Únor 2015

Kurzy Katedry ZTV a TVL

16. února 2015 v 9:00 Kurzy a semináře

Kurzy Katedry ZTV a TVL

http://www.ftvs.cuni.cz/verejnost/kurzy-pro-verejnost.html

21. a 22. 2.; 21. a 22.3., 23. a 24. 5. 2015 8. hod.Osvědčení o absolvování ZDE Akademický titul na Osvědčení uvedeme pouze na základě dodaného ověřeného dokumentu.
PhDr. Andrea Levitová, Ph.D.
24.4. a 25.4. 2015 14 hod. Osvědčení o absolvování ZDE Akademický titul na Osvědčení uvedeme pouze na základě dodaného ověřeného dokumentu.

Brigáda v SKV - 500 Kč za pomoc na přednáškových akcích!

11. února 2015 v 11:49 Brigády a zaměstnání
Milí přátelé,

obracím se na vás za Sportovní klub vozíčkářů Praha.
Pravidelně pořádáme "prezentační přednáškové akce" o předávání zkušeností se sportem vozíčkářů a jejich běžným životem. Přednášíme na základních, středních a vysokých školách, ale i v rehabilitačních centrech. V rámci přednášení se soustředíme i na protiúrazovou prevenci. V roce 2014 jsme jich absolvovali několik. Vždycky s velmi dobrou zpětnou vazbou.
V tomto roce naší organizaci opustili všichni silní muži. Na prezentační akce bereme sportovní materiál, aby si žáci a studenti sami mohli vyzkoušet, jak vozíčkáři sportují. Přesuny materiálu jsou fyzicky hodně náročné. Potřebujeme dopomoc i s přesuny našich přednášejích vozíčkářů. Rádi bychom ve školení pokračovali. Reakce škol nás ujišťují v tom, že to má smysl. Proto sháníme pomocníka (muže), který by měl čas několikrát v roce s námi strávit dopoledne (občas jde i o odpoledne) a pomoc nám zorganizovat podobnou akci.
Na akce se vyjíždí z Černého mostu a akce tady také končí.
Co můžeme nabídnout?
  • Za akci nabízíme 500,-Kč
  • Dobrý pocit ze smysluplně stráveného času
Máte chuť se k nám přidat?
Volejte nebo pište:
Míša
krunclova@skvpraha.org
777256053

Těšíme se na spolupráci
Michaela Krunclová
Sportovní klub vozíčkářů Praha

SIMULANTE BANDE - taneční skupina VerTeDance

10. února 2015 v 12:28 Pozvánky na akce

Dva zdraví, dva handicapovaní tanečníci. Něžné doteky, razantní údery a pády. Kde je hranice, kterou někdy nazýváme konvencí? Co se smí? Co je zakázáno, co povoleno? O čem se nemluví?

V inscenaci SIMULANTE BANDE zkoumají VerTeDance neotřelé možnosti pohybového vyjádření zdravého a fyzicky handicapovaného člověka, relativnost pojmu handicap i křehký kosmos mezilidských vztahů. Své často neviditelné limity přetavily netanečnice Alena Jančíková aZuzana Pitterová do neuvěřitelných výkonů, ve kterých jim "asistují" profesionální tanečníci Veronika Knytlová a Petr Opavský. Autorskou hudbu k představení vytvořila skupina DVA, která s VerTeDance spolupracovala již na inscenaci Emigrantes. VerTeDance jsou držiteli ceny Divadelních novin za taneční inscenaci sezóny 2011/12, dílo Simulante Bande získalo Cenu diváků na festivalu Česká taneční platforma 2013.

Divadlo Archa, 27.2., 30.3., 20.4.
Simulante Bande

Vozíčkáři zdarma
Doprovod 75 Kč
Normální cena 150 Kč
Studenti 100 Kč

MaRS - 24-hodinový Maraton s roztroušenou sklerózou

10. února 2015 v 11:09 Pozvánky na akce

Dovolujeme si Vás pozvat na již čtvrtý ročník 24-hodinového Maratonu s roztroušenou sklerózou MaRS 2015, sportovně-dobročinné akce, která se bude konat ve dnech

6. března od 17h - 7. března ve fitness centru Sokolovna Průhonice, Říčanská 118.

Nadační fond IMPULS organizuje tento projekt ve spolupráci s MS Centrem při Neurologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze pod vedením prof. MUDr. Evy Havrdové, CSc.
Projekt vznikl v roce 2012 z iniciativy pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní (RS), kteří si uvědomili potřebu fyzické aktivity jako nedílné součásti léčby.
Záštitu nad touto akcí převzala starostka obce Průhonice PhDr. Hana Borovičková.

