Leden 2017


O zahraniční stáži v Belgii

30. ledna 2017 v 20:28 Zahraniční nabídky a akce
Odborná praxe v Dominiek Savio Instituut (DSI), Gits
Na přelomu září a října 2016 jsme se já, Barbora Boubelíková, a Michaela Pološčuková zúčastnily týdenní zahraniční stáže v DSI v Belgii, která nás neskutečně obohatila nejen o zážitky, ale i o zkušenosti a kontakty.
Obě dvě jsme studentky oboru TVS na FTVS UK, ale jelikož se zajímáme i o APA obory, chtěly jsme získat další zkušenosti a zjistit, jak to funguje v zahraničí (DSI je institut podobný našemu Jedličkovu ústavu jen ve větším měřítku a mimo město, pro dospělé i dětské klienty).
Vše to začalo v prosinci 2015, kdy jsme musely podat předběžnou přihlášku, která spočívala pouze v uvedení předběžného termínu stáže, počtu lidí a jejich jmen. Komunikace probíhala přes úžasné koordinátorky DSI Stefanie Deweer a Mgr. Evu Prokešovou Ph.D. ze strany FTVS. Přibližně měsíc před plánovaným termínem jsme zaslaly životopis a motivační dopis a poté již stačilo zakoupit letenky a začít se těšit.
Gits je velmi malé městečko v západních Flandrech, ale Belgie je malá, takže přesun z letiště netrval dlouho. Na vlakovém nádraží na nás čekala Stefanie, která nás uvítala s bednou plnou jídla J. Bylo o nás náramně postaráno, až jsme z toho byly překvapené, jelikož já i Míša máme zkušenosti s programem ERASMUS+, kde jsme si spoustu věcí musely zařizovat samy. Zde jsme měly zajištěné a hrazené ubytování, stravování a Stefanie nám dokonce půjčila její kolo.
Po příjezdu nám ještě Stefanie vysvětlila strukturu DSI a předala nám náš rozvrh na celý následující týden a mapku celého institutu. Každá z nás měla vlastní program, což nám umožnilo více komunikovat v cizím jazyce a zároveň jsme si mohly předat zkušenosti. Každý den jsme začínaly cca v 10:00 a končily okolo 17:00, víkend byl bez výuky, což jsme využily na cestování.
Na všech hodinách jsme mohly pouze pozorovat, jak výuka či pracovní odpoledne probíhá, ale přeci jen z našeho pohledu je lepší se aktivně zapojit. Vyzkoušely jsme si nakonec hudební výchovu, hipoterapii, hydroterapii, Sherborne, pracovní dílny pro dospělé, zahrály si turnaj ve florbale na elektrických vozících a viděly mnohem více. Než jsme odjížděly celý druhý stupeň vyrazil na "Sportovní Olympijský den", kde soutěžili jak žáci, tak i učitelé.
Nejvíce nás překvapila komplexnost DSI a hlavně neskutečně aktivní a optimistický přístup učitelů, ošetřovatelů, asistentů, fyzioterapeutů, prostě všech. Většina pracovala s klienty pouze 4 dny v týdnu, tudíž měli více času na přípravu různých projektů a přijít další den odpočatí.
I když jsme každý večer byly poměrně dost unavené (z tolika nových zážitků), pro obě z nás to byla neskutečná zkušenost a bylo nám strašně líto, že ten týden utekl neskutečně rychle a že již musíme jet zpět domů. Proto s největší pravděpodobností celý DSI pojedeme pozdravit a navštívit v únoru 2017. J
Praktické rady:
· Doprava Praha - Belgie: Dají se sehnat velmi levné letenky přes ww.ryanair.com (pouze příruční zavazadlo). Často vycházejí levněji než cesta autobusem (RegioJet, Eurrolines).
· Doprava Belgie - pokud plánujete přes víkend cestovat, rozhodně se vyplatí pro mladé do 26 koupit Go Pass 10 za 51 euro (10 jízd vlaky do jakékoliv destinace). My jsme stihly projet Oostende, Leuven, Gent, Brugy, Antwerpy.
· Ubytování jiná města - nejlépe couchsurfing
· Vyžití Gits - Gits je velmi malé industriální městečko, ve kterém je v podstatě jen DSI, jedna hospůdka, krámek a pár baráčků. My jsme chodily běhat po okolí či na kole dojely na nádraží a jely na boulder do Gentu. Některé dny jsme byly, ale tak mrtvé, že jsme byly rády, že si můžem dát věéču a jít spát J.


