Září 2019

Nautis hledá lektora na cvičení

27. září 2019 v 12:32 Brigády a zaměstnání
Hledáme lektora cvičení pro děti s PAS ve věku 8 - 14 let.

Cvičení probíhá každý týden ve čtvrtek od 17:15 - 18:15 v ZŠ Bohumila Hrabala, Zenklova 26/52, Praha 8.

Fajn platové ohodnocení, možno uznat jako praxi.

V případě zájmu, prosím, kontaktujte koordinátorku volnočasových aktivit Michaelu Danešovou (michaela.danesova@nautis.cz), 774 723 114.


Poptávka po pomocnících na turnaj v Powerchair hockey

24. září 2019 v 23:55 Dobrovolnictví
Kvalifikační turnaj na Mistrovství Evropy v Powerchair Hockey
Kdy: 8. - 12. 10. 2019
Kde: Sportovní hala Třebešín / Magistrát hl. m. Prahy / Hotel Clarion Vysočany

Akce je dlouhá, proto je cílem nakombinovat možnosti dobrovolníků tak, aby se doplňovali a pokryli celou akci.

Jedná se o nejvýznamnější akci Powerchair Hockey za posledních 10 let. Pokud Česká republika uspěje, postoupí na Mistrovství Evropy 2020, po dlouhých 12 letech.


Program a náplň práce:

Odměna dohodou. Bude se odvíjet od počtu pomocníků a upřesníme ji s blížící akcí. Každopádně pomocníci mohou počítat s balíčkem na oběd, a závěrečnou večeří v hotelu Clarion, s českou reprezentací a organizačním týmem.


8. 10. 2019
Místo: Hotel Clarion Vysočany
Čas: 14:00 - 19:00
Počet dobrovolníků: 1-2
Program: příjezd účastníků, organizační schůzky delegátů
Náplň práce: příjezd a prezence účastníků, předávání podkladů (akreditace, oděvy, materiály, informační servis)

Místo: Sportovní hala Třebešín
Čas: 21:00 - 22:00
Program: příprava haly
Počet dobrovolníků: 2+
Náplň práce: přesun materiálu z šaten do haly (vozíky, stany, příprava místnosti pro klasifikaci)

9. 10. 2019
Místo: Sportovní hala Třebešín
Čas: 07:00- 16:00
Program: příprava haly, tréninky, zdravotní a technická klasifikace hráčů, meetingy delegátů
Počet dobrovolníků: 2+
Náplň práce: příprava sportovní haly, drobná pomoc v průběhu programu - neobsahuje osobní asistenci - pouze informační spojky, přesun materiálu, drobné pracovní práce

10. 10. 2019
Místo: Sportovní hala Třebešín
Čas: 07:00- 16:00
Program: tréninky, zdravotní a technická klasifikace hráčů, meetingy delegátů
Počet dobrovolníků: 3+
Náplň práce: příprava sportovní haly, drobná pomoc v průběhu programu - neobsahuje osobní asistenci - pouze informační spojky, přesun materiálu, drobné pracovní práce

Místo: Magistrát hl. m. Prahy
Čas: 16:30 - 18:30
Program: Slavnostní zahájení Kvalifikačního turnaje v Brožíkově sále, hudební vystoupení, projevy hostů, zahájení
Počet dobrovolníků: 4
Náplň práce: prezence akreditovaných účastníků, šatna

11. 10. 2019
Místo: Sportovní hala Třebešín
Čas: 07:00- 16:00
Program: zápasy
Počet dobrovolníků: 3+
Náplň práce: drobná pomoc v průběhu programu - neobsahuje osobní asistenci - pouze informační spojky, přesun materiálu, drobné pracovní práce
12. 10. 2019
Místo: Sportovní hala Třebešín
Čas: 07:00- 18:00
Program: tréninky, zdravotní a technická klasifikace hráčů, meetingy delegátů
Počet dobrovolníků: 3+
Náplň práce: viz. 11. 10. 2019 + příprava ceremoniálu s vyhlášením výsledků, průběh vyhlášení, vyklízení sportovní haly (balení stanů, naložení materiálu, hrubý úklid)

Místo: Hotel Clarion Vysočany
Čas: 19:00 - 21:00
Program: závěrečná večeře
Počet dobrovolníků: všichni
Pouze přijetí pozvání na závěrečnou večeři společně s organizačním týmem a českou reprezentací.

