Červen 2019

Dobrovolnictví na EASI cup 2019

27. června 2019 v 12:39
Dobrý den, vážení studenti,
obrátili se na nás kolegové z organizace Fokus s nabídkou profesně velmi zajímavé zkušenosti: Dobrovolnictví na EASI cup 2019
EASI CUP 2019 je mezinárodní fotbalový turnaj - sportovně osvětová událost pro lidi s duševním onemocněním, která pomáhá otevřít společenskou debatu o duševním zdraví.

Akce se koná 15. - 20. 7.

Organizátoři uvítají dobrovolníky z řad studentů (zejména ve dnech 16. - 18. 7.).
Nabízejí zkušenost, tričko, občerstvení, účast na společenském večeru a získání neobyčejných kontaktů a zážitků. :-)
Pro více informací kontaktujte pana Jana Drobného drobny.jan@fokus-praha.cz z Fokus Praha


S přáním hezkého léta, Jitka VařekováAPA EVOLUTION 2019

21. června 2019 v 12:16 Pozvánky na akce
Katedra zdravotní TV a tělovýchovného lékařství Fakulty tělesné výchovy a sportu UK

Vás zve na konferenci věnovanou aplikovaným pohybovým aktivitám

APA EVOLUTION 2019


21. listopadu 2019 v kongresovém sále hotelu Krystal, Praha 6Témata:

• historický vývoj APA v ČR pohledem zvaných řečníků
• inkluzivní tělesná výchova v praxi z pohledu národních projektů a učitelů ZŠ
• sdílení vědeckých i praktických zkušeností v posterové sekci


Více informací na webu UK FTVS a registrace na apa-conference@ftvs.cuni.cz


Co je to MAISI?

20. června 2019 v 8:33 Zahraniční nabídky a akce
Co je to MAISI?

Erasmus Mundus Joint Master of Arts in Sports Ethics and Integrity

Co je to Erasmus Mundus?
To je unikátní typ navazujícího magisterského studia, na jehož organizaci se podílí několik evropských univerzit.
Jedna z nich je hlavním koordinátorem.


U MAISI byla do letošního roku hlavní univerzitou britská Swansea, od 2020 to bude KU Leuven. Hlavní náplní je sportovní etika a filosofie těla a pohybu. Půl semestru je věnováno problematice APA.

Během studia MAISI studenti absolvují část studia v Leuven v Belgii, v Olympii v Řecku, v Barceloně ve Španělsku, na UK FTVS v Praze, ve Swansea a v Mainzu.

Přijaťí studenti si žádají o stipendium.
V ročníku je přijatých 25 studentů, uděluje se 20 stipendií.

Více informací o studiu po prostudování všech informací může vážným zájemcům poskytnout: doc. Irena Parry Martínková

Co je to IMAPA?

19. června 2019 v 22:57 Zahraniční nabídky a akce
Co je to IMAPA?
Dvouleté nMgr. studium APA na exkluzivní univerzitě v Leuven.

INTERNATIONAL MASTER IN ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY

A unique 2-year master programme that combines the expertise of a number of universities and offers students training and expert knowledge in Adapted Physical Activity.


Jaký je před tím potřeba bakalář?
např. APA, TVS, Fyzioterapie aj.

Platí se to?
Ano, 922 euro ročně. K tomu počítejte životní náklady nejméně 400 euro měsíčně (základní nájem a strava). Pokud zahrnete kompletní životní náklady - chcete nejen bydlet, ale i si dojít na pivo a koupit oblečení, počítá se 700. Tak je to první rok, kdy se studuje v Leuven. Druhý rok se studuje v Olomouci.

Vyplatí se to?
Rozhodně. Lidé, kteří v minulosti studium absolvovali jsou dnes na předních místech světové APA. Prof. Yves Vanlandewijck, který je hlavní autoritou, otcem a tváří oboru, patří mezi nejlepší z nejlepších. Vynikající učitel a vědec, který založil při KU Leuven Centrum adaptovaných sportů, podílel se na rozvoji sportovní rehabilitace v rehabilitačním ústavu Pellenberg - obdoba našich Kladrub, spolupracovník Mezinárodního paralympijského výboru (Leuven je kompetentní výzkumné centrum IPC pro klasifikaci mentálně postižených), dlouhodobě vede jeden s nejlepších výzkumných týmů na světě, ale současně rozvíjí APA politiku na úrovni univerzity (podpora studentů se specifickými potřebami, rozvinutý systém osobní asistence, bezbariérové prostředí, nabídka inkluzivních i exkluzivních sportovních aktivit), obce (spolupráce s rodinami, školami, rehabilitačním ústavem, organizace vzdělávacích akcí - např. PŠD), Belgie, Evropy i světa (např. podpora rozvoje APA v Surinamu v Jižní Americe).

