Březen 2015

Dobrovolnictví na letních kurzech SKV

30. března 2015 v 10:42 Dobrovolnictví
Naplánujte léto s námi


Sháníme dobrovolníky na sportovní akce pro vozíčkáře.
Sport naplňuje všechny stejným způsobem, jen někteří k tomu potřebují podat pomocnou ruku. Pojďte s námi být těmi, kteří nám pomohou zajistit letní sportovní akce pro vozíčkáře. Nepotřebujete žádná školení. Jen chuť sportovat a zažít něco nového.

Termíny letních akcí pro vozíčkáře
17.-21.6. handbiky v Česko Saské Švýcarsku
22.-26.7. adrenalin na divoké řece v Rakousku
5.-9.8. vodácká akce na pohodové Ohři
19.-23.8. s handbiky a rodinkami k Rozkoši
9.-13.9. s handbiky po dunajské cyklostezce
podle počasí paraglidingový let
podle počasí wakeboardingový víkendS díky a přáním pohodových dní
Míša
--
Michaela Krunclová
Sportovní klub vozíčkářů Praha
www.skvpraha.org
krunclova@skvpraha.org

Jachting se Sportovním klubem vozíčkářů

30. března 2015 v 10:40 Pozvánky na akce
16. 4. od 17 hodin proběhne v Praze Podolí možnost vyzkoušet si jachting.


Víte o tom, že v Praze je možnost věnovat se paralympijskému sportu - jachtaření?
Yacht klub CERE ve spolupráci se Sportovním klubem vozíčkářů Praha pořádá 16. 4. testovací den, kde je možné se s tímto sportem seznámit.
Jachty jsou upravené pro ovládání rukama a odolné vůči převrhnutí.
Pokud máte zájem, volejte nebo pište Michaele Krunclové nakrunclova(at)skvpraha.org, 777 256 053.
Těšíme se na vás!

Cesta za snem - pozvánka na zajímavé jarní a letní akce

18. března 2015 v 10:25 Pozvánky na akce
Nepřehlédněte zajímavé letošní projekty organizace Cesta za snem.
Více informací na stránkách http://www.cestazasnem.cz/


1) 27. 4. Lítáme v tom všichni - Ve spolupráci s Hurricane Factory Praha - provozovatelem větrného tunelu simulujícího volný pád


2) 16. 8. ČEZ handy kvadriatlon
Princip projektu spočívá ve zdolání čtyř sportovních disciplín (plavání, kánoe, kolo, střelba) ve smíšených dvojicích s aktivní účastí osob se zdravotním postižením.

3) OPEL HANDY CYKLO MARATON je čtyřdenní akce, zaměřená na společnou motivační aktivitu osob se zdravotním postižením a osob bez postižení. Jedná se o extrémní 111hodinový cyklistický závod napříč Českou a Slovenskou republikou. Každý tým je navíc patronem jednoho člověka po těžkém úrazu nebo těžké nemoci. Pro tyto lidi tým závodí a získává pro ně ceny. Pro ně v září tohoto roku, pořadatel zorganizuje zážitkový víkend, kde si na jednoduchých sportovních aktivitách vyzkouší, že život s postižením nekončí, ale začíná nová etapa.
Termín akce: 28. 7. - 1. 8. 2014.

4) 24. 6. Okolo Prahy napříč Handicapy

Setkání se studenty z programu EUDAPA

18. března 2015 v 10:12 Pozvánky na akce
Setkání se studenty programu EUDAPA z Finska na FTVS UK
Kdy: úterý 14. 4.2015 od 9 do 11
Kde: v učebně P 1
Co: neformální setkání mezinárodní EUDAPA skupiny s (nejen) 2. ročníkem TVS OSP.
Co je to EUDAPA? Studijní program European University Diploma in Adapted Physical Activity, který a angličtině probíhá na Haaga-Helia University of Applied Science ve Finsku od února do května 2015, a do kterého jsou zapojeni studenti APA z různých zemí (letos včetně dvou studentek FTVS).
V rámci studia si studenti organizují týdenní zájezd do Prahy na mezinárodní turnaj v ragby vozíčkářů a během tohoto pobytu mají zájem navštívit naši fakultu a seznámit se se studiem APA v Praze a naopak prezentovat program EUDAPA (tj. inspirovat další studenty ke studiu v zahraničí).
Studenti obou skupin budou mít možnost se seznámit a přednést krátké prezentace týkající se APA studia ve svých zemích. Plánuje se o představení Centra sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK (student 1. ročníku ATVS OSP Filip Hruša) a prezentace organizace Cesta za snem.
Věříme, že seznámení bude inspirativní pro všechny strany - jak českou, tak i finskou, jak pro studenty, tak i pro učitele.
Koordinující studentka z EUDAPA: Nea Systä (neamsysta@hotmail.com),
Koordinující studentka 2. roč. TVS OSP: Markéta Jiskrová (ketty.j@seznam.cz)
Zúčastnění pedagogové z ČR: Jitka Vařeková, Eva Prokešová, Klára Daďová
Zúčastnění pedagogové z Finska: Jyrki Vilhu, Irene de Benedictis,
(Haaga-Helia University of Applied Science)


