Listopad 2015

Evropský kongres APA v červnu 2016 v Olomouci - volunteering

13. listopadu 2015 v 10:31 Pozvánky na akce
Dobrý den,

věnujte pozornost této mimořádné nabídce.


V červnu 2016 se v Olomouci bude konat mezinárodní konference EUCAPA. Tato vysoce prestižní akce se koná vždy jednou za dva roky v jedné z evropských zemí. Účast na ní přijde našince obvykle na několik desítek tisíc korun. Je to akce zcela mimořádného významu, neboť se zde v přátelské atmosféře setkávají špičky oboru z různých zemí a je možné se osobně seznámit, dohodnout zahraniční pobyt či spolupráci, získat širší povědomí o odborných tématech a inspiraci na vlastní vědeckou profilaci.

V Olomouci se nabízí jedinečná šance toto vše zakusit zcela zdarma.

Přihlašte se do volunteer programu do 15. 1. 2016 a ucházejte se o jedno z deseti PLNĚ HRAZENÝCH STUDENTSKÝCH MÍST NA KONFERENCI!


JV

Nabídka odborné stáže v Belgii zdarma

13. listopadu 2015 v 9:54 Zahraniční nabídky a akce
FTVS UK má od roku 1995 smlouvu o vzájemné spolupráci s Dominiek Savio Instituut (DSI) v Gits v Belgii. (DSI je institut podobný našemu Jedličkovu ústavu jen ve větším měřítku a mimo město, pro dospělé i dětské klienty.)
Předmětem smlouvy je odborná spolupráce v oblasti výměny zkušeností, studijní stáže českých studentů v DSI a pobyty zdravotně postižených klientů a zaměstnanců DSI v Praze. Výhledově je zde otevřen prostor i pro další spolupráci.
FTVS se zavazuje v případě zájmu belgické strany ubytovat hosty z Belgie a nabídnout jim odborný program a osobní asistenci osobám se zdravotním postižením. Zavazuje se vysílat vhodné zájemce s aktitvní znalostí angličtiny, kteří budou připraveni získávat nejen nové zkušenosti, ale i poskytovat pečovatelskou péči dle potřeb DSI.
DSI se zavazuje zajistit odbornou praxi pro studenty oboru TVS OSP (pokud nebude zájem ze strany těchto studentů, tak ev. i studentů TVS, speciální pedagogiky či fyzioterapie). Po dobu odborné praxe uhradí jejich ubytování a stravování. Cestovné a pojištění si platí studenti sami.
Termíny potvrzení zájmu na příští rok by měly být vždy k 31. 12. Výjezd se obvykle koná na podzim - v září či říjnu - a trvá 1 až 2 týdny. Po dohodě však je možný i jiný termín.
V letech 1995 - 2014 se stáže v DSI zúčastnilo cca 50 studentů z FTVS UK.
Naopak z DSI do Prahy přijelo dosud celkem 165 osob.
Osobní zkušenosti z DSI můžete na katedře ZTV-TVL konzultovat s Mgr. Evou Prokešovou a PhDr. Klárou Daďovou, které na pobytu v minulosti byly.
Informace lze získat i na zahraničním oddělení u ing. Basařové.
Na výměnu jezdí obvykle z naší strany 1 až 3 studenti. Jednou byli i 4.

A tady zkušenosti jednoho z účastníků:

"Zdravím,
jmenuji se Vojtěch Nořinský a v roce 2014 jsem využil možnost vyjet do DSI.
Jeli jsme celkem tři. Byla to skvělá zkušenost kvůli mnoha věcem.
Zaprvé jsme dostali celý dům pro sebe, takže každý může mít svůj vlastní pokoj.
Za druhé ubytování se neplatí, jídlo se proplácí (samozřejmě alkohol, zbytečnosti Vám nikdo neproplatí...) a obědy v místní menze máte zdarma.
Za třetí jsou k Vám všichni milí, nápomocní, usměvaví, chápaví a přátelští.
Za čtvrté je program, který Vás provede vzděláváním prvního i druhého stupně ZŠ a vzděláváním SŠ, kde se především vzdělávají děti s tělesným postižením (asi 70 % všech studentů jsou tělesně postižení, zbytek kombinace a minimum jenom mentálního postižení) a navíc se zúčastníte dílen pro osoby s tělesným, mentálním i kombinovaným postižením. Budete chodit na rehabilitace, do hodin, volnočasové aktivity, poznáte historie DSI, symboly, učitele a náhled jiné země na přístup k osobám s postižením, který Vám pomůže rozšířit obzory.
Za páté je areál, když jsem ho poprvé uviděl, tak jsem si myslel, že jsem v Bradavicích, protože řídící budova je malý zámek a navíc všude kolem je příroda.
Za šesté jsou víkendy, jelikož je máte volné, což je skvělá příležitost, jak procestovat Belgii. My jsme tam měli auto, kterým jsem přijeli, ale pokud auto mít nebudete, tak vlak je 40 minut pěšky a to není nejhorší a pokud budete mít ISIC u sebe tak máte 40 % (možná 50 %) slevu na jizdém.
Za sedmé je i to, že program má každý individuální, takže budete "nuceni" mluvit anglicky. Každopádně pokud se o této možnosti dozvíte neváhejte využít, protože nabídku na stáž do zahraničí jen tak nedostanete."