Hm... zní to zajímavě..., ale 2 roky je moc dlouho a 10 000 euro je moc peněz... a taky se nedokážu na tak dlouho rozloučit s pražskou APA :-) Co s tím?
Je možné jet přes Erasmus a k IMAPA programu se připojit pouze na jeden semestr. Všechno pak může být hrazené. Studium je zadarmo, na živobytí pobíráte stipendium. Sice nezískáte IMAPA titul a bude Vám to líto, že se loučíte předčasně, ale najdete cestu do Leuven... a získáte zkušenosti, na které nikdy nezapomenete.

Wow... Ale od září už to asi nestihnu, což?
Kdyby někdo měl vážný zájem, může to ještě zkusit. Koordinátor pro Erasmus, pan Bavo Meert nabídl, že by to ještě zkusil zařídit. Je lepší začínat s celou skupinou společně poslední týden v září, než se přidat až na druhý semestr do rozjetého vlaku. Ale to je samozřejmě také možné. Pak si dohodnete, které kurzy za jaké kredity budete absolvovat a co Vám uzná naše fakulta. Jednání pro druhý semestr stačí až po prázdninách.
Pro více informací pan Bavo Meert v Leuven:
Bavo Meert (Mr.)
International Relations Officer

Faculty of Movement and Rehabilitation Sciences
Tervuursevest 101
3001 Heverlee
faber.kuleuven.be/eng
A samozřejmě více informací u nás na fakultě, kde přes zahraniční oddělení se vše zajišťuje.

Info o oboru:Poptávka po dobrovolnících na světovou konferenci

19. června 2019 v 21:51 Pozvánky na akce
Na světovou sportovní konferenci ECSS jsou stále ještě poptáváni dobrovolníci!

Info od kolegy Brtníka:

Dobrý den,
děkujeme moc za zájem s případnou pomocí jako dobrovolník na ECSS Prague 2019. http://ecss-congress.eu/2019/19/index.php.
Další informace viz text níže. Pro dobrovolníky kongres začíná již 2.7., kdy proběhne trénink a příprava jednotlivých úkolů.
Pokud byste měla zájem, v příloze je návod, jak se zaregistrovat mezi účastníky konference.
Univerzita Karlova, respektive Fakulta tělesné výchovy a sportu, je spoluorganizátorem největšího sportovního kongresu v Evropě, který proběhne v Praze v Kongresovém centru ve dnech 3. - 6. července 2019. Jedná se o multioborový kongres na poli biomechaniky, fyziologie zátěže, sportovní medicíny, psychologie a pedagogiky sportu, managementu sportu a dalších přidružených oborů, kdy je očekáváno kolem 3 000 účastníků. Podrobnosti naleznete na webových stránkách kongresu http://ecss-congress.eu/2019/19/.
Kongres je jedinečnou příležitostí k osobnímu setkání s předními osobnostmi výzkumu v oblasti sportu.
Z řad studentů a akademiků nebo dalších zájemců hledáme dobrovolníky pro pomoc s organizací kongresu. Jedná se o cca 20 hodin nenáročné práce (navigace účastníků, příprava balíčků, obsluha audio a videotechniky, recepce, hlídání časové dotace na příspěvky,…). Jako odměnu nabízíme volné vstupné na kongres (plná cena od 400 do 650 euro) včetně všech benefitů. Benefity zahrnují volnou účast na celý kongres včetně společenského programu, stravu, závěrečný večer a pro zájemce zdarma ubytování na kolejích FTVS UK.
Pokud vás tato nabídka oslovila a máte chuť se připojit mezi dobrovolníky, prosím kontaktujte Mgr. Tomáše Brtníka (tbrtnik@ftvs.cuni.cz), který vám poskytne další informace.
Za organizační tým ECSS Prague 2019
Mgr. Tomáš Brtník
Doc. Jiří Baláš, PhD.