Letos se do projektu zapojí celkem 10 měst z celé ČR. S mottem "Jsme roztroušeni po celém světě" vyzýváme i MS organizaci na Slovensku, aby se připojila ke cvičení a symbolicky podpořila hlavní myšlenky maratonu. Spojení mezi městy zajistí telemosty. I v tomto roce budou cvičit jak pacienti, tak lékaři, fyzioterapeuti, psychoterapeuti, známé osobnosti…
Týmy se po hodině štafetově střídají v tzv. aerobně-rezistentním cvičení.
Vytvořením firemního týmu (4 - 12 osob) pomůžete získat finanční prostředky na nákup rehabilitačních pomůcek pro pacienty s roztroušenou sklerózou.
Registrace probíhají do 20. 2. 2015
Přijďte nás podpořit svojí přítomností, zacvičit si s námi. Těšíme se na Vás.
Více informací naleznete na Facebooku Nadačního fondu IMPULS a webových stánkách www.nfimpuls.cz
Aurin NedbalováPopis: Popis: Impuls_logo_modre RGB

Staňte se naším fanouškem na Facebooku!


Ramus

6. února 2015 v 20:44 Pozvánky na akce
Ramus: volnočasové aktivity, na kterých se potkávají mladí lidé s postižením i bez něj

Víkendové výlety mimo Prahu, letní tábory v Novohradských horách, ale i kratší odpolední akce po Praze.
To vše je činností sdružení Ramus, které téměř neustále nabírá nové asistenty či asistentky.
Co toto asistentování obnáší? Asistovat v Ramusu může každý, bez ohledu na předešlé zkušenosti. Jedinou podmínkou je věk od patnácti do třiceti let. Jedná se o ryze dobrovolnou činnost, za kterou nepřísluší žádná finanční odměna. Máte-li zájem se na některé akci coby asistent objevit, kontaktujte Marušku, naši koordinátorku asistentstva, a doptejte se více podrobností (marie.paleckova@ramus.je).
Od března do června 2015 pořádáme každý měsíc jednu (či dvě) víkendovky, čtyřikrát do měsíce vždy také volnočasovou aktivitu v rámci projektu "humr", kdy se jedná zpravidla o několikahodinové akce, výlety do přírody, za kulturou, setkání vevnitř i venku.
Více informací na www.ramus.je

APTVS - přihlášky ke studiu do 28.2.!

2. února 2015 v 10:36

Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami


Studium je jak v prezenční tak kombinované formě, bakalářské i navazující magisterské.

Studiem oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami získávají jeho absolventi vysokoškolskou kvalifikaci a kompetence v oblasti tělesné výchovy, sportu a dalších aplikovaných pohybových aktivit provozovaných v tělovýchovných a speciálně výchovných zařízeních, centrech volného času, sportovních svazech a federacích i občanských sdruženích specializujících se na práci s osobami se specifickými potřebami. Absolvent magisterského studia se stává se odborníkem, učitelem, trenérem a metodikem s kvalifikací pro oblast aplikovaných pohybových aktivit. Absolventům je umožněno pokračovat v postgraduálním studiu. Studium je vhodné i pro osoby se specifickými potřebami. Přijímací zkoušky a průběh studia budou upraveny podle charakteru specifických potřeb uchazečů.

Další možnosti při studiu:
* možnost získání trenérských licencí a instruktorských osvědčení (např. možnost získání certifikátu v oblasti sportovní masáže)
* ubytování a stravování přímo v budově fakulty
* zvýhodněné ceny sportovišť v areálu FTVS (posilovna, kurty aj.) i rekreačních středisek
* možnosti stáží na partnerských zahraničních univerzitách
* zvýhodněné ceny vybraných kurzů celoživotního vzdělávání

Studenti se specifickými potřebami

Studenti mají nárok na modifikaci přijímacího řízení, studijních podmínek a kontrol studia s ohledem na jejich individuální studijní potřeby. Dále jsou jim v průběhu studia poskytovány klíčové podpůrné služby (např. asistence při studiu, digitalizace studijních materiálů, tlumočnické, přepisovatelské a zapisovatelské služby, informační a poradenské služby). Více informací lze nalézt na stránkách Informačního, poradenského a sociálního centra RUK http://www.cuni.cz/UK-60.html

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
* prestižní univerzita založená Karlem IV. v roce 1348
* největší, nejznámější a nejlépe mezinárodně hodnocená česká univerzita s výbornými vědeckými výsledky (řadí se mezi 100 nejlepších evropských univerzit)
* spolupráce s univerzitami po celém světě, podpora mezinárodní mobility studentů i akademických pracovníků FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU
* jedna z nejmladších fakult UK (její součástí od r. 1959)
* vychovává a vzdělává odborníky pro potřeby tělovýchovné, sportovní, rekreační a rehabilitační praxe (obory Tělesná výchova a sport, Fyzioterapie, Ortotik-Protetik a Management tělesné výchovy a sportu)
* je garantem licenční praxe (kvalifikace trenérů různé úrovně)
* aktivně spolupracuje s mnoha zahraničními univerzitami

Více informací o škole lze získat na www.ftvs.cuni.cz
Vedoucí studijního oddělení: Mgr. Markéta Zeithammerová +420 220 172 075
email: zeithammerova@ftvs.cuni.cz


Termín podání přihlášky: do 28. 2. 2015