Student a žák s handicapem v tělesné výchově a sportu

18. března 2015 v 10:07 Pozvánky na akce

Student a žák s handicapem v tělesné výchově a sportu


- seminář k tématu integrace osob se specifickými potřebami do tělesné výchovy a sportu
Kdy: 1.4.2015 od 15:00 - 16:30
Kde: místnost bude upřesněna podle počtu zájemců

Ústřední témata:
1. Tělesné postižení na nás (jako učitele, organizátory akcí, instruktory) mnohdy klade zvýšené nároky. Co je dobré o tomto typu postižení vědět? V rámci semináře lze nabídnout stručný úvod do této problematiky, charakteristiku některých druhů tělesného postižení a otevřít nabídku na další možnosti seminářů v případě zájmu.
2. Praktické zkušenosti, videoprojekce, možnost vyzkoušení sportovních pomůcek a diskuze.
Cílem semináře:
- nejen sdílení konkrétních informací, ale také (a možná zejména) otevření prostoru pro diskuzi o možnostech dalšího vzdělávání v oblasti APA tak, aby naplňovalo potřeby pedagogů FTVS.


Zvaný přednášející: Tomáš Lisý
- dlouholetý organizátor a lektor pohybových aktivit handicapovaných.
- předseda sdružení Sportability (http://sportability.freecz.eu)
Sportabilityje občanské sdružení s celorepublikovou působností, které zpřístupňuje sport handicapovaným lidem. Za pomoci dobrovolníků vytváří podmínky pro sportovní činnost lidí s handicapem a to na rekreační i vrcholové úrovni. Díky občanskému sdružení Sportability se mohou i lidé s handicapem naplno věnovat atraktivním sportům jako je lyžování, cyklistika, nebo sjíždění divokých řek. Přitom nezáleží na tom, zda-li se jedná o nejlepší reprezentanty v daném sportovním odvětví, nebo o vozíčkáře, který si chce některý ze sportů vyzkoušet poprvé.
Registrace: Vaší účast nahlašte, prosím, do 25.3.2015 na email - eprokesova@ftvs.cuni.cz

Motto:
Integrace v maximálním možném rozsahu do všech předmětů na různých stupních školství je jasným požadavkem národní i mezinárodní legislativy.
To platí také pro oblast tělesné výchovy a sportu, přičemž se ukazuje, že i u jedinců s těžším stupněm postižení (např. mozková obrna, míšní léze, svalová dystrofie) má začlenění do TV velký pozitivní vliv v rovině fyzické i psychické.

Inkluzivní přístup však mnohdy klade na učitele TVS vysoké nároky a další vzdělávání v APA (aplikaci pohybových aktivit pro osoby s handicapem) se jeví jako potřebné.

Kurz Feldenkraisovy metody - srpen 2015

8. března 2015 v 22:13 Kurzy a semináře
Pozor, nepřehlédněte!
Každoroční kurz Feldenkraisovy metody v podání paní Zuzany Frankové se z důvodu rekonstrukce tělocvičny bude v letošním roce konat již na konci srpna!


Valná hromada ČAAPA + Karneval APA v Olomouci

8. března 2015 v 14:13 Organizace

Pozvánka na valnou hromadu ČAAPATermín: 10. 4. 2015.
Místo konání - Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci (přesné místo bude určeno dle počtu očekávaných účastníků), Třída míru 115, Olomouc.

(Na e-mail ČAAPA (caapa@email.cz) zasílejte potvrzení Vaší účasti.)

Rámec programu (změny jsou možné a reálné):

Dopoledne:
9:30 Zahájení dopoledního bloku
9:45 - 12:00 Seminář (konference) zabývající se Wilderness therapy.

Oběd: v prostorách menzy UP v Olomouci v areálu FTK.

Odpoledne:
13:45 - Zahájení odpoledního bloku
14:00 - 14:15 Informace o stavu strategického dokumentu Zdraví 2020 a vztahu k APA
14:15 - 14:30 Informace o připravovaných projektech a možnosti zapojení jednotlivých členů
14:30 - 15:00 Praktický blok - možnost vyzkoušení si výběru sportovně-kompenzačních pomůcek
15:00 - 15:30 Přestávka

15:30 - 17:30 Hlavní část valné hromady s těmito tématy:
a) Přednesení úprav stanov s ohledem na nové legislativní normy.
b) Hlasování o změně stanov.
c) Představení kandidátů do výkonného výboru.
d) Volba výkonného výboru.
e) Volba revizní komise.
f) Diskuse nad zapojením nově zvolených členů výkonného výboru.
g) Diskuse nad složením odborné rady a plánu její činnosti.
h) Různé.

19:00 - 02:00 Večerní společenský program - Karneval APA

Náklady spojené s valnou hromadou:

Pro účastníky dopoledního bloku - nejsou spojeny žádné konferenční poplatky.
Oběd - cena cca 70,- (hradí si účastníci sami na místě).
Pro účastníky odpoledního bloku - žádné poplatky.
Pro účastníky večerního programu - vstupné 150,-; vstup do skromné V.I.P. zóny.

Ubytování a doprava - zařizuje si a hradí každý účastník sám. Doporučení - Hostel Ubytovna Marie, koleje Neředín, koleje na ulici Vančurova, DDM Olomouc.