce
4) Den pro integraci ZP - v rámci různých fitness center po celé republice možnost konzultací a cvičení pro osoby se ZP
5) Zapojení do týdne komunikace se sluchově postiženými sérií sportovních akcí

To jsou jen některé tipy na projekty.

Podporu podobným projektům lze hledat i v rámci jiných nadací, např. Think big: http://www.o2thinkbig.cz/
I tady je uzávěrka na jaře, takže teď zbývá do uzávěrky dalšího ročníku téměř rok.