Uplatnění absolventů oboru APTV OSP

4. ledna 2018 v 8:08 |  Studium
Nařízení vlády 275 / 2016 platí od 1. 9. 2016 a vymezuje rámcové oblasti vzdělávání a to, k čemu jsou absolventi těchto VŠ oprávněni. "Část dvacátá osmá" se zabývá TVS a spadá pod ni i obor APTV OSP.
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-275

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT; KINANTROPOLOGIE

A. Základní tematické okruhy
a) Teorie, praxe a didaktiky pohybových a sportovních aktivit,
b) Pedagogika, andragogika a psychologie,
c) Biomedicína,
d) Biomechanika,
e) Sportovní management,
f) Aktivity volného času a rekreologie,
g) Zdraví, zdatnost, životní styl, výživa člověka,
h) Rehabilitace a regenerace,
i) Zdravotní tělesná výchova,
j) Aplikované pohybové aktivity.


B. Výčet typických studijních programů
a) Tělesná výchova a sport,
b) Kinantropologie.


C. Rámcový profil absolventa

a) S ohledem na typ studijního programu absolventi prokazují v odpovídající šíři a míře podrobnosti:
1. znalosti tělovýchovných disciplín, zejména kinantropologie, antropomotoriky, didaktiky a pedagogiky sportu, psychologie sportu, fyziologie tělesné zátěže, kineziologie, biomechaniky, biochemie a výživy,
2. znalosti biomedicínských disciplín ve vztahu k tělesné výchově a sportu,
3. teoretické a didaktické znalosti osvojování pohybových dovedností a činností v základních sportech,
4. znalosti principů managementu, ekonomie a marketingu ve sportovním prostředí klubů, organizací, donátorství a sponzoringu,
5. znalosti kvantitativních, kvalitativních a triangulačních metod, včetně metod statistických,
6. porozumění významu tělesné výchovy a sportu pro jedince i společnost, zdraví, tělesnou zdatnost, regeneraci a rekuperaci, sociální inkluzi, rozvoj lidských zdrojů ve sportu v České republice i v zahraničí, a to včetně znalosti environmentálních souvislostí (problematika venkovních sportů a jejich dopadu na životní prostředí).

b) S ohledem na typ studijního programu absolventi umí v odpovídající šíři a míře podrobnosti:
1. demonstrovat dovednosti a činnosti v základních sportech a pohybových aktivitách,
2. plánovat, realizovat a hodnotit učební, tréninkové a kondiční programy a činnosti, a to s ohledem na možnosti a limity cílových skupin osob,
3. průběžně hodnotit úspěšnost a výkonnost svěřených subjektů ve sportovních a pohybových činnostech,
4. aplikovat principy managementu a marketingu v tvorbě, organizaci a řízení programů, projektů a akcí.


c) S ohledem na typ studijního programu se absolvent uplatní například:
1. v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi,
2. jako pedagogický asistent, vychovatel, učitel9),
3. jako trenér, instruktor, animátor pohybových aktivit,
4. v kulturních a rekreačních centrech volného času a ve zdravotnických zařízeních,
5. v oblasti fitness, wellness a ve sportovním managementu,
6. v civilních bezpečnostních službách,
7. jako expert ve vojenské tělovýchově,
8. jako specialista pro podporu aplikovaných pohybových aktivit.


D. Relevantní charakteristické profese9)
1. učitel,
2. trenér,
3. pedagog volného času.

pozn. 9 odkazuje dále na zákon 563/2004 o pedagogických pracovnících

Zákon 563/2004 o pedagogických pracovnících
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563
definuje, že učitelem TV na druhém stupni ZŠ a na SŠ může být absolvent akreditovaného studijního programu zaměřeného na TVS

paragraf 8, bod 1 / h - učitel druhého stupně ZŠ
(1) Učitel druhého stupně základní školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu
h) zaměřeném na tělesnou výchovu a sport jen pro výuku tělesné výchovy

§ 9, bod 1/ f - učitel střední školy

(1) Učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu
f) zaměřeném na tělesnou výchovu a sport jen pro výuku tělesné výchovy
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama