Červenec 2015

Nadace Sophia

10. července 2015 v 11:58

Chystáte se studovat v zahraničí? Chystáte zajímavý seminář či akci? Hodila by se stipendijní podpora z důvodů určitého znevýhodnění? Chcete získat podporu na váš výzkum, projekt či zahraniční cestu?


Zkuste nadaci Sophia.

http://www.nadacesophia.cz/default.asp

Inspirujte se, na co v minulých letech žadatelé dostali nadační příspěvek a zkuste své štěstí.
Třeba i na organizaci zajímavé akce na FTVS :-)

Nadace podporuje vzdělávání zejména těmito formami:

  • podpora vzdělávacích akcí, seminářů a školení
  • vytváření a poskytování stipendií
  • podpora stipendijních programů a studijních pobytů v České republice a v zahraničí
  • podpora publikační činnosti
  • podpora vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti a poskytování grantů
http://www.nadacesophia.cz/prisp.asp

Seminář APA, 10. 11. 2015

10. července 2015 v 11:49 Kurzy a semináře
APA

Praha, 10. 11. 2015

2. ročník odborného semináře o tělesné výchově a sportu osob se speciálními potřebami

Vážení kolegové, milí studenti,
ve jménu organizačního výboru si Vás dovolujeme pozvat na odborný seminář APA Praha 2015 pořádaný katedrou zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství, Fakulty tělesné výchovy a sportu, Univerzity Karlovy v Praze.
Cílem semináře bude prezentace výsledků vědeckého výzkumu i sdílení praktických zkušeností v oblasti APA.
Seminář se bude konat dne 10. listopadu 2015 na půdě FTVS UK, Praha.
Těšíme se na setkání,

katedra zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství

Týden komunikace osob se sluchovým postižením

7. července 2015 v 18:13
http://www.orbipontes.cz/4-rocnik-festivalu-tyden-komunikace-osob-se-sluchovym-postizenim-2-10093/

4. ročník festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením

TKOSP
4. ročník festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižení (TKOSP) proběhne v termínu 19.- 27. 9. 2015 v České republice.
Festival proběhne pod záštitou paní senátorky Daniely Filipiové, Ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA.
Oficiální zahájení našeho festivalu proběhne v pátek 18. září 2015 v Senátu PČR. Ve spolupráci s Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku pořádáme seminář pro média k zahájení Festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením.
Cílem festivalu je šířit informace o využití komunikačních prostředků osob se sluchovým postižením (simultánní přepis, český znakový jazyk), šířit pravidla komunikace, přinést informace a novinky z oblasti sluchového postižení, přispět k integraci osob se sluchovým postižením.
Máte-li zájem o spolupráci, neváhejte nás kontaktovat!
Nabízíme programové a mediální partnerství, prostor pro sponzory :-)
Těšit se můžete na akce v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Karviné….. na konference, sportovní akce, procházky s tabletem… více prozradíme příště!

PS: součástí festivalu jsou každoročně krásné sportovní akce uzpůsobené pro setkání osob se sluchovým postižením, jedinců s jiným postižením a jedinců bez postižení. Nové iniciativy při nabízení nevšedních sportovních zážitků jsou vítány.