Jekékoliv info: b.boubelikova@gmail.com


----
PS: Studenti FTVS UK mají v rámci projektu Erasmu možnost vyjet nejen na studium, ale také na stáže do různých institucí. Vše je třeba řešit s náležitým předstihem na zahraničním oddělení (paní Sládková).
Do GITSu v Belgii vysílá FTVS každoročně 2 studenty na krátkodobou praxi, kterou velkoryse hradí belgická strana. JV


Seminář o studiu v zahraničí

30. ledna 2017 v 18:17
Vážené studentky, Vážení studenti,


dovolujeme si Vás pozvat na schůzku o programu Erasmus+, jehož prostřednictvím je možné absolvovat různé typy pobytů v zahraničí, konanou dne 9. 2. 2017, v místnosti H119, 1. patro, od 13:00 do 16:00.


Rádi bychom vám představili možnosti pro rok 2017/2018, poskytli užitečné rady. Aktuálně je možné pobyty kombinovat na různých univerzitách a institucích v maximálním rozsahu 12 měsíců na každém stupni studia (bakalářském, magisterském, doktorském).

Kromě obecných informací o programu a jednotlivých nabídkách můžete vyslechnout krátkou prezentaci představitele Evropské kanceláře Univerzity Karlovy, který má dlouholeté zkušenosti s vyřizováním pobytů pro vyjíždějící. Dostaví se zástupce katedry jazyků, aby Vám přiblížila, jak vypadá ověřování znalosti cizího jazyka. Vysvětlíme Vám, jak se přihlásit.

Budete mít jedinečnou šanci vyslechnout si prezentace absolventů pobytů, kteří jsou ochotni se o svoje zkušenosti s Vámi podělit. Nabídneme Vám zejména prezentace, které jste na schůzce 9. 1. 2017 nemohli vyslechnout. Můžete se dovědět informace, které Vám mohou usnadnit Vaše rozhodování, volbu správné destinace, umožní Vám lépe se orientovat v požadavcích, snadněji se s nimi vypořádat. Můžete se dovědět, co jinde nenajdete. Budete mít šanci se zeptat na to, co Vás zajímá.


Těšíme se na Vaši účast.S pozdravem


Dana Basařová

Zahraničních oddělení pro studenty
Univerzita Karlova
Fakulta tělesné výchovy a sportu
José Martího 31, Praha 6 - Veleslavín Email: basarova@ftvs.cuni.cz
Tel.: +420 22017 2354

Konference APA - Pohyb a zdraví - Olomouc 2017

27. ledna 2017 v 17:51 Pozvánky na akce
VIII. mezinárodní konference
Pohyb a zdraví 2017

17.-19. května 2017

na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Poplatek za konferenci jen 300,- (při včasné registraci)

Vyražte do Olomouce, bude to stát za to!
Stránky ČAAPA, http://www.caapa.cz/


Pereme se s tím všichni

26. ledna 2017 v 12:29 Pozvánky na akce
Pozvánka na další originální akci spřízněné organizace Cesta za snem!

Naši studenti jsou vítáni v roli dobrovolníků.
Na místě bude naše kolegyně Eva Prokešová - máte-li zájem dorazit, můžete se obracet přímo na ni.

Je čas prezentace VŠ oborů před podáváním přihlášek (28.2.).
Budeme moc vděční, pokud by někdo z našich studentů byl ochoten tam v nějaké chvíli postávat kolem letáčků oboru a případným zájemcům poskytl informace!

