Listopad 2017

Handi gymnastika 4. 12. v Nosticově hale

23. listopadu 2017 v 11:43 Pozvánky na akce
Zdravím Váš všechny příznivce APA,
Mám pro Vás nabídku prezentace Handi gymnastiky, která se bude konat v pondělí 4.12. 2017 od 13h v Nosticově Hale.

Jedná se o praktickou ukázku lektorů gymnastiky s mentálně postiženými cvičenci. Prezentovat nám budou možnosti Handi gymnastiky včetně pomůcek, náčiní, komunikace a zásad cvičení s handicapovanými sportovci. Součástí bude i testování cvičenců EUROfit testem v rámci screeningu Zdravý atlet s prof. Hanou Válkovou.

Pokud by někoho z učitelů či studentů praktická prezentace zajímala, může bez váhání přijít.

Bude možnost aktivní participace při prezentaci gymnastické lekce, nebo možnost jen sledovat jak lekce probíhá.
Nosticova hala bohužel nemá bezbariérový přístup. Pokud by nicméně zavítal vozíčkář, s pomocí může počítat.


Prosím jen o malý časový předstih pro příchozí.


S pozdravem Katka Doležalová - katedra gymnastiky


Spolupráce se STOB - poptávka po instruktorech i nabídka témat BP

13. listopadu 2017 v 14:46 Brigády a zaměstnání
Milí studenti,
jednou z nesmírně zajímavých a širokých oblastí působení v rámci APA jsou pohybové programy v primární a sekundární prevenci interních civilizačních onemocnění (obezita, diabetes mellitus, kardiovaskulární onemocnění aj.)

O vlastní pohybové programy orientované na tyto skupiny klientů i výzkum jejich efektu je velký zájem a nabízí to potenciál pracovního uplatnění (brigády, zaměstnání) i vlastního výzkumného šetření pro potřeby závěrečných prací i PDS studia. Některé projekty již v minulosti proběhly a pro další jsou dveře otevřené.

Z toho důvodu opravdu s velkým potěšením předávám nabídky ke spolupráci společnosti STOB. Ta je jedinečnou organizací, která již 25 let nabízí programy zaměřené na komplexní prevenci a léčbu obezity. Věnuje se zdravému životnímu stylu, nutrici i pohybové aktivitě. Jejich práce na tomto poli je špičková a věřím, že jakákoli spolupráce může být pro zájemce mimořádně obohacující
JiVa


1) Instruktor kondičního cvičení pro jedince s obezitou
Měli byste zájem spolupracovat se společností STOB, která se již desítky let věnuje problematice obezity? http://www.stob.cz/cs/o-nas
V současnosti hledáme občasné záskoky za cvičení http://www.stob.cz/cs/cviceni
Uvítáme, když se ozvete PhDr. Ivě Málkové na tel. 608 834 816 a domluvíme podrobnosti.
Za cvičení je mzda až 400,-/hod, přičemž často se jedná o dvě hodiny po sobě.

V letošním roce již jsou kurzy rozjeté a instruktoři zajištěni, ale mohou nastat okolnosti, kdy naléhavě sháníme zástup (nemoc). Z toho důvodu vítáme, když máme předjednané lektory schopné operativně nastoupit.
Máte-li zájem o zařazení do adresáře potenciálních zastupujících instruktorů, ozvěte se. Do budocna je možná i další spolupráce.

2) zpracování výzkumu na bakalářskou či diplomovou práci

Je možné využít klentely STOBu:

a) Sledování efektu 12 týdnů dlouhého programu (1x týdně hodina cvičení a 2 hodiny terapeutického sezení)
- zde je většinou největší změna
- metody sběru dat: jednoduché testy zdatnosti, sledování subjektivní příjemnosti či intenzity zátěže pomocí vizuální analogové škály či Borgovy škály ("smajlíci") a pod.
(- Výzkumný soubor: cca 40 lidí za čtvrt rok - cykly začínají v lednu, dubnu a září
http://www.stob.cz/cs/kurzy-v-praze od ledna máme i kurz pro muže v tělovičně je tak cca 20 mužů
na webu sebekoučink - jídlokoučink, fitkoučink - je možno např. zkoumat efektivitu - např. kombinovat web a poradenství přes mail http://www.stobklub.cz/sebekoucink/


b) sledování efektu cvičení u jedinců, kteří chodí dlouhodobě - těch chodí pravidelně cca 300 osob současně