Volnočasové aktivity pro děti s PAS - poptávka po lektorech od září

14. června 2019 v 18:57 Brigády a zaměstnání
Volnočasové aktivity pro děti s PAS
(září 2019 - leden 2020)


Odpolední klub pro děti s AS i těžší formou PAS
· seznamovací a společenské hry, poslech muziky, povídání s vrstevníky, program přizpůsobený zájmu návštěvníků klubu
· PONDĚLÍ 15:30 - 16:30, klub pro děti s AS (9 - 13 let), Brunnerova 1011/3
· PONDĚLÍ 16:30 - 17:30, klub pro děti s těžší formou PAS (9 - 13 let), Brunnerova 1011/3
· ÚTERÝ 17:00 - 18:00, klub pro děti s AS (9 - 13 let), ZŠ Kunratice, Předškolní 420, lektorka Tereza Švábová
Plavání
· děti si hravou formou osvojí základní plavecké dovednosti (potopení, dýchání do vody, položení na vodu…) a učí se plavecké způsoby - kraul, znak, prsa
· dětem, které začínají v našich kurzech, doporučujeme plavání s rodiči, pokročilí plavci plavou s našimi asistenty
· ÚTERÝ 16:00 - 16:30 (začátečníci s rodiči), 16:30 - 17:00 (pokročilí bez rodičů), Jedličkův ústav, U Jedličkova ústavu 1349/2
· NEDĚLE 17:00 - 17:30 (začátečníci s rodiči), 17:30 - 18:00 (pokročilí bez rodičů, AS / VF), 18:00 - 18:30 (pokročilí bez rodičů, SF / NF), Plavecký klub Puleček, Praha 4, lektorka Michaela DanešováIntenzivní přípravka pro předškoláky
· příprava dětí na zápis a nástup do školy
· grafomotorika, nácvik správného držení tužky, sebeobslužných dovedností, orientace v prostoru, sociálních dovedností, příprava na test školní zralosti, aj.
· ÚTERÝ 15:00 - 17:00 (předškoláci s AS, či VF autismem), ZŠ Kunratice, Předškolní 420, lektorka Tereza Švábová
· ÚTERÝ 15:00 - 17:00 (předškoláci s těžší formou PAS), ZŠ Kunratice, Předškolní 420, lektorka Michaela Danešová

Rytmika, cvičení a tanec s hudbou
· děti pomocí říkanek a písniček rozvíjí základní pohybové dovednosti, navazují kontakt nejen s rodičem, ale i vrstevníky a v neposlední řadě dochází k rozvoji hrubé motoriky
· STŘEDA 16:15 - 17:00, Školka Pelíšek, Praha 4, lektorka Tereza Švábová

Výtvarné tvoření
· zaměřujeme se na správné držení tužky, uvolnění celého těla a úchopu při kreslení, trénování koordinace ruky a oka, rozvoj vlastní fantazie dětí
· STŘEDA 17:00 - 18:00, Školka Pelíšek, Praha 4, lektorka Tereza Švábová

Grafomotorika pro předškoláky a mladší školáky
· zaměřujeme se na správné držení tužky, uvolnění celého těla a úchopu při kreslení / psaní, trénování koordinace ruky a oka
· ČTVRTEK 16:00 - 17:00, Jedličkův ústav, lektorka Tereza Švábová

Jóga pro děti
· hravé pojetí jógy doprovázejí říkanky, rýmované sestavy, cílem lekce je zaměřit se např. na uvolnění celého těla a správné dýchání
· ČTVRTEK 17:00 - 18:00, Jedličkův ústav, lektorka Tereza Švábová
Cvičení pro děti 8 - 14 let
· děti rozvíjí základní pohybové dovednosti, obratnost, fyzickou výkonnost a v neposlední řadě sociální chování
· ČTVRTEK 17:15 - 18:15, ZŠ Bohumila Hrabala, Praha 8
Dále plánujeme:
· Sobotní výlety pro děti bez rodičů (každá 2. sobota v měsíci)
· Tematické víkendové příměstské tábory pro děti v ZŠ Kunratice (podzimní prázdniny, Vánoce, Velikonoce
Platby za volnočasové aktivity budou probíhat pololetně, počet lekcí bude rozdílný dle státních svátků a prázdnin (15 - 20 lekcí za pololetí).
Pro představu o cenách kurzovného: plavání 330 Kč / lekci, přípravka 380 Kč / lekci (2 hodiny) ostatní kroužky 180 Kč / lekci.
Přesné ceny kurzovného vypíšeme během června 2019.
Předběžné přihlašování je možné zde:
Více informací poskytne koordinátorka volnočasových aktivit: Mgr. Michaela Danešová (michaela.danesova@nautis.cz, 774 723 114).