Domluva ideálně přímo s Mgr. Prokešovou:
"Eva Prokešová" <eprokesova@ftvs.cuni.cz>,
Den otevřených dveří na FTVS UK

19. ledna 2017 v 13:05 Studium
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UK FTVS

20. 1. 2017

Přednášky - Kongresový sál - 1. patro
15.00 - 15.30 hod. Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami

15.40 - 16.40 hod. učebna U 16 - 3. patro Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami 1

Informace o přijímacím řízení 13.00 - 16.30 hod. 1. patro chodba před posluchárnou P5 studijní oddělení

Prohlídka areálu UK FTVS 12:00 hod. a 16:45 hod. sraz se studenty FTVS na vnitřním nádvoří pod plachtou


Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami Pro školní rok 2017/18 bude otevíráno bakalářské a navazující magisterské studium v prezenční formě. Studiem oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami získávají jeho absolventi vysokoškolskou kvalifikaci a kompetence v oblasti tělesné výchovy, sportu a dalších aplikovaných pohybových aktivit provozovaných v tělovýchovných a speciálně výchovných zařízeních, centrech volného času, sportovních svazech a federacích i občanských sdruženích specializujících se na práci s osobami se specifickými potřebami. Absolvent magisterského studia se stává se odborníkem, učitelem, trenérem a metodikem s kvalifikací pro oblast aplikovaných pohybových aktivit. Absolventům je umožněno pokračovat v postgraduálním studiu. Do navazujícího magisterského oboru se nově mohou hlásit i absolventi bakalářských oborů: Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami, Aplikované pohybové aktivity, Tělesná výchova a sport, Fyzioterapie, Ortotik-protetik, Ergoterapie a Zoorehabilitace. Studium je vhodné i pro osoby se specifickými potřebami. Přijímací zkoušky a průběh studia budou upraveny podle charakteru specifických potřeb uchazečů. Další možnosti při studiu:
* možnost získání trenérských licencí a instruktorských osvědčení (např. možnost získání certifikátu v oblasti sportovní masáže)
* ubytování a stravování přímo v budově fakulty
* zvýhodněné ceny sportovišť v areálu FTVS (posilovna, kurty aj.) i rekreačních středisek
* možnosti stáží na partnerských zahraničních univerzitách
* zvýhodněné ceny vybraných kurzů celoživotního vzdělávání

Více informací o škole lze získat na www.ftvs.cuni.cz
Vedoucí studijního oddělení: Mgr. Markéta Zeithammerová +420 220 172 075 email: zeithammerova@ftvs.cuni.cz
Termín podání přihlášky: do 28. 2. 2017

Naši studenti řekli o oboru:
David P., stolní tenista (od roku 2011 reprezentantem ČR v handicapovaných), 23 let, student oboru APTV, 3. roč.
Na tento obor jsem před 3 lety narazil úplnou náhodou na internetu, když jsem se rozmýšlel kam dál po absolvování Obchodní akademie. Věřím, že se již o našem oboru ví a mluví více, než tomu bylo před 3 lety v jeho začátcích. Jelikož disponuji handicapem a od útlého věku žiji sportem, tak tento obor byl pro mne jasnou volbou. Obor Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami je integrace studentů jak zdravých, tak handicapovaných, kteří se vzájemně obohacují o svoje zkušenosti, možnosti, zážitky,…
Za 3 roky studia jsme absolvovali např. kurzy turistiky sportů v přírodě, lyžařský kurz, kurz kanoistiky a jachtingu v Chorvatsku, dále si vyzkoušeli, jaké to je hrát florbal na vozíku, sledge hokej, quad rugby, jezdit na handbiku a několik další aplikovaných pohybových aktivit. Za mě rozhodně studium na našem oboru doporučuji. Já si již v současnosti život bez našeho oboru a všech zážitků a možností s ním spojenými téměř nedokáži představit; až k nám v pondělí 2. 10. 2017 nastoupíte, tak sami poznáte a pochopíte, o čem mluvím J
Kurz kanoistiky a jachtingu OSP: https://www.youtube.com/watch?v=JUwKBDRq1TI

Zájemcům o obor shromáždil své osobní dojmy z přijímacího řízení úspěšně přijatý student Olda ... Třeba se mohou hodit: https://drive.google.com/file/d/0ByorOaOdp2CDN2ZZdmRoY2N6dmc/view

Poptávka po trasérovi - doprovod k nevidomé bruslařce

17. ledna 2017 v 12:37 Dobrovolnictví
Dobrý den,
jsem nevidomá 60-letá bruslařka útlejšího vzrůstu a hledám doprovod pro příležitostné bruslení v Praze.