Bližší informace o turnaji jsou na www.powerchairhockey.cz

Václav Uher [mailto:uher@powerchairhockey.cz]


Kurz asistence na sportovních akcích osobám s tělesným postižením

23. září 2019 v 11:34 Kurzy a semináře
Kurz asistence na sportovních akcích osobám s tělesným postižením


Katedra ZTV a TVL umožní (nejen) studentům získat osvědčení zaměřené na seznámení se základy osobní asistence na sportovních akcích osobám s tělesným postižením

Kurz se uskuteční dne 10. 11. 2019 9,00 - 17, 00 v prostorách UK FTVS, J. Martího 31, Praha 6

Zahájení v posluchárně P 8, 3. patro, blok E.

Další informace, podmínky přihlašování a přihlášky na sekretariátu katedry ZTV/TVL: neuhauserova@ftvs.cuni.cz
Přihlašování do 4. 11. 2019
Cena kurzu: 1200 Kč pro veřejnost,
1000 Kč pro studenty UK FTVS


Sekretariát Katedry ZTV a TVL, UK FTVS Praha José Martího 31,162 52 Praha 6 Zuzana Neuhäuserová Tel. 220 17 2082 neuhauserova@ftvs.cuni.cz Budova E, 3.patro, E313

Lektorky : Bc. Michaela Krunclová a Mgr. Ilona Pavlová, MBA

Další možnost rozvoje praktických profesních kompetencí v oblasti sportovní asistence přímo na kurzech Sportovního klubu vozíčkářů (v zimě lyžařské akce, v létě cyklistické a vodácké). O dobrovolnictví na kurzech více informací u přímo u Míši Krunclové:
krunclova@skvpraha.orgBrigáda: vyzvedávání, hlídání a společné aktivity u chlapce se specifickými potřebami

23. září 2019 v 11:18 Brigády a zaměstnání
POPTÁVÁM PRAVIDELNÉ HLÍDÁNÍ 1-2 TÝDNĚ PRO 8-LETÉHO SYNA,
KTERÝ MÁ OPOŽDĚNOU ŘEČ.

JEDNALO BY SE O 2-3 HODINOVÉ HLÍDÁNÍ, DOPROVOD ZE ŠKOLY, PROCHÁZKA ATD. CENA 200KČ/HOD.
TELEFON: 775 616 221

Vyzvedávání je třeba ve škole na Vyšehradě v JUŠ, obvykle v 16-16.15 hodin nebo dle kroužků (může se lehce lišit).
Bydliště je hned u metra Opatov.


Brigáda: lektor sportovního kroužku v MŠ

3. září 2019 v 21:13
Nabídka zajímavé brigády - sportovní kroužky na různých místech v Praze.
Možnost spojení i s tématem bakalářské práce (více info Mgr. Pavel Hráský, Ph.D.)


Anotace: Sparťanská fotbalová školička = Cvičení pro předškoláky


Komplexní sportovní všestrannost a průprava pro malé sportovce v předškolním věku.
Bez rané specializace! A bez tlaku na výkonost! Fotbal je pouze příležitostný doplněk!

Hlavním partnerem a oprávněným garantem kvality je AC Sparta Praha Fotbal, a.s.