Poptávka po instruktorech i dobrovolnících na tábory - SPĚCHÁ

14. června 2019 v 18:50 Brigády a zaměstnání
NAUTIS - Národní ústav pro autismus

HLEDÁME PERSONÁL na letní příměstské tábory pro děti s PAS


· 15. - 19. 7. 2019 "Sportujeme s radostí" (děti s AS 10 - 14 let), ZŠ Kunratice (Předškolní 420) - student / dobrovolník

· 22. - 26. 7. 2019 "12 největších vynálezů lidstva" (děti s PAS SF / NF, 7 - 14 let), ZŠ Kunratice (Předškolní 420)- hlavní instruktor

· 12. - 16. 8. 2019 "Z pohádky do pohádky" (děti s PAS 3 - 6 let), MŠ Pelíšek (U Krčského nádraží 86/38) - hlavní instruktor

· 19. - 23. 8. 2019 "Naše planeta" (děti s PAS SF / NF 7 - 14 let), MŠ při NAUTIS (Zenklova 37) - hlavní instruktor, dobrovolník / student

· 26. - 30. 8. 2019 "Poznáváme přírodu" (děti s PAS SF / NF 7 - 14 let), MŠ Pelíšek (U Krčského nádraží 86/38) - hlavní instruktor, dobrovolník / student
Náplň práce:
1. Hlavní instruktor - zodpovědnost za chod tábora, zodpovědnost za děti a asistenty. Po poradě s koordinátorkou sestavení programu tábora, jednodenního výletu a časového harmonogramu dne. Tvorba piktogramů k celodennímu režimu. Požadujeme zodpovědnost, zkušenost s prací s dětmi s PAS, pečlivost.
Čas práce 8:30 - 16:30 (pondělí - pátek).


2. Asistent, dobrovolník, stážista- pomocný pracovník hlavního instruktora. Požadujeme pečlivost a zodpovědnost. Čas práce 8:30 - 16:30 (pondělí - pátek).
Příchod dětí denně mezi 8:30 - 9:00, rozcházení mezi 15:30 - 16:00

Více informací a přihlašování: michaela.danesova@nautis.cz, 774 723 1143denní praktický kurz Feldenkraisovy metody

12. června 2019 v 12:13 Pozvánky na akce

Kurz Feldenkraisovy metody

7. 9. - 9. 9. 2019

Kurz probíhá pod vedením lektorky Feldenkraisovy metody paní Zuzany Frank z Německa.

Jedinečná možnost strávit 3 dny s pohybovými lekcemi konceptu M. Feldenkraise "Pohybem k sebeuvědomění". Tyto kurzy se na fakultě konají již více jak 20 let a těší se značné oblibě.

V letošním roce se poprvé kurzy budou konat v menším (a zcela novém) prostoru, proto je kapacita omezena a včasné přihlašování nezbytné.


Více informací na:
https://www.feldenkrais-seminar.cz/

Poptávka po dobrovolnících: boccia, plavání

3. června 2019 v 11:44 Dobrovolnictví
Jsem 45 letý muž, jmenuji se Honza a hledám dobrovolníky na sportovní aktivity: boccia, plavání.
Možnost potvrdit i jako praxi skrze organizaci Asistence o.p.s.
Boccia: tréninky od září: (lokalita Vyšehrad)
úterý 16:00-18:00
čtvrtek 15:15-16:45
víkendové výjezdy na turnaje (cesta, pobyt, strava zdarma)
Plavání: kdykoliv, záleží na domluvě
Kontakt: honza.danihelka@seznam.cz