Bruslím pouze příležitostně (není bohužel s kým), ale s nadšením: "Bruslím pro radost, ne pro výkon."

Jestli to půjde, tak dám přednost přírodnímu ledu, ale když si někdo troufne na uměle zamrzlé kluziště, brala bych to taky.

Uvítala bych pomoc spočívající:
- setkání někde na zastávce MHD a doprovod na místo bruslení
- asistence na ledu
- asistence při návratu na hromadnou dopravu.

Celkově i s dopravou, docházkou a přezouváním program na cca 3 hodiny.
Lze jednorázově i opakovaně.

Žádné předchozí zkušenosti s bruslením s nevidomým nejsou zapotřebí, podrobnosti domluvíme.

Budu se těšit :-), M. Nováková


Poptávka po asistentech na sportovní kurzy organizace Cesta životem bez bariér

5. ledna 2017 v 14:08 Brigády a zaměstnání
Milí studenti,

obracím se na Vás s nabídkou spolupráce.

Jsem předsedkyní neziskové organizace Cesta životem bez bariér, z.s. - www.cestazivotembb.cz. Již deset let se věnujeme dětem s handicapem. V rámci naší činnosti pořádáme i pobytové akce:

 sportovní soustředění (plavání, atletika) - termín 4. - 8. 5. 2017, místo Čáslav
 integrovaný tábor - termín 1. - 14. 7. 2017, místo táborová základna Zbožňov (okr. Kutná Hora)
 prázdninový pobyt - 30. 7. - 4. 8. 2017, místo táborová základna Zbožňov (okr. Kutná Hora)
 lyžařský výcvik - termín 29. 1. - 5. 2. 2017 Krušné Hory

Na všechny uvedené akce sháníme asistenty, proto jsem se rozhodla oslovit Vás, studenty vysoké školy.
Protože Vámi zvolený obor se bezprostředně týká našich aktivit.

V tuto chvíli je aktuální pozice pomocný instruktor na monoski a bisky, termín 29. 1. - 5. 2. 2017 Krušné Hory.

Podmínkou je dovednost sjezdového lyžování. Absolvované školení monoski výhodou. Uhradíme Vám ubytování, polopenzi, cestovné, permanentky v rámci výuky lyžování.
Odměna Vás čeká také, ale spíše symbolická.

Pokud Vás nabídka spolupráce zaujala, kontaktujte mě:
 cestazivotembb@seznam.cz  tel. 739 619 288.

Přihlásit se je možné na všechny výše uvedené pobytové akce.

Těším se na spolupráci s Vámi

Mgr. Petra Hnátová

Poptávka po asistentovi k chlapci s PAS - doprovod ze školy, volný čas

3. ledna 2017 v 22:50 Brigády a zaměstnání
Dobrý den,
hledáme asistenta k 9tiletému synovi s poruchou autistického spektra (dětský autismus) se středně těžkou mentální retardací, vývojovou dysfázií, hypoaktivním ADHD syndromem a motorickou diskoordinací. Tomáš mluví jen v náznacích (říká slova v samohláskách), ale vcelku dobře rozumí. Je milý, kontaktní a převážně pohodový, ale vytváří si řadu rituálů, které umíněně dodržuje a bývají příčinou problémového chování. Když to s ním někdo umí, oblíbí si ho. Většinou dobře spolupracuje při některých druzích cvičení (např. při lekcích Feldenkraisovy metody).

Bydlíme v Praze 10 - Malešicích, kde také Tomáš chodí do speciální školy. Potřebovali bychom pomoci hlavně při cestách ze školy, případně občas o víkendu a o prázdninách.

Pokud máte zájem o zpracování případové studie z praxe pro potřeby bakalářské práce (např. na téma pohybový režim, držení těla a jeho ovlivnění, volný čas), můžeme o tom společně jednat.

V případě zájmu o více informací prosím pište na email: kapitolovi@seznam.cz.
Na spolupráci se těší
Petr a Katka Kapitolovi