Duben 2017

Kurz neverbálního projevu nevidomých - nabídka pro vidící dobrovolníky

30. dubna 2017 v 9:20 Kurzy a semináře

Hledáme dobrovolníky - zájemce o nevšední zkušenost se světem nevidomých...
11. 5. a 1. 6. se od 16 do 19 hodin bude v Praze - Karlíně, na adrese
Vítkova 12, konat kurz neverbálního projevu nevidomých s názvem I když
nevidím, můžu vypadat dobře.

Pod vedením zkušené lektorky Terezie Kochové skupina sedmi nevidomých
prochází programem ve dvojici se svým vidícím partnerem. Program účastníkům
nabízí zpětnou vazbu k jejich řeči těla (gesta, mimika apod.),
zprostředkovává informace o neverbálním projevu běžně používaném mezi
vidícími lidmi, a předkládá tipy a podněty, jak svůj vlastní neverbální
projev zčitelnit a zpříjemnit.
Na vyžádání Rádi vystavíme potvrzení o účasti.
bližší informace můžete získat u pořadatele akce.

Těšíme se na vás.

Pořadatel
Rozhledna - poradenské služby pro život s těžkým zrakovým postižením, z. ú.
Pavla Kovaříková
www.rozhledna.info
pavla.kovarikova@rozhledna.info
tel.: 608 824 821


PS: Spolupráci s Pavlou Kovaříkovou vřele doporučujeme.
Pavla je naše bývalá paralympijská reprezentantka (pod jménem Valníčková) a v současné době působí v organizaci Rozhledna, která usnadňuje život lidem se zrakovým postižením. Sama je již řadu let nevidomá, a přesto zvládla vysokoškolské studium, dlouhodobý pobyt v zahraničí i řadu profesních rolí i roli maminky.
Spolupráce s Pavlou je vždy jedinečná a obohacující.

O bosé chůzi - video s Clarou Lewitovou

25. dubna 2017 v 11:05

Clara Lewitová vyvinula za léta praxe svůj originální přístup, který nazývá fyzioterapie funkce. Při své práci vychází z vnímání a pozorování lidského těla a jeho funkcí. Sleduje která část těla je v malém, velkém nebo optimálním napětí a jak si stojí ke zbytku těla. Při terapii využívá jemnou techniku doteků, kterými napětí optimalizuje. Stabilizuje klouby, pracuje s chodidly a vnímáním dotyků. Učí pacienta, jak vnímat své tělo a jak s ním zacházet, aby dlouhodobě minimalizoval nebo úplně vyléčil své obtíže. Vždy má na paměti, že terapeut i pacient jsou v neustálém procesu učení se. Každá situace pak dává možnost najít pro pacienta další cestu, jak pracovat se svým tělem.

Nabídky témat závěrečných prácí

25. dubna 2017 v 10:35 Podpora při psaní závěrečných prací v oblasti APA
Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.:
1) první pomoc - znalost poskytování první pomoci u různých skupin populace
2) první pomoc - způsoby výuky/výuka první pomoci zážitkem
3) sport ZP - např. indoor skydiving u para/tetraplegiků

PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
1) zkoumání vlivu pohybové aktivity u seniorů - projekt EXODYA
2) subjektivní vnímání tělesné zátěže u vozíčkářů - Borgova škála

PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D.
1) Feldenkraisova metoda
2) Pohybová aktivita v prevenci DM 2. typu
3) Prevence pohybových poruch
4) Míšní léze

Mgr. Jitka Kamarýtová
1) Kompenzační cvičení
2) Koncepty na neurofyziologickém podkladě ve zdravotním cvičení (DNS, ACT aj)
3) Hluboký stabilizační systém
4) Diagnostika pohybového systému

PaedDr. Květa Prajerová, CSc.
1) Měření krevního tlaku u sportovců

Mgr. Alena Migdauová
1) APA, integrace do TV, Paralympijský školní den a podobné edukační programy

MUDr. Simona Majorová
1) Závislost na tabáku u lidí po poškození míchy
2) Regenerace u dětí

MUDr. Michaela Malá
1) První pomoc

doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.
1) Antropometrie u jedinců s achondroplázií
2) zdravotní tělesná výchova

Doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc.
1) Zdravotní tělesná výchova

Lze kontaktovat doktorandy katedry ZTV TVL a spolupracovat i s nimi. Např.:
- přístroj MatScan, plochá noha u sportovců (Roman Reismueller)
- měření kvality života QOL SF 36, roztroušená skleróza (Ivana Reifenauer)
- diabetická noha, diabetes, fyzioterapie (Eliška Vrátná)
- Sokol, MABC2, senior fitness (Martin Chlumský)
- držení těla u dětí, MABC2, zdravotní tělesná výchova (Pavel Krejčík)
- golf, funkční poruchy pohybového systému a jejich kompenzace (Sendi Lagatorová)
- bojová umění a jedinci se specifickými potřebami (Jan Dvořáček)
- amputáři, přístroj Qualisys (Ivona Sobotková)

Nabídky 4 externích subjektů na možnost spolupráce v rámci bakalářských prací:
1) Pohybová edukace u pacientů s DM 2.typu
Diabetikům prodlouží život a oddálí komplikace, když se začnou víc hýbat. Jak efektivní je edukace pohybové aktivity v prevenci pohybových poruch v praxi? Zlepší edukace nordic walkingu somatické i psychické faktory?
Lze vyzkoušet přímo u pacientů diabetologické ambulance.

2) Paraple - klasicky nabídka široké spolupráce. S projekty se obracet na Mgr. Honzátkovou či Mgr. Pokutu

3) Jedličkův ústav - dobrovolnictví v TV vítáno, lze spojit i s bakalářkou. Za učitele jsou tam kolegové Mgr. Králíček a Mgr. Kropík. Za koordinátorku dobrovolníků paní Falcová.

4) Kurz Feldenkraisovy metody každoročně na FTVS - praktické cvičební lekce pro víc jak 100 cvičenců od certifikované lektorky. Projekt musí být špičkově připravený a nesmí narušit pohodu platících účastníků kurzu. Lze vymyslet, co by se dalo zkoumat.

Lekce Feldenkraisovy metody s Eliškou Nejdlovou

25. dubna 2017 v 10:15
Feldenkraisova metoda pro dospělé

SKUPINOVÉ LEKCE

KDY: středy 17:30 - 18:30
KDE: ve stepařském sále DDM hl. Prahy
ADRESA: Pod Juliskou 2a, 160 00 Praha 6

CENA: 200Kč/lekci, 170Kč/lekci pro studenty, seniory a rodiče na mateřské dovolené

KONTAKT: eliskanejdlova@seznam.cz

Praktické informace:
 doporučuji pohodlné a dostatečně teplé oblečení
 podložky potřebné na lekci jsou k dispozici v sáleKurz Feldenkraisovy metody na FTVS UK 2017

25. dubna 2017 v 10:10 Kurzy a semináře
Vážení přátelé,
po roce opět posílám pozvánku na kurz Feldenkraisovy metody se Zuzanou Frankovou. Kurz bude probíhat od soboty 26.8 do pondělí 28.8.
Pro přihlášení prosím navštivte stránky www.feldenkrais-seminar.cz, kde naleznete přihlašovací formulář.
Srdečně zdravím a těším se na vás
-
Bára Uhlířová
tel: 728 263 053
e-mail: uhlirova.b@email.cz

obr. Moshe Feldenkrais při cvičení Pohybem k sebeuvědomění. Zdroj: http://www.movebewell.com/sites/default/files/pictures/moshe.jpg


PS: Při dobré a včasné komunikaci, při spolehlivosti a pečlivé přípravě, lze jednat s organizátory o realizaci výzkumného šetření pro potřeby Bc. práce. Vše nutno řešit s velkým předstihem. Šetření nesmí narušit pocit pohody cvičících ani organizaci kurzu (přeci jen si účastníci cvičení platí), musí být pro všechny dobrovolné a anonymní.
Při dodržení těchto podmínek lze získat velmi zajímavá data na zajímavém souboru cvičících podle certifikované metody. JV.

Drumming workshop v Parapleti

25. dubna 2017 v 10:06 Pozvánky na akce
Ve středu 26.4 od 10 do 12:00 proběhne v Parapleti workshop Drummingu pod vedením Věry Knappové a jejich kolegyň Západočeské univerzity, součástí bude i ukázka žonglování.
Pokud budete mít zájem, jste srdečně zváni.
Budeme potřebovat na tuto akci pár dobrovolníků, prosím o rozšíření mezi studenty. Samozřejmě počítám se zapojením všech do workshopu. Paličky nakoupíme a míčů máme dost J
Pracujeme na pozvánce, pošlu později.
V případě zájmu prosím nahlaste počet účastníků koordinátorce projektů Veronice Formánkové: formankova@paraple.cz
Mgr. Jiří Pokuta
manažer provozu
Centrum Paraple, o.p.s.
Ovčárská 471/1b, 108 00 Praha 10
telefon: +420 274 001 314
mobil: +420 605 578 944

logomail_outlook