Prosinec 2014

Sledghokejisté z HC Sparta hledají trenéra

19. prosince 2014 v 8:15
SHC PRAHA Sledge hokej

Chceš trénovat Spartu?

Staň se trenérem HC Praha SLEDGE HOKEJ a navaž na úspěšnou desetiletou tradici!

V týmu tě přivítají paralympionici i začátečníci.
Realizuj se ve Spartě.


Kontakt: Jiří Krupička, tel.: 725 756 351, mail: info@sledgepraha.cz

ANATOMIE V POHYBU /PŘEDSTAVENÍ / SE.S.TA

18. prosince 2014 v 11:16 Pozvánky na akce
Ponec - divadlo pro tanec
Představení / přednáška v pohybu

ANATOMIE V POHYBU /PŘEDSTAVENÍ / SE.S.TA

Termín představení:
Po | 26. 1. 2015 10.00 a 20.00 |

Jedná se o netradiční útvar, v němž se mísí zaujatý výklad konferenciéra s živými vstupy tanečníků a projekcí. Umělci reagují i na podněty z publika a odhalují anatomii pohybu v její funkční kráse i v různých historických obrazech. Specifický koncept přenesený z Francie (conférencedansée) do České republiky se dá adaptovat pro různý typ publika. Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA uvádí přednášku v pohybu s cílem otevírat tanec novému publiku, rozvíjet interdisciplinaritu a vzdělávat.
Prostřednictvím tance a slov přibližuje tato přednáška v pohybu tělo jakožto nástroj každodenního života a skrze jeho anatomii hledá lidskou podstatu a identitu.
Historie člověka v kostech, v kůži, ve tkáních.

Konferenciér: Zdenka Brungot Svíteková
Interpretace: Jana Novorytová, Florent Golfier
Délka: 60min


Video z představení v původním jazyce si můžete prohlédnout zde:
https://www.youtube.com/watch?v=8UmE8PabyXghttps://www.youtube.com/watch?v=8UmE8PabyXg

Upozornění: představení je uváděno v české podobě.

Kamila Drtilová
PR, propagace SE.S.TA

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA
tel: +420 737 724 283

Kurz O fyzioterapii dětí 7.2.2015

18. prosince 2014 v 11:15 Kurzy a semináře
img
Komplexní prevence, diagnostika a léčba problémů pohybového systému.

Kurz O fyzioterapii dětí 7.2.2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rádi bychom Vás pozvali na odborný kurz z oboru Fyzioterapie - O fyzioterapii dětí, pořádaný dne 7. února 2015.
Tento kurz si klade za cíl nahlédnout pod pokličku dětské fyzioterapie. Nabízí shrnutí psychomotorického vývoje dětí, přehled některých metodik, pohled fyzioterapeuta na nošení, šátkování nebo například obouvání dětí.
Může být užitečný všem, kteří již s dětmi pracují nebo by se rádi s touto oblastí seznámili.
Kurz povede zkušená dětská fyzioterapeuta Bc. Jitka Šulcová.
Více info:
Těšíme se na setkání s Vámi.
Tým CKP Sámova

ČAAPA

9. prosince 2014 v 13:48 Organizace

http://www.caapa.cz/

Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit je národní organizací, která propaguje a rozšiřuje vědomosti, zkušenosti a výsledky vědeckého bádání v oblasti aplikovaných pohybových aktivit a kinantropologie a jejich praktické aplikace ku prospěchu všech osob.
Speciálně zaměřuje svoje programy a aktivity na osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, jejichž účast v pohybových aktivitách ovlivňují různé limity.

Proč se stát členem? Za 200,- ročně:
Dobrý pocit z podpory APA (ZTV, sport a pohybová rekreace handicapovaných, integrace ZP do školní TV) ve prospěch lidí s postižením, lokálních organizací (neziskovek, klubů, škol snažících se o APA) i vlastní fakulty a navíc…
  • kvalitní odborný časopis o vědě i praxi v APA
  • Nabídky seminářů a konferencí
  • Nabídky publikací
  • Usnadnění meziuniverzitních a mezinárodních pobytů.
  • Podpora vlastní výzkumné činnosti i praxe.