oboje jsou uzavřené skupiny - platí si cykly, takže lze sledovat nějaký vývoj


3) Výcvik v Kognitivně behaviorální terapii obezity

Společnost STOB pořádá ve dnech 2. - 4. 3.2018 (pátek-neděle) výcvik v kognitivně behaviorální terapii obezity. PhDr. Iva Málková vás seznámí s metodikou 12 lekcí, kterou můžete aplikovat při práci s obézními jak individuálně, tak skupinově. Obezita je probírána především z aspektu psychologického (motivační připravenost ke změně, jak převést teorii do praxe apod.). Obdržíte manuál pro lektory kursů snižování nadváhy a mnoho dalších praktických pomůcek potřebných k aplikaci tohoto způsobu terapie obezity. Seminář je určen především mimopražským zájemcům. Informace a přihlášku získáte na www.stob.cz, rubrika semináře nebo u PhDr. Ivy Málkovémalkova@stob.cz.


PhDr. Iva Málková


Ilustrační foto:


Informace pro budoucí Erasmáky

7. listopadu 2017 v 19:55 Zahraniční nabídky a akce
Každoročně studenti našeho oboru zvažují výjezd do zahraničí. Zkušenost je to nesmírně obohacující, ale odhodlat se a zdolat veškeré překážky dokáže jen pár jedinců.
Moc děkujeme Katce Smutné, že pro budoucí generace studentů uvažujících o zahraničním výjezdu shrnula své postřehy s přihlašovacím procesem.
JiVa

Bez čeho to nepůjde?
Pokud se chystáte vyjet na program Erasmus+, nesmí vám chybět notná dávka odvahy, chuti a vůle. Není jednoduché si vše sám nastudovat, hlídat si termíny, odevzdat všechny potřebné dokumenty a na závěr vyjet a nechat za sebou rodinu, kamarády a školu. K tomu všemu na Erasmus nemůžete vyjet, pokud nemáte splněné všechny předměty z dosavadního úseku studia. To vše se ale více než vyplatí a zkušenosti a zážitky, které za pobyt v zahraničí posbíráte, vám nikdo nevynahradí a už nikdy nevezme.

Kdy vyjet?
Nejlepší pro výjezd je druhý ročník Bc. studia. V prvním ročníku se vyjet nedá a třetí ročník je plný důležitých předmětů, praxí a bakalářských povinností (psaní závěrečné práce a příprava na státní závěrečné zkoušky). Pokud má někdo zájem vyjet v magisterském úseku studia, tak se doporučuje letní semestr prvního ročníku.

Jak podat přihlášku?
Přihlášky se podávají v elektronické podobě na stránkách: https://is.cuni.cz/webapps/ (přihlášení je stejné jako do SISu či na CAS), kde je ke stažení i návod pro podání přihlášky. Zde naleznete odkaz na složku "Erasmus", kde podáte přihlášku. Ve výběru jsou všechny univerzity, které umožňují výjezd na Erasmus. Pokud už víte, jaký je váš cílový stát, univerzita či umístění, vyplňte, vyberte z možností a přihlašte se.
Seznam univerzit a jiné informace naleznete na stránkách fakulty: https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-1849.html a univerzity: https://www.cuni.cz/UK-8244.html#9.

Kdy podat přihlášku?
Přihlášky se podávají většinou v zimním zkouškovém období či na začátku letního semestru (období únor - březen) na následující akademický rok, tedy s půlročním až ročním předstihem. Pokud nejsou všechna místa obsazena, může být vypsán nový termín pro přihlášky na letní semestr. Termíny se mohou lišit, proto buďte obezřetní. Pokud chcete vyjet ve druhém ročníku, měli byste se začít přihlašovat už v ročníku prvním (mezi semestry).

Kolik můžu podat přihlášek?
Každý student může podat až tři přihlášky. Preference má možnost uvést jen v motivačním dopise.

Motivační dopis
Odevzdáváte ho současně s odesláním přihlášky zahraničnímu koordinátorovi (v našem případě Ing. Dana Basařová). Musí být pro každou univerzitu jiný (tzn. když podám tři přihlášky, musím napsat i tři motivační dopisy) a musí být napsán v jazyce, ve kterém bude na dané univerzitě probíhat výuka. Většinou je to angličtina, ale setkáte se i s francouzštinou, španělštinou, němčinou aj.
Motivační dopis by měl být formální, dlouhý cca na A4 a měl by obsahovat vaše preference, důvod pro vaše přijetí, vaše současné studijní informace a motivaci, proč byste chtěli na Erasmus vyjet.

