Říjen 2015

KOMPAS, kurz o metodě zážitkové pedagogiky

26. října 2015 v 9:22 Kurzy a semináře
Rádi bychom vás pozvali na metodický kurz KOMPAS, který se uskuteční pod hlavičkou spolku Život trochu jinak 13.-17.listopadu 2015 v Brně.

KOMPAS, kurz o metodě zážitkové pedagogiky s důrazem na práci v inkluzivních skupinách, je vhodný jak pro začínající lektory, tak pro profesionály, kteří se chtějí dále zlepšovat a je otevřený lidem se zdravotním postižením.

· kurz vás systematicky provede metodou zážitkové pedagogiky

· vyzkoušíte si tvorbu autorských zážitkových programů

· podělíme se o naše dlouhodobé zkušenosti práce s inkluzivními skupinami

· bude to interaktivní, inkluzivní, zážitkové a zábavné

· nebudeme používat moc cizích slov a kurz bude hodně praktický
Kurz je akreditován MŠMT v rámci systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Více informací naleznete na internetových stránkách http://kompas.zivotjinak.cz

Seminář APA Praha 2015

13. října 2015 v 12:41 Pozvánky na akce
Dobrý den, vážení kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na Seminář APA Praha 2015 konaný dne 10. 11. 2015, 9 - 17 hod, kongresovém sále UK FTVS.

Zaměření semináře:
Téma aplikované pohybové aktivity (APA) zahrnuje tělesnou výchovu a sport osob se zdravotním postižením a znevýhodněním. Jak požaduje národní i nadnárodní legislativa, osoby se zdravotním postižením a znevýhodněním mají právo na integraci v oblasti tělesné výchovy na všech typech škol i v rekreačních pohybových aktivitách. Aby však inkluzivního přístupu mohlo být dosaženo, je nezbytné podpořit zvyšování kompetencí pedagogů a dalších odborníků v oblasti tělesné výchovy a sportu.

Na vzdělávacím semináři budou své odborné zkušenosti sdílet učitelé fakulty i zvaní externí hosté účast potvrdili např. primář spinální jednotky ve FN Motol MUDr. Kříž, předseda České asociace aplikovaných pohybových aktivit Mgr. Ješina, zástupci sportovních organizací, kolegové ze sportovních kateder aj.).

Celodenní APA seminář je určen především:
- vysokoškolským pedagogům nejen z oblasti APA z různých vysokých škol (zvaní hosté z FTK Olomouc)
- zástupcům organizací, které zajišťují pohybové aktivity u zdravotně postižených klientů (Paraple, Jedličkův ústav, Sportovní klub vozíčkářů, Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů)
- členům České asociace aplikovaných pohybových aktivit
- studentům oborů TVS, fyzioterapie a ortotik-protetik


Účast na semináři je zdarma.

Předem registrovaným hostům (potvrzení na mail varekova@ftvs.cuni.cz ) bude vystaveno potvrzení o účasti.

Organizační výbor:
doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.
PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D.
Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.
PhDr. Andrea Levitová, Ph.D.
PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Mgr. Rostislav Čichoň, Ph.D.

Pozvánka na odbornou konferenci – Most moci a bezmoci IV

13. října 2015 v 10:20 Pozvánky na akce

Primární prevence ohrožení rodiny

Konferenci pořádají Vyšší odborná škola sociálně právní a Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s.

Záštitu nad konferencí převzala Ing. Mgr. Irena Ropková, radní hl. m. Prahy pro oblast školství a sociální politiky

Termín konání čtvrtek 22. 10. 2015 od 13:00 hodin

Místo konání Vyšší odborná škola sociálně právní, Jasmínová 3166/37a, Praha 10 - Aula, objekt "A"

Účast zdarma

Konference je podpořena Nadací rozvoje občanské společnosti v rámci projektu "Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ" pro podporu sdílení zkušeností v aktivní a pasivní detekci primární prevence ohrožených dětí a rodin prostřednictvím občanských iniciativ ve Středočeském kraji.

13:00 h Úvodní slovo Milan Johanis, ředitel Vyšší odborné školy sociálně právní Dana Lipová, ředitelka Nadace Sirius a ředitelka společnosti Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s. Petra Černá, vedoucí Odboru sociálního Magistrátu města Kladna
13:30 h Elena Turnovská, Dům tří přání Irena Kulhánková, vedoucí Centra rodinné terapie Horizont, Dům tří přání Téma: Vývoj organizace, aneb od prevence ústavní výchovy k prevenci selhání rodiny a ohrožení dítěte.

14:00 h Markéta Jírová Exnerová, odborná garantka sdružení Semiramis o.s. Téma: Možnosti práce s pedagogy v rámci primární prevence ohrožení rodiny.

14:30 h Jan Žufníček, vedoucí Pražského centra primární prevence Centra sociálních služeb Praha Pavel Dosoudil, lektor oddělení Pražského centra primární prevence Centra sociálních služeb Praha Téma: Implementace metodiky pro podporu duševního zdraví a prevenci rizikového chování u dětí ve věku 5-7 let.

15:00 h Markéta Jindrová, vedoucí Centra pro rodinu VEGA Kladno Téma: Činnost Centra pro rodinu VEGA Kladno v kontextu primární prevence ohrožení rodiny.

15:30 h Monika Havlíčková, odborná garantka praxí Vyšší odborné školy sociálně právní Téma: Praxe studentů v systému primární prevence.
16:00 h Marek Inderka, zástupce ředitelky ZŠ Libušín Téma: Jsme v projektu Rodiče vítáni.

16:30 h Helena Fialová, odborná garantka Centra primární prevence společnosti Magdaléna, o.p.s. Téma: Preventivní CESTOU - NECESTOU aneb křižovatky odbornosti.