Rugbymania - poptávka po dobrovolnících na turnaj v rugby vozíčkářů

13. listopadu 2015 v 9:48 Dobrovolnictví
Potřebovali bychom dobrovolníky od pátku 4. 12. do neděle 6. 12. a to na zapisování zápasů a pomoc s různými činnostmi kolem turnaje (stěhování věcí, úklid haly, pomoc při cateringu apod.). Dobrovolníkům neplatíme, dáváme jim turnajová trika jako dárek a zveme je na sobotní turnajovou party v Top hotelu Praha (pozvánu rozešlu později).
Více informací na www.rugbymania.cz (nyní děláme nové a stávající jsou přesměrovány na FB stránky https://www.facebook.com/rugbymania.cz/ )
Případní zájemci se prosím ozvěte přímo mně na:
Díky všem, David (+420 602 952 100)

Kalendárium blízkých akcí APA - prezentace SKV na FTVS

13. listopadu 2015 v 9:45 Kalendář nejbližších akcí
3x prezentace Sportovního klubu vozíčkářů a přednáška na téma sport zdravotně postižených

26. 11. 9,15 - 10,45 v učebně P8 - J. Vařeková

26. 11. 13 - 14,30 v angličtině - E. Prokešová

27. 11. 13 - 14,30 - K. Daďová

Zájemci z jiných ročníků se mohou připojit!

Program semináře APA Praha 2015

4. listopadu 2015 v 22:08 Kurzy a semináře
Seminář se koná v kongresovém sále UK FTVS
(vstup do budovy hlavním vchodem, do prvního patra a hned za schodištěm doleva až na konec chodby)

čas přednášející pracoviště téma

09.15-09.30 Hošková Blanka (UK FTVS, Katedra zdravotní TV a tělových. lékařství)
Úvodní slovo

09.30-10.15 Kříž Jiří (FN Motol, Spinální jednotka)
Význam pohybové aktivity v ucelené rehabilitaci jedinců po poranění míchy

10.15-10.30 COFFEE BREAK (možno využít blízké kávové automaty nebo milou kavárnu Krafárnu)


10.30-10.50 Honzátková Lenka, Pokuta Jiří (Centrum Paraple)
Pohybové aktivity jako preventivní prostředek vzkniku komplikací u lidí po poškození míchy v chronické fázi

10.50-11.10 Faltýnková Zdeňka, Horáková Dominika (Česká asociace paraplegiků) Podmínky pro aktivní život vozíčkáře z pohledu ergoterapeuta a sociálního pracovníka

11.10-11.25 Vetkasov Artem (UK FTVS, Katedra zdravotní TV a tělových. lékařství)
Vliv dechových cvičení u osob po poranění míchy

11.25-11.40 Feher Jan (UK FTVS, Katedra atletiky)
Atletika tělesně postižených
11.40-11.55 Hruša Filip (Centrum sportovních aktivit ZP studentů UK, UK FTVS)
Lyžování amputářů - testování lyžařské protézy ProCarve

12.00-13.00 OBĚD

13.00-13.45 Ješina Ondřej (FTK UPOL, Katedra aplikovaných pohybových aktivit)
Integrace v ČR a ve světě
13.45-14.00 Wittmannová Julie (FTK UPOL, Katedra aplikovaných pohybových aktivit)
Speciální olympiády
14.00-14.15 Kepič Roman (ZŠ Chabařovice)
Příklad dobré praxe - integrace dívky s EBD