Ve školním roce 2019/ 2020 otevíráme nová tréninková místa. Od října 2019 nový kroužek ve vaši MŠ!
• Všeobecná sportovní dovednost dětí!
• Motorická cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost!
• Kompenzační cvičení - cviky, které působí k prevenci poruch hybného systému!
• Postupné a přiměřené zvyšování obratnosti a flexibility celého těla, schopnosti koordinace a rychlosti reakce!
Na trénink své dítě nemusíte vodit, o vše se postarají kvalifikovaní trenéři!
• Projekt již probíhá!
• Projekt je sestaven na základě zkušeností osob, které s dětmi více než 5 let aktivně pracují!
• Projekt je sestaven ve spolupráci s AC Sparta Praha Fotbal, a.s.!
• Tréninky vedou pouze kvalifikovaní trenéři AC Sparta Praha Fotbal, a.s., kteří vždy procházejí metodickou průpravou tréninkové jednotky pro předškolní vzdělávání!
--
Zde je ve stručnosti popis práce:

Práce obnáší kompletní zajištění kroužku pro děti vě věku 3 - 5 let, který je vždy primárně určený

pro děti z MŠ, takže je třeba děti ve školce vyzvednout a dovést děti na kroužek v tělocvičně, kde

kroužek probíhá. Za děti máte po celou dobu odpovědnost, takže je třeba dohlédnout např na převlékání apod.
Samotný trénink je koncipován Vámi tak, aby to dětský kolektiv zvládl přiměřeně k jeho věku.

Ohledně programu je vše založené hlavně na přizpůsobení náplně tréninků věkové skupině. Jedná se o všeobecnou pohybovou přípravu, tedy rozvoj obratnosti, rychlosti, postřehu, hbitosti... ( opičí dráhy, pohybové hry, koordinační cvičení, míčové hry atp. )

Samozřejmě ideálně vše formou hry tak, aby to děti bavilo.

Ve většině kroužků pracujete minimálně ve dvou, takže je třeba i spolupráce na přípravě kroužku.

Hodiny jsou převážně v odpoledních hodinách, nejčastěji mezi 14 a 18 hod. Složení dětí je mix, cca 2/3 kluci, 1/3 holky.

Podmínkou pro práci v SFŠ je absolvování dvou náslechů treninků v Akademii Sparty Praha. Jiné licence nikoli.

Naše tréninky najdete zde: https://www.alotrie.cz/sfs


Od nového šk. roku budeme otevírat celkem 50 kroužků v různých lokacích po Praze.

--
Kdykoli informace doplním.
Děkuji a přeji hezký den

Jan Doubek
Sparťanská fotbalová školička
www.acsveskolkach.cz
#ACSveskolkach
+420 778 433 657
Alotrie s.r.o.
www.alotrie.cz
jan.doubek@alotrie.cz

Brigáda: lektor plavání pro děti s PAS

3. září 2019 v 12:50 Brigády a zaměstnání
Hledáme lektora plavání pro děti s poruchou autistického spektra. Jedná se o úterý od 16:00 - 17:00 v Jedličkově ústavu.
Kroužek začíná 24. 9. 2019. Slušné platové ohodnocení.

Moc děkuji za ochotu,
Michaela Danešová

Mgr. Michaela Danešová
Koordinátorka volnočasových aktivit pro děti s PAS,
koordinátorka dobrovolníků a stážistů
Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS)
Na Truhlářce 24
180 00 Praha 8
Mobil: 774 723 114
www.nautis.cz
www.facebook.com/nautis.cz

SCI day - již tento čtvrtek!

3. září 2019 v 12:49 Pozvánky na akce
Mezinárodní den věnovaný míšním poraněním (spinal cord injury) - v Centru Paraple čeká opět bohatý program!

Program 2019

paraple-program.jpg

Žít život naplno

Opět 5. 9., opět v Centru Paraple
Odborný program bude rozdělen na dva tematické bloky:
  • Blok I: Dekubity a jejich dopad na běžný život člověka s poškozením míchy
  • Blok II: Pohyb, Systém péče o spinálního pacienta

dále se můžete již tradičně těšit na prezentační stánky, konkrétně České asociace paraplegiků, Sportovního klubu vozíčkářů aj., posterovou sekci a představení posilovacích strojů.
V rámci doprovodných aktivit proběhne také beseda s prof. Pavlem Kolářem a celé odpoledne uzavře hudební vystoupení skupiny Kokeš Jazz Trio.
Na SCI Day se prosím registrujte zde.