Výběrové řízení
Od zahraničního koordinátora dostanete informaci, kdy se máte dostavit k ústnímu pohovoru v cizím jazyce. Pohovor trvá cca 20 minut a jedná se o rozhovor jednoduššího typu, kde mohou padnout otázky ohledně výjezdu, studia a cílové země. Po jeho úspěšném absolvování se z účastníků vybírá počet studentů, kteří jsou nominováni (některé univerzity nabízejí jen jedno místo, některé dvě a více).
Pokud jste byli nominováni, zbývá sestavit studijní plán a společně s podepsanou přihláškou odevzdat koordinátorovi k podpisu proděkana/ky. Tyto listy se zasílají na partnerskou univerzitu v daném termínu! Termín je znám v seznamu univerzit.

Přihláška na univerzitu
Určuje každá univerzita odlišně. Vyplňujete ji online na stránkách zahraniční školy, v případě Eudapy ve Finsku vyplňujete dvě: jednu na univerzitu, druhou na program EUDAPA. Tyto přihlášky mají opět svůj deadline!

Studijní plán
Sestává se z předmětů, které na Erasmu budete plnit a jejich případných ekvivalentů pro naší univerzitu. Název a kód ekvivalentu předmětu vypíšete do tabulky. Po domluvě s vyučujícím daného předmětu vám může být předmět po příjezdu uznán. Vyučující vám studijní plán musí podepsat, většinou vám zároveň s tím sdělí požadavky, bez jejichž splnění vám předmět po příjezdu neuzná. Pokud nenajdete ekvivalent pro všechny předměty, opíšete předměty partnerské univerzity v originálním znění a budou vám uznány jako volitelné.

Akceptační dopis
Obdržíte ho po výběrovém řízení zahraniční univerzity, jež vám ho zašle poštou, spolu s potvrzenou přihláškou (buď na vaší adresu nebo přímo koordinátorovi).

OLS (Online Linguistic Support)
Před a po ukončení pobytu jste povinni provést vlastní online jazykové hodnocení na těchto stránkách: https://erasmusplusols.eu/. Login a password obdržíte od koordinátora.

Účet
Pro potřeby Erasmu a uznání stipendií musíte mít zřízený technický cizoměnový účet u KB. Je zdarma, obdržíte k němu i kartu. Pro jeho získání si musíte domluvit osobní schůzku na dané pobočce, kde předložíte akceptační dopis a jiné potřebné dokumenty (OP, řidičský průkaz, rodný list). Bez tohoto účtu nedostanete žádné stipendium.

Pojištění
Po dohodě s vaší pojišťovnou a dle vašich přání.

Ubytování
Zažádáte si o něj taktéž online, odkazy najdete na stránkách zahraniční univerzity. Ceny a podmínky ubytování se mohou lišit, informujte se tedy předem.

Ostatní užitečné informace
- Veškeré informace a návod krok po kroku naleznete zde: https://www.cuni.cz/UK-6709.html#7.
- Databáze závěrečných zpráv studentů: http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/.
- Jména studentů APA FTVS, kteří na Erasmu byli: Michal Királyi, Eliška Nejdlová, Filip Hruša, Jaro Tomek aj.