Aplikované pohybové aktivity = širší pojem, sport i rekreační pohybové aktivity uzpůsobené osobám s postižením, onemocněním či oslabením.

Aplikovaná tělesná výchova = školní tělesná výchova uzpůsobená osobám s postižením, onemocněním či oslabením. Legislativní rámec, organizační stránka, tipy pro praxi, publikace, realizace projektů, spolupráce se školami, rodinami i speciálně pedagogickými centry.


Mezinárodní organizace - základní termíny:
IFAPA - Mezinárodní federace APA
ISAPA - Mezinárodní symposium APA (organizuje IFAPA, nejbližší je 11.-15. 6. 2015 v Izraeli)
EUFAPA - Evropská federace APA
EUCAPA - Evropská APA-konference (letos v Madridu, 2016 v Olomouci!)
EUSAPA - Evropské standardy APA
EUDAPA - European University Diploma in Adapted Physical Activity

EUCAPA v Olomouci 2016!


Den otevřených dveří na FTVS UK

1. prosince 2014 v 0:05 Studium
PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UK FTVS
4.12.2014

13.00 - 13.30 hod.
Úvodní informace pro všechny studijní obory o přijímacím řízení
Kongresový sál - 1. patro
PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. - proděkanka pro studijní záležitosti
Mgr. Markéta Zeithammerová - vedoucí studijního oddělení


13.40 - 14.30 hod.
Informace o oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami
Učebna U10 - 3. patro
doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.,PhDr. Andrea Levitová, Ph.D.14.45 hod.
Prohlídka areálu UK FTVS
sraz na vnitřním nádvoří u sochy Prométhea se zástupci studentů FTVS


Termín podání přihlášky: do 28. 2. 2015

Talentové zkoušky z tělesné výchovy:
Řádný termín: 18. a 19. 4. 2015
Náhradní termín: 16. a 17. 5. 2015


Písemné zkoušky:
Řádný termín: 1. - 5. 6. 2015
Náhradní termín: 15. - 16. 6. 2015
http://www.ftvs.cuni.cz/uchazeci/harmonogram-pijimaciho-izeni.html

Studiem oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami získávají jeho absolventi vysokoškolskou kvalifikaci a kompetence v oblasti tělesné výchovy, sportu a dalších aplikovaných pohybových aktivit provozovaných v tělovýchovných a speciálně výchovných zařízeních, centrech volného času, sportovních svazech a federacích i občanských sdruženích specializujících se na práci s osobami se specifickými potřebami. Absolvent magisterského studia se stává se odborníkem, učitelem, trenérem a metodikem s kvalifikací pro oblast aplikovaných pohybových aktivit. Absolventům je umožněno pokračovat v postgraduálním studiu.
Studium je vhodné i pro osoby se specifickými potřebami. Přijímací zkoušky a průběh studia budou upraveny podle charakteru specifických potřeb uchazečů.

Studentům dále nabízíme:
- možnost získání trenérských licencí a instruktorských osvědčení (např. možnost získání certifikátu v oblasti sportovní masáže)
- ubytování a stravování přímo v budově fakulty
- zvýhodněné ceny sportovišť v areálu FTVS (posilovna, kurty aj.) i rekreačních středisek
- možnosti stáží na partnerských zahraničních univerzitách

- zvýhodněné ceny vybraných kurzů celoživotního vzdělávání

Studenti se specifickými potřebami

Studenti mají nárok na modifikaci přijímacího řízení, studijních podmínek a kontrol studia s ohledem na jejich individuální studijní potřeby. Dále jsou jim v průběhu studia poskytovány klíčové podpůrné služby (např. asistence při studiu, digitalizace studijních materiálů, tlumočnické, přepisovatelské a zapisovatelské služby, informační a poradenské služby). Více informací lze nalézt na stránkách Informačního, poradenského a sociálního centra RUK http://www.cuni.cz/UK-60.html

Kontaktní osobou pro studenty a zájemce o studium se specifickými potřebami je:
Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.

+420 220 172 142