Květen 2018

Nabídka zaměstnání v APA

28. května 2018 v 11:37 Kurzy a semináře
Odborný pracovník pro projekt OPVVV na pozici konzultant aplikovaných pohybových aktivit

v rozsahu úvazku 1,00 fondu pracovní doby (40 hodin týdně), případně lze rozdělit na dva menší úvazky


Kvalifikační požadavky:
 magisterské nebo bakalářské vzdělání v oboru zaměřeném na aplikovanou tělesnou výchovu nebo aplikované pohybové aktivity (APA) nebo 3 roky praxe (buď v oblasti speciální pedagogiky, nebo v zařízení poskytujícím služby v oblasti APA),

 předpoklady pro práci s žáky se specifickými potřebami (SVP), s třídními kolektivy a s učiteli základních škol

 samostatnost, odpovědnost, komunikativnost, kreativita a morální bezúhonnost


Nabízíme:

 25 dnů dovolené, pracovní telefon, stravenky, možnost celoživotního vzdělávání a školení

Místo výkonu práce:

 Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
 základní školy hlavního města Prahy, které jsou zapojeny v projektu


Náplň práce:

 terénní práce s žáky se SVP, třídními kolektivy a pedagogy o diagnostika žáků a třídních kolektivů o poradenská činnost směřující k zapojení žáků se SVP do pohybových aktivit v tělesné výchově i volnočasových aktivitách o návrh plánů pedagogické podpory, individuálních vzdělávacích plánů pro tělesnou výchovu a další podpory žáka

 příprava a realizace aktivit projektu (paralympijské školní dny, teambuildingové akce, workshopy pro pedagogy, osvětové akce, příměstské tábory atd.)

Předpokládaný nástup:
září 2018

Strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe a kopii dokladu o dosaženém vzdělání posílejte přes podatelnu UK FTVS.

Předběžný zájem o pozici prosím zároveň nahlaste na e-mail: dadova@ftvs.cuni.cz

Uzávěrka přihlášek: 15. 6. 2018


Kontaktní osoba: PhDr. Klára Daďová, Ph.D.

Katedra zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství Fakulta tělesné výchovy a sportu UK J. Martího 31 162 52 Praha 6 - Veleslavín
Tel: +420 604 442 535
E-mail: dadova@ftvs.cuni.cz

Školení rozhodčích ve sportu boccia

17. května 2018 v 23:10 Kurzy a semináře
SK Kociánka Brno, z. s. z pověření České federace Spastic Handicap, z. s.
pořádá..
Školení nových rozhodčích
do paralympijského sportu BOCCIA
Kde?
Sportovní areál Purkyňova (areál vysokoškolských kolejí - Purkyňova 93/c, 612 00 Brno).
Kdy?
30.5.2018 (středa) od 15:00 do 18:00 hodin.
Co Vás čeká?
Povíme si něco o sportu boccia celkově, budete proškoleni základními pravidly a zkusíte si také praxi na kurtu.
Kam se obrátit v případě zájmu?
Máte-li zájem, můžete se obrátit na koordinátorku tréninkové přípravy reprezentace Michaelu Řiháčkovou.
EMAIL: michaela.rihackova@gmail.com
Telefonní kontakt: 606 848 952