- Můj e-mail pro jakékoliv potřebné dotazy: kacka.smutna@seznam.cz

Konference Adapted Physical Activity through the lifespan

6. listopadu 2017 v 10:14 Pozvánky na akce
Konference Adapted Physical Activity through the lifespan
22.9. 2017 se v Praze na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy konala mezinárodní konference, zaměřená na aplikované pohybové aktivity, Adapted Physical Activity through the lifespan. Této jednodenní akce se zúčastnilo více než 90 odborníků a studentů. Celkem bylo představeno 22 ústních příspěvků a 7 posterů.
Mezi hlavní řečníky patřili profesor Jim Parry, doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D., prof. PhDr. Hana Válková, CSc., Mgr. Ondřej Ješina, PhD. a Doc. PhDr. Boris Titzl, CSc.
Po netradičním úvodu konference v podobě "informací letušek k letu APA 2017" zahájila konferenci přednáška prof. Jima Parry o historii paralympijského sportu, kde byly připomenuty Kladrubské hry, jejichž stý ročník se konal právě letos. Přednáška měla velký ohlas, k čemuž bezesporu přispěla i přítomnost zakladatele her PhDr. Vojmíra Srdečného. Jeho celoživotní přínos oblasti pohybové výchovy a sportu osob se zdravotním postižením či znevýhodněním ocenili účastníci konference potleskem ve stoje.
Během dopoledne se konferenční hosté rozdělili do anglické a české sekce. V anglické sekci vystoupil doc. Kudláček z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, který představil pozici odborníků APA z národní i mezinárodní perspektivy a upozornil na některé evropské programy, na jejichž základě byly vytvořeny standardy v APA. Prof. Váková z Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně představila projekty Hnutí Speciálních Olympiád, které se zaměřují na prevenci a zdravý životní styl sportovců s intelektovým postižením. O problémech klasifikace u těchto jedinců hovořila Anna Van Dijk z KU Leuven v Belgii. Posledním řečníkem anglické dopolední sekce byl dr. Damian Haslett s příspěvkem zaměřeným na psychologické faktory účasti sportovců na rugby vozíčkářů.
České příspěvky se v průběhu celého dne věnovaly pestré škále témat: inkluzi do školní TV, rehabilitačnímu cvičení, paralympijskému školnímu dni, první pomoci i sebeobraně vozíčkářů, sportovním programům pro nejrůznější skupiny jedinců se specifickými potřebami (jako např. Sportovní dětské léto, sportovní den v psychiatrické léčebně Šternberk, expedice Přes Bar). Klíčový řečník odpoledního bloku Ondřej Ješina z FTK nabídl ucelený pohled na proces inkluze žáků se zdravotním znevýhodněním do školní tělesné výchovy v historických souvislostech i aktuálním vývoji. Seznámil posluchače s nejnovějšími pozitivními zprávami v podobě vzniku pracovních míst regionálních konzultantů aplikovaných pohybových aktivit, jejichž úkolem je podporovat začlenění do TV u všech skupin dětí.
Velký zájem vzbudil anglický příspěvek úspěšné české paralympijské medailistky Pavly Kovaříkové (roz. Valníčkové) o pohybových aktivitách nevidomých.
Děkujeme všem, kteří byli součástí konference, ať už s aktivními příspěvky, pasivně nebo organizačně. Vážíme si toho, že nás poctil svou návštěvou pan doktor Srdečný a že jsme mohli přivítat vzácné hosty ze zahraničí, z dalších českých i moravských univerzit, ale i z praxe: z Paralympijského výboru, z Jedličkova ústavu, z Centra Paraple, ze Sportovního klubu vozíčkářů, organizace Rozhledna, Centra sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK aj. Těšíme se opět na setkání za 2 roky!
Klára Daďová, Jitka Vařeková
Na webových stránkách jsou ke stažení Kniha abstraktů a Sborník.

Zahraniční výjezdy... Belgie, Finsko?

6. listopadu 2017 v 10:03 Zahraniční nabídky a akce
Kam vyjet ve školním roce 2018/2019?
Tu otázku je třeba si začít pokládat již nyní!

Zahraniční oddělení má dvě kompetentní dámy, u kterých je možné se informovat: ing Basařovou (sídlí naproti studijnímu oddělení, agenda: studium Erasmus) a Mgr. Sládkovou (na zahraničním oddělení na děkanátu v prvním patře, agenda: stáže Erasmus).


Naši studenti nejvíce jezdí za studiem do Finaska na letní semestr (Haaga Helia University) a na stáže do belgického Gitsu (Dominiek Savio Institut). Ověřená je i Francie... Ale možností je mnohem více.
Vyjet můžete i za dobrovolnictvím s organizací INEX SDA... a třeba si najít místo pro pozdější dlouhodobou stáž podporovanou z programu Erasmus.

Důležité je však nepropásnout termíny!

JiVa


Dávám židli do kruhu - grantová výzva

6. listopadu 2017 v 9:55
Již rok běží v České republice kampaň "Dávám židli do kruhu".
Její poselství si dovolím shrnout zhruba takto: současná doba orientovaná na výkon klade vysoké nároky na duševní zdraví. Hledáme duševní rovnováhu, pátráme po smyslu úspěchů i nezdarů, motivujeme sebe i své blízké k tomu, že věci jsou k řešení a ne ke vzdávání se. Každý se s tím vyrovnáváme, jak umíme - nikdo se tomu nevyhneme. Řešíme to všichni. Mlčet o těchto tématech se nemá.

Proto studenti a pedagogové pražského gymnázia GEVO spustili akci ve spolupráci s Národním ústavem na podporu duševního zdraví. Respektované slavné i méně slavné osobnosti (sportovci, herci, zpěváci, politici, mimo jiné třeba Zdeněk Svěrák, ale také náš pan rektor a naše APA FTVS studijní skupina :-) ) přidávají symbolicky "židli do kruhu" - fotí se se židlí či v kruhu jako symbol připojení se. https://www.facebook.com/davamzidlidokruhu/
Také se konaly různé studentské besedy a jeden filmový festival. V televizi v reportážích vystupovali studenti a mluvili o duševním zdraví studentů, o anorexii, o depresích, o významu sdílení a motivace. Studenti s učiteli GEVO nacvičili muzikál na téma "šílení učitelé". :-)
A nyní je tu nová nabídka:
Podařilo se získat nějaké finanční prostředky a studenti z připojených škol a skupin mají možnost o ně zažádat.
Jedná se až o 10 000,- na podporu nějaké akce, která souvisí s duševním zdravím.
Dokážu si představit, že byste zvládli připravit a užít si nějakou aktivitu blízkou vašemu oboru a tématu duševního zdraví... a že by to mohlo být prima pro vás i pro účastníky.
Napadaly by mě věci jako:
- zorganizování motivační besedy se zdravotně postiženým sportujícím... s poselstvím "nevzdávat to"... něco na principu Dream on!, co organizoval Jaro Tomek vloni. U nás na fakultě, nebo někde jinde... třeba na nějaké škole... (Kdybyste potřebovali tipy na osobnosti, zkuste se poptat u Héři Volfa v Cestě za snem.)
- zorganizování filmového mini-festivalu s tématem duševního zdraví přímo na fakultě (nutno zaplatit licenční poplatky za filmy, vše řádně domluvit)
- beseda se zajímavým psychologem na téma psychických rizik spojených s vaší budoucí profesí (syndrom vyhoření, vztahové závislostí, hyperprotektivita versus empowerment aj.),
- sportovní odpoledne či jiná akce spojená s pohybem pro nějakou skupinu osob s psychickými obtížemi či mentálním postižením.
Další informace na webu, FB či mailem.
S pozdravem, JiVa

Výsledek obrázku pro dávám židli do kruhu

Brigáda na akci Týden diabetu

6. listopadu 2017 v 9:52 Brigády a zaměstnání
Dobrý den!
Ve dnech 13. - 18. 11. je pořádána každoroční akce Týden Diabetu v rámci které může široká veřejnost využít edukací nebo sportovních aktivit - vše zdarma. Akce je pořádána VŠTJ Medicina Praha a já vás prosím o pomoc při realizaci této akce. Jde o personální zajištění:
Stánku v poliklinice VFN (Karlovo náměstí) a na Magistrátě hl. m. Prahy (Jungmannova) - zde by měly být vždy dvě osoby na stánek, které by dělaly osvětu týdne diabetu, rozdávali letáčky (program týdne diabetu, obesity news, zvali do edukací a na pohybové aktivity). Volná místa na stáncích jsou pondělí 13.11. jedna osoba stánek poliklinika VFN a jedna osoba stánek Magistrát, čtvrtek 16.11. jedna osoba stánek Magistrát vždy v čase 8 - 16 hod.
V pondělí 13.11. budou potřeba 2-3 osoby, které by pomohly s dovybavením stanů na Karlově náměstí, kde se bude odehrávat celé úterý DEN DIABETU. Jednat se bude o rozmístění židlí, stolů, plakátů, bannerů, reklam.. Pomoc s dovybavením by byla v čase 13 - 18 hod. (možný začátek o chvíli později)

A dále je velmi důležité úterý 14.11. DEN DIABETU na Karlově náměstí. Zde bude potřeba 17 osob, které se rozdělí do skupin a budou na různých stanovištích po Karlově náměstí (hlavní stan, GOLEM..), kdy opět budou dělat osvětu diabetu, zvát na Pochod proti diabetu, který bude ten den v 13 hod., radit lidem, kde je co, nafukovat balónky atd..
Odměna 120 Kč/hod. na DPP.
Podrobné informace na www.tydendiabetu.eu

Pokud vy nemůžete, ale znáte někoho, kdo by mohl a zajímalo by ho to, tak se tuto informaci nebojte šířit dál. Budeme za to jedině rádi.

Budu se velmi těšit na případnou spolupráci.

S přáním hezkého dne,

Natálie Koubková.