14.15-14.30 COFFEE BREAK

14.30-14.45 Šteklová Petra (UK FTVS, Katedra zdravotní TV a tělových. lékařství)
Pojetí sportovního tréninku spastických atletů

14.45-15.00 Kůtová Kristýna (UK FTVS)
Volejbal sedících
15.00-15.15 Tesařová Kateřina (UK FTVS)
Motorika neslyšících dětí - MABC-2
15.15-15.55 Krunclová Michaela, Krátká Anna, Kratochvíl Tomáš (Sportovní klub vozíčkářů Praha)
Sport vozíčkářů (workshop)
15.15-15.55 Lachmann Matěj (DMA Praha)
Kompenzační pomůcky (workshop)

16.00-16.15 COFFEE BREAK

16.15-17.00 Neformální setkání a kulatý stůl pražské sekce ČAAPA

Goalballový turnaj - 7. 11. 2015

4. listopadu 2015 v 8:31
Jménem TJ Zora Praha Vás všechny srdečně zvu na již tradiční otevřené goalballové turnaje, které se uskuteční v sobotu 7. 11. 2015 v tělocvičně ZŠ Chelčického od 10 hodin.
Kromě goalballu si můžete vyzkoušet i další sporty určené pro nevidomé.
Karel Novotný
tel.: 722 171 533


Naléhavá poptávka po dobrovolnících při výuce plavání v JÚ

3. listopadu 2015 v 15:53 Dobrovolnictví
Možnost získání praxe při výuce plavání klientů s tělesným postižením přímo v upraveném bazénu v Praze na Vyšehradě.

Poptávka po pomoci v různých časech.

Více informací:Klára Falcová
Koordinátor dobrovolníků

Jedličkův ústav a školy
702 186 935

SKV Benefice

3. listopadu 2015 v 12:36 Pozvánky na akce
Všechny studenty i další zájemce zveme na přehlídku činnosti našich oddílů, která se uskuteční v sobotu 7. 11. 2015 ve Vysočanech.

Bude zde na jednom místě prezentace všech sportů a možnost setkat se s vedoucími oddílů. Bude možné se nejen podívat, ale také si vyzkoušet pomůcky a různé sporty.

Zájemci o dobrovolnictví ve Sportovním klubu vozíčkářů zde mohou získat mnoho informací, nebo si i na místě vyzkoušet pomoc.

Koordinátor:

Jana Kosťová, kostova@skvpraha.org

Koordinátorka dobrovolníků Míša Krunclová:

tel. 777 256 053
Neváhejte se ozvat i v případě, že máte zájem nám pomáhat při jiných sportech nebo jindy. Děkujeme!

http://benefice.skvpraha.org/projekty/benefice-florbal/beneficni-turnaj-firem-2015/

SKV - poptávka po dobrovolnících

3. listopadu 2015 v 11:39 Dobrovolnictví

Staň se naším asistentem!

Asistenti pomáhají:

 • v našich sedmi sportovních oddílech
 • při rekreačních i závodních sportech v ČR i zahraničí
 • účastní se jednorázových tréninků i vícedenních závodů
 • pomáhají při vícedenních outdoorových akcích - voda, potápění, cyklistiky, lyžování a další
 • na veřejných prezentacích našeho klubu

Potřebujeme:

 • empatii, iniciativu, vstřícnost a porozumění
 • u některých sportů je potřeba dobrá fyzická kondice - potápění, voda, cyklistika a další
 • na lyžařské akce potřebujeme schopné lyžaře

Nabízíme:

 • nová přátelství, zajímavé životní zkušenosti
 • během vícedenních akcí v ČR ubytování i dopravu zdarma
 • potvrzení praxe
 • možnost účastnit se různých sportovních školení

Není potřeba:

 • volit jeden konkrétní sport - je možné pomáhat všude tam, kde je to třeba
 • mít zkušenosti s vozíčkáři, všechno Tě rádi naučíme
 • studium nebo práce v oboru

CHCEŠ PATŘIT K NAŠIM DOBROVOLNÍKŮM?

Aktuálně potřebujeme

 • 7. 11. 2015 - pomoc na Benefičním turnaji Praha Vysočany
Neváhejte se ozvat i v případě, že máte zájem nám pomáhat při jiných sportech nebo jindy. Děkujeme!

Kontakt

Koordinátorka dobrovolníků Míša Krunclová:
tel. 777 256 053
http://www.skvpraha.org/asistence/stante-